Nájdené rozsudky pre výraz: ak dôjde k stretnutiu záujmov zákonného zástupcu so záujmami zastúpeného

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

30 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Z obsahu spisu vyplýva, že jedného z dedičov poručiteľky, súd úplne pozbavil spôsobilosti na právne úkony, pričom upustil od doručenia súdneho rozhodnutia menovanému. Listinou o ustanovení opatrovníka mu súd ustanovil podľa § 192 O. s. p. opatrovníčku, ktorá zložila sľub podľa § 180 O. s. p. Na pojednávaní v predmetnej dedičskej veci vzniesla právna zástupkyňa dedičky námietku o možnej kolízii záujmov medzi nespôsobilým dedičom a jeho zákonnou opatrovníčkou z dôvodu, že je manželkou dediča. Na základe tejto námietky súd prvého stupňa uznesením ustanovil nespôsobilému dedičovi pre dané konanie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci po poručiteľke H. H., rodenej H., narodenej X., zomrelej X., naposledy bytom v Š., vedenej na Okresnom súde Galanta pod sp. zn. 10 D 296/2004, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave z 30. januára 2008 sp. zn. 9 CoD 69/2007 a uzneseniu Okresného súdu Galanta z 30. apríla 2007 sp. zn. 10 D 296/2004, takto r o z h o d
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 9P/12/2016 5116201280 10. 02. 2016 Jana Špániková ECLI:SK:OSZA:2016:5116201280.2 Uznesenie Okresný súd v Žiline v právnej veci: H. Š. O. F. L. O. H. E. L. Ý. , U.. XX.XX.XXXX, R. I. XXXX/ XX, Ž., zastúpený opatrovníkom K. Š., U.. XX.XX.XXXX, R. I. XXXX/XX, Ž., o ustanovenie kolízneho opatrovníka, takto rozhodol: Súd ustanovuje M. Š. O. F. L. O. H. E. L. Ú. ,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Nové Zámky 11Ps/29/2015 4415219169 02. 02. 2016 JUDr. Daniela Rajňáková ECLI:SK:OSNZ:2016:4415219169.2 Uznesenie Okresný súd Nové Zámky v opatrovníckej veci nesvojprávnej: G. N., nar. XX.X.XXXX, bydlisko E. Z. XXX, v konaní zastúpená opatrovníčkou: D. H., nar. XX.X.XXXX, bydlisko E. Z. XXX, na návrh opatrovníčky na ustanovenie kolízneho opatrovníka v osobe: N. H.,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 30P/391/2015 5115234957 03. 02. 2016 JUDr. Renáta Sýkorová ECLI:SK:OSZA:2016:5115234957.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Žilina v konaní pred samosudkyňou JUDr. Renátou Sýkorovou v právnej veci P.. B. M., nar. XX.XX.XXXX, bytom S. XXXX/XX, T., zastúpená kolíznym opatrovníkom P.. A. M., nar. XX.XX.XXXX, bytom M. XX, o schválenie právneho úko
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Čadca 4Ps/12/2015 5315209604 09. 02. 2016 JUDr. Anna Plichtíková ECLI:SK:OSCA:2016:5315209604.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Č a d c a sudkyňou JUDr. Annou Plichtíkovou v právnej veci navrhovateľa O. N. N. M. L. K. N. E., E.Q. XXX, Č. v konaní o ustanovenie kolízneho opatrovníka pre S. Š., J.. XX.X.XXXX, G. O. N. N. M. L. K. N. E., E. XXX, Č., z
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice II 23P/199/2015 7215215989 27. 01. 2016 JUDr. G.Tomčovčíková Šandalová ECLI:SK:OSKE2:2016:7215215989.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Košice II sudkyňou JUDr. Gabrielou Tomčovčíkovou Šandalovou v právnej veci starostlivosti súdu o maloleté deti K. K., E.. XX.X.XXXX, W. Z., E.. XX.XX.XXXX, bývajúce u matky, zastúpené kolíznym opatrovníkom Úr
Meritum § 221 ods. 1 písm. f/ a ods. 2 OSP
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu : R. K. , bytom L. , zastúpený opatrovníkom: Obec L azy pod Makytou, so sídlom Lazy pod Makytou 157 proti žalovanému: Obec Lazy pod Makytou , s doručovacou adresou Lazy pod Makytou 157 o opravnom prostriedku proti rozhodnuti u správneho orgánu , na odvolanie žalob cu proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne č. k. 15Sp/18/2015 -18 zo dňa 02.09.2015 , takto r o z h o d o l :
MENU