Nájdené rozsudky pre výraz: advokát vykonávajúci advokáciu samostatne

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
28 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Avšak zák. č. 586/2003 Z.z. súčasne vymedzuje dve základné prekážky pre výkon advokácie fyzickou osobou počas držby osobitného oprávnenia na výkon advokácie, a to - pozastavenie výkonu advokácie (§ 9 ods. 1 písm. a/ zák. č. 586/2003 Z.z.) a - postavenie konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným (§ 15 ods. 6 zák. č. 586/2003 Z.z.). Práve existencia týchto prekážok spôsobuje u advokáta – fyzickej osoby dočasný zánik oprávnenia na výkon advokácie, ktorého trvanie je podmienené časovou existenciou prekážky. Uvedená podmienenosť je daná prechodným (nie trvalým) charakterom hore uvedených z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. v právnej veci žalob kyne : Mgr. M. L. , nar. X. , bytom S. , X. H ., proti žalovan ej : Sociálna poisťovňa - ústredie , so sídlom Ulica 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu, na odvolanie
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 9Sžp/1/2013 8012200696 23.07.2014 JUDr. Viera Nevedelová sudca ECLI:SK:NSSR:2014:8012200696.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Jany Henčekovej, PhD., v právnej veci žalobcu FECUPRAL, spol. s r.o., so sídlom Ľudovíta Štúra 17, Veľký Šariš, zastúpeného: Ev
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Sžo/117/2015 1013201266 22. 03. 2017 JUDr. Ivan Rumana ECLI:SK:NSSR:2017:1013201266.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Soni Langovej v právnej veci žalobcu: JUDr. T. T., D., proti žalovanému: Sociálna poisťovňa, ústredie, ul.
Meritum určenie právneho vzťahu s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Cdo/285/2015 1404120126 29.03.2016 JUDr. Ivan Machyniak sudca ECLI:SK:NSSR:2016:1404120126.1 UZNESENIE Najvyšší s ú d Slovenskej republiky v právnej vec i žalobcov 1 / A. M., bývajúceho v R., 2/ S. K., bývajúceho v S. 3/ F. K., bývajúceho v S., obaja právni nástupcovia pôvodnej žalobkyne 2/, proti žalovanej P. C., bývajúcej v R., v dovolacom konaní zastúpenej Prosman a
Meritum zákon č. 461/2003 Z. z. zákon o sociálnom poistení § 138 ods. 7
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca a členov s enátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalob cu : J.. S. R. , nar. X. , bytom S. č. X. , X. X. B. , občan Slovenskej republiky , zast.: Mgr. Kristínou Grausovou , advokátkou so sídlom advok átskej kancelárie Františkánske námest
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9Sžsk/24/2017 2015200256 27. 02. 2019 Mgr. Viliam Pohančeník ECLI:SK:NSSR:2019:2015200256.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Viliama Pohančeníka a členiek senátu JUDr. Judity Kokolevskej a JUDr. Viery Nevedelovej, v právnej veci žalobcu: O.. J. K., nar. XX.XX.XXXX, B. XXC, S., proti žal
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Sžso/19/2013 1012200899 10.12.2013 JUDr., Ing. Miroslav Gavalec ECLI:SK:NSSR:2013:1012200899.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. v právnej veci žalobkyne: Mgr. B. A., R.., r.č
MENU