Nájdené rozsudky pre výraz: ak možno výšku nárokov zistiť len s nepomernými ťažkosťami

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

10 dokumentov
61 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum o náhradu škody z ublíženia na zdraví
R O Z S U D O K V MENE S. REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Rudolfa Čirča a sudcov JUDr. Evy Sakálovej a JUDr. Ľubora Šeba v právnej veci žalobkyne E. J., bývajúcej v K., proti žalovanému V. F., naposledy bývajúcemu v P., za účasti S. K. P., so sídlom v B., v mene ktorej koná A.so sídlom v B. ako vedľajšej účastníčky na strane žalovaného, o náhradu škody z ublíženia na zdraví, vedenej na Okresnom súde Považská Bystrica pod sp.zn. 7
Meritum zaplatenie 4 582,09 €
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M., bývajúceho v S., v dovolacom konaní zastúpeného JUDr. R., advokátkou so sídlom v L., proti žalovanému Obci S., so sídlom v S., v dovolacom konaní zastúpenému Mgr. S., advokátom so sídlom vo Z., o zaplatenie 4 582,09 € (138 040 Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Zvolen pod sp. zn. 12 C 130/2007, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z
Meritum o zaplaatenie 2 034,65 eur
Najvyšší súd 1 Obo/74/2008 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Beaty Miničovej a členiek senátu JUDr. Eleny Krajčovičovej a JUDr. Jany Hullovej v právnej veci žalobcu P. so sídlom D. Štrba, IČO: X. právne zast. JUDr. D. advokátom, so sídlom M. Poprad, proti žalovanému J. K. nar. X. bytom Ž. Tatranská Štrba, právne zast. JUDr. S. K. advokátkou, so sídlom Š. Košice, o zaplatenie sumy
Meritum o náhradu škody a nemajetkovej ujmy
Najvyšší súd 4 Cdo 81 /201 1 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa M. R. , bytom Ž. , zastúpeného JUDr. T. P., advokátkou v Ž. , proti odporcovi I. Š., bytom Ž. , zastúpeného JUDr. D. C. , advokátom v Ž. , o náhradu škody a nemajetkovej ujmy , vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 4 C 232 /200 6, o dovolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Žiline zo 7. októbra 201 0 sp. zn. 1 0 Co 32 /201 0, takto r o z
Meritum o vydanie bezdôvodného obohatenia
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ Prof. Ing. I. H. , PhD., bývajúceho v K. , 2/ H. H. , bývajúcej v L.L. , 3/ Ing. M. H. , bývajúceho v B. , proti žalovanému J. O. , bývajúcemu v L.L. , zastúpenému JUDr. C. S., advokátom so sídlom v Č. , o vydanie bezdôvodného obohatenia , vedenej na Okresnom súde Čadca pod sp. zn. 9 C 328/2002, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 2. decembra 2008 s
Meritum o zaplateniíe 5 519,84 € s prísl.
Najvyšší súd 2 Obdo 39/2010 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: F. S. A., právne zast. JUDr. M. B., PhD., advokátom, S., proti žalovanej: P. J. – I. - S. J. IČO: X., právne zast. Advokátskou kanceláriou JUDr. A. K. s. r. o., F., IČO: X., v konaní o zaplatenie 5 514,84 Eur s príslušenstvom, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo dňa 15. júna 2010, č. k. 2Cob/198/2009-141, takto r o z h o d o l : Rozsudok Krajského
Meritum náhradu škody z nesprávneho úradného postupu
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Cdo/33/2020 1105231089 29. apríla 2021 JUDr. Peter Brňák sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1105231089.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Ing. U. O., bývajúceho vo S., O. Z. 1, T. F., zastúpeného JUDr. Milošom Gerom, advokátom so sídlom v Bytči, ul. Štefánika 217, proti žalovanej Slovenskej republike, za ktorú koná Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej
MENU