Nájdené rozsudky pre výraz: agent provokatér

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
1 dokument
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Dokazovanie je upravené v § 34 správneho poriadku. Podľa odsek 2 tohto ustanovenia dôkazmi sú najmä výsluch svedkov, znalecké posudky, listiny a ohliadka. Keďže ide o demonštratívny výpočet, nie je vylúčené, aby boli za účelom zistenia skutočného stavu veci použité aj iné dôkazné prostriedky. Podmienkou ich použitia je súlad s právnymi predpismi, tak ako to vyžaduje odsek 1 citovaného ustanovenia. Spôsob, akým inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie získali dôkaz o porušení § 6 ods. 2 zákona o ochrane nefajčiarov nie je v žiadnom platnom právnom predpise vzťahujúcom sa na prejednávanú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 S ž o 9 7 / 2 0 1 0 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Aleny Poláčkovej , PhD. , v právnej veci žalobcu: T. D.A., spol. s r.o. , zastúpeného JUDr. P. T. , advokátom, proti žalovanému: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej , v konaní o preskúmanie zákonnosti
Meritum uložení pokuty 1 500 eur ochrana nefajčiarov
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Asan/6/2019 1017200884 21.04.2020 JUDr. Erika Čanádyová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:1017200884.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Čanádyovej a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého JUDr. Moniky Valaškovej, PhD. v právnej veci žalobcu (sťažovateľ): Ivan Hrebíček, miesto podnikania Dežerice 316, Bánovce nad Bebravou
Meritum § 6 ods. 2 zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov, § 5 ods. 2 zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa
Najvyšší súd 2 Sžo 97/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD., v právnej veci žalobcu: T. D.A., spol. s r.o., zastúpeného JUDr. P. T., advokátom, proti žalovanému: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. SK/0308/99/2
Meritum § 270/1, 3b Tr.zák. a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Tdo/85/2017 8112011767 24.10.2018 JUDr. Štefan Michálik sudca ECLI:SK:NSSR:2018:8112011767.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika, sudcov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom zasadnutí konanom 24. októbra 2018 v Bratislave, v trestnej veci obvineného Y. P. spol. pre obzvlášť
Meritum § 172/1b,c,d, 2e Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Tdo/47/2019 5917010366 26.02.2020 JUDr. Martin Bargel sudca ECLI:SK:NSSR:2020:5917010366.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Bargela a sudkýň JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Ivetty Macejkovej, PhD., LL.M na verejnom zasadnutí konanom 26. februára 2020 v Bratislave, v trestnej veci obvineného S. P. pre pokračovací obzvlášť
Meritum dovolanie obvineného
Najvyš ší sú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Haralda Stiffela a sudcov JUDr. Milana Karabína, JUDr. Juraja Klimenta , JUDr. Petra Szaba , JUDr . Petra Hatalu , v trestnej veci proti obvinenému Ing. V. T. , vedenej na Špeciálnom súde v Pezinku pod sp . zn. PK 1 -Tš 2/2006, prerokoval na neverejnom zasadnutí konanom dňa 19. októbra 2010 v Bratislave, dovolanie, ktoré podal obvinený Ing. V. T. , zastúpený obhajc
Meritum dovolanie obvineného
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 Tdo V – 13/2010 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Haralda Stiffela a sudcov JUDr. Milana Karabína, JUDr. Juraja Klimenta, JUDr. Petra Szaba, JUDr. Petra Hatalu, v trestnej veci proti obvinenému Ing. V. T. , vedenej na Špeciálnom súde v Pezinku pod sp. zn. PK 1-Tš 2/2006, prerokoval na neverejnom zasadnutí konanom dňa 19. októbra 2010 v Bratislave, dovolanie, ktoré podal obvinený Ing. V. T., zastúpený obhajcom JUDr
Meritum § 336/1 Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3To/7/2019 9519100005 20.05.2020 JUDr. Martin Bargel sudca ECLI:SK:NSSR:2020:9519100005.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Bargela a sudkýň JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Ivetty Macejkovej, PhD., LL.M. v trestnej veci proti obžalovanej JUDr. Z. A. pre prečin nepriamej korupcie podľa § 336 ods. 1 Trestného zákona, na vere
Meritum § 144/1, 2c, d, f Tr.zák. a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2To/12/2018 9514100086 14. januára 2020 JUDr. Peter Paluda ECLI:SK:NSSR:2020:9514100086.2 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Františka Moznera a JUDr. Martina Piovartsyho v trestnej veci proti obžalovanej Mgr. B. N. pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa § 144 ods. 1, ods. 2 písm. c)
MENU