Nájdené rozsudky pre výraz: ak je príslušenstvo samostatným predmetom poplatkového úkonu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 16

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
121 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 7 ods. 2 zákona č. 71/1992 Zb. cena príslušenstva sa zahrnie do základu poplatku len vtedy, ak je príslušenstvo samostatným predmetom poplatkového úkonu...Aj podľa názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý je zhodný s názorom odvolacieho súdu, sa v danom prípade takto pevnou sumou vyčíslené príslušenstvo pohľadávky zahŕňa do základu pre výpočet súdneho poplatku. Tento názor zodpovedá aj doterajšej judikatúre, napr. R 18/1997, podľa ktorého ak je v čase vzniku poplatkovej povinnosti známa výška príslušenstva pohľadávky, vymeria sa súdny poplatok podľa položky 1 písm. a/ Sadzob ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu H. , a.s. , IČO: X. , so sídlom v P., zastúpeného advokátskou kanceláriou E. , s.r.o., so sídlom v B. , IČO: X. , proti žalovanému Š. B. , bývajúcemu v B. , o zaplatenie 915,17 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn. 28 Ro 1555/2013 , o dovolaní žalobcu pro ti uzneseniu Krajského súdu v Bratisla ve z 30. septemb ra 2013 sp. zn. 9 Co 430/2013 , takt
Meritum o zaplatenie 141548,40 Sk s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Štefanka a členiek JUDr. Anny Petruľákovej a JUDr. Ivany Izakovičovej v právnej veci žalobcu: S. proti žalovanému: M., o zaplatenie 141 548,40 Sk s prísl. na dovolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave zo dňa 30. apríla 2007 č.k. 21 Cob 48/2007-83, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky dovolanie žalo
Meritum zaplatenie sumy
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. J. G. – A., T., zast. JUDr. M. S., CSc., advokát so sídlom v Bratislave, ul. H. M. Č., proti žalovanému: P., a. s., Bratislava, zást. JUDr. V. A., advokát so sídlom v Bratislave, o zaplatenie 1 866 141,80 Sk s prísl. a 1 938 722 Sk, na odvolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č.k. 38 Cb 21/01-381 zo dňa 7. marca 2008, takto r o z h o d o l : Najvyš
Meritum o zaplatenie 2 416 693,30 Eur s prísl.
Najvyšší súd 2 Obo 11/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu 1/ D. C. L., so sídlom S., právne zast. spoločnosťou E. L., s. r. o., J., IČO: X. a žalobcu 2/ H., spol. s r. o., L., IČO: X., právne zast. Advokátskou kanceláriou M. a N., s. r. o., K., IČO: X., proti žalovanému 1/ P., a. s., G., IČO: X. a žalovanému 2/ H. N., a. s., G., IČO: X., obaja žalovaní právne zastúpení JUDr. B. M., advokátom, N., vedľajší účastník PhDr. I. P., G., o zap
Meritum zaplatenie sumy
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Priecelovej a členov senátu JUDr. Štefana Šatku a JUDr. Zdenky Kohútovej, v právnej veci žalobcu: G., a. s., so sídlom B., X. Bratislava, IČO: X., právne zastúpeného Mgr. D. S., advokátom so sídlom M., Bratislava, proti žalovanej: S. H., nar. X., bytom F., 013 16 Žilina, zastúpenej opatrovníkom Mgr. J. H., pracovníkom Okresného súdu Žilina, v konaní o zaplatenie 35 8
Meritum zaplatenie sumy
Najvyšší súd 5Obo/41/2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: N. S., s. r. o., M., X., IČO: X., právne zastúpeného Advokátskou kanceláriou M., s. r. o., M., X. Bratislava, IČO: X., proti žalovanému: S., a. s. Prešov, so sídlom K., X. Prešov, IČO: X., právne zastúpenému JUDr. P. F., advokátom so sídlom J., 080 01 Prešov, IČO: X., o zaplatenie 994 667,26 Eur (29 965 346,10 Sk) s prísl., na odvolanie žalobcu proti uzneseniu Kraj
Meritum o zaplatenie 419 350,96 eur s príslušenstvom
Najvyšší súd 1Obo/2/2015 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa B. I., s. r. o., so sídlom v B., J., IČO: X., zastúpeného Advokátskou kanceláriou M. a spol. s r. o., so sídlom v B., Z. IČO: X. proti odporcovi 1/ A.. B., nar. X. s registrovaným pobytom v O. B. a odporcovi 2/ O. L., Z. IČO: X. zastúpenému J., advokátska kancelária, v. o. s., so sídlom v B., P. IČO: X. o zaplatenie 419 350,96 eur s príslušenstvom, o odvolaní navrhovateľa pro
Meritum o zaplatenie 578 158,-- Sk s prísl.
Najvyšší súd 4 Obo/30/2008 Slovenskej republiky 4 Obo/31/2008 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v obchodno-právnej veci navrhovateľa: správca konkurznej podstaty úpadcu B., U., B., IČO: X., odporcovi 2./ S., spol. s.r.o. N., B., IČO: X., odporcovi 3./ J., N., X., správca konkurznej podstaty úpadcu D., a.s., U., B. , IČO: X., odporcovi 4./: T., B., odporcovi 5./ I., generálny riaditeľ, a.s., D. a konateľ B., odporcovi 6./ vedenie – námestníci, D., a.s., odporcovi 7./
Meritum o zaplatenie 523,37 € s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu G. M., a.s., so sídlom v B., IČO : X., zastúpeného JUDr. D. S., advokátom v B., proti žalovanému Š. K., bývajúcemu v Ž., o zaplatenie 523,37 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp.zn. 14 C 41/2007, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline zo 17. septembra 2008, sp.zn. 7 Co 156/2008, takto r o z h o d o l : Dovolanie žalobcu o d m i e t a
MENU