Nájdené rozsudky pre výraz: ak nejde o bežnú vec, je na nakladanie s majetkom potrebné schválenie súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 38

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
120 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Občiansky zákonník rozdeľuje zákonných dedičov do štyroch dedičských skupín (§ 473, 474, 475 a 475a), pričom pri dedení sa postupuje v poradí od prvej skupiny po štvrtú skupinu. Dediť možno vždy iba v rámci jednej skupiny dedičov. V ustanovení §-u 473 je upravené dedenie prvej skupiny dedičov, kam sú zaradení najbližší príbuzní poručiteľa. V prvej skupine dedičov dedia rovnakým dielom manžel poručiteľa a jeho deti. Poručiteľove deti dedia bez ohľadu na to, či pochádzajú z manželstva, alebo nie. Právo na dedičstvo zákon priznáva aj deťom, ktoré boli počaté a v čase úmrtia poručiteľa ešte nenaro ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Galanta 24P/170/2015 3815216195 14. 07. 2016 JUDr. Myrtill Vojteková ECLI:SK:OSGA:2016:3815216195.2 Rozhodnutie Okresný súd Galanta, v konaní vedenom pred sudkyňou JUDr. Myrtill Vojtekovou, v právnej veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa: X. Š.Š., nar. XX.X.XXXX, bytom u matky, zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta, di
Právna veta: 1. Spochybnenie dobrej viery konajúcich osôb (a contrario bona fide) v zmysle požadovanom v § 249 ods. 3 O.s.p. musí vychádzať (viď článok 2 ods. 3 ústavy) z nepreukázania presvedčenia konajúcich osôb, že ide o správnu vec. Hranicu uvedeného spochybňovania vymedzuje také konanie jednotlivca (malus), ktoré je vedené nečestnou pohnútkou, vykazuje znaky nemorálneho, zavádzajúceho, simulovaného alebo iného, spoločensky nežiaduceho správania účastníkov konkrétneho právneho vzťahu alebo vyšší stupeň neistoty, či je zákon správne vykladaný. Potom, ak je prokuratúra zaťažená povinnosť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Naj vyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobc u: Okresná prokuratúra Trnava so sídlom Vajanského ulica č. 22, proti žalovanej: Správa katastra Trnava so sídlom Vajanského ulica č. 2, Trnava, za účasti: 1/ L.M.FINANC, s.r.o.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Komárno 12P/280/2015 4215218478 26. 01. 2016 JUDr. Adriana Konkolovská ECLI:SK:OSKN:2016:4215218478.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Komárno vo veci starostlivosti o maloleté dieťa: M. D., H.. XX.X.XXXX v konaní zast. kolíznym opatrovníkom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno, dieťa rodičov: neb. O
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Nové Zámky 11P/284/2015 4415221925 26. 01. 2016 JUDr. Daniela Rajňáková ECLI:SK:OSNZ:2016:4415221925.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Nové Zámky sudkyňou JUDr. Danielou Rajňákovou v opatrovníckej veci nesvojprávnej: D. N., nar. XX.XX.XXXX, v konaní zastúpená ustanovenou opatrovníčkou: S.. I. K., nar. XX.X.XXXX, bydlisko Y., K. XXX/XX, na návrh nav
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Dunajská Streda 13P/245/2015 2215219391 02. 02. 2016 Mgr. Anna Móroczová ECLI:SK:OSDS:2016:2215219391.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Dunajská Streda v konaní pred sudkyňou Mgr. Annou Móroczovou vo veci starostlivosti súdu o malol. dieťa: H.M. N., J.. XX.XX.XXXX, zast. kol. opatrovníkom, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda, die
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Svidník 3P/1/2016 8616200008 28. 01. 2016 JUDr. Anna Bejdová ECLI:SK:OSSK:2016:8616200008.1 Uznesenie Okresný súd Svidník, samosudkyňa JUDr. Anna Bejdová, v právnej veci nesvojprávneho J. F., rod. F., nar. X.X.XXXX, trvale bytom P. XX/X, XXX XX R., zastúpený opatrovníkom H. F., rod. P., nar. XX.X.XXXX, trvale bytom P. XX/X, XXX XX Stropkov, v konaní zastúpený ustan
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Lučenec 6Ps/9/2015 6615215223 26. 01. 2016 JUDr. Mária Cifrová ECLI:SK:OSLC:2016:6615215223.1 Rozhodnutie Okresný súd Lučenec samosudkyňou JUDr. Máriou Cifrovou v právnej veci I. C., narodený XX.XX.XXXX, bytom V., C. XX, zastúpený opatrovníkom I. C., narodený XX.XX.XXXX, bytom V., C. XXX/XX, občan SR v konaní o schválenie právneho úkonu takto rozhodol: Súd s ch v a
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Topoľčany 9P/16/2016 4616200324 29. 01. 2016 JUDr. Helena Dudzíková ECLI:SK:OSTO:2016:4616200324.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Topoľčany samosudkyňou JUDr. Helenou Dudzíkovou vo veci starostlivosti súdu o maloletého F. D., nar. X.X.XXXX, bytom u matky, zastúpeného Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany, odborom sociálnych vecí a rodin
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bardejov 4P/177/2015 8215207619 27. 01. 2016 JUDr. Slavomír Ivanecký ECLI:SK:OSBJ:2016:8215207619.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bardejov samosudcom JUDr. Slavomírom Ivaneckým v právnej veci o schválenie právneho úkonu v mene maloletých W.M. Š., nar. XX.XX.XXXX a Š. Š., nar. XX.X.XXXX, obaja bytom F. XX, zastúpených v konaní kolíznym opatrovníko
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trenčín 26P/209/2014 3114222964 10. 02. 2016 JUDr. Ľubica Balalová ECLI:SK:OSTN:2016:3114222964.3 Rozhodnutie Okresný súd Trenčín samosudkyňou JUDr. Ľubicou Balalovou vo veci starostlivosti súdu o maloletú P. M., nar. XX.XX.XXXX, dieťa rodičov: matky X. M., zomr. XX.XX.XXXX a otca Q. M. bytom D., F. O. XXX/XXX, štátneho občana SR, za účasti osobitnej opatrovníčky L
MENU