Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1091435
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63917
USSR: 34945
NSČR: 122182
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422328
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
18.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: ak nie je možné vyjadriť hodnotu veci alebo práva v peniazoch


Približný počet výsledkov: 17 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
 • vyhľadávací dotaz: ak nie je možné vyjadriť hodnotu veci alebo práva v peniazoch
 • ak nájdené 331876 krát v 52529 dokumentoch
 • nie nájdené 388975 krát v 62804 dokumentoch
 • je nájdené 1163321 krát v 62771 dokumentoch
 • mozny nájdené 85980 krát v 30662 dokumentoch
 • vyjadrit nájdené 49141 krát v 24770 dokumentoch
 • hodnota nájdené 41163 krát v 9145 dokumentoch
 • vec nájdené 708433 krát v 63424 dokumentoch
 • alebo nájdené 425320 krát v 46500 dokumentoch
 • pravat nájdené 190494 krát v 35725 dokumentoch
 • v nájdené 3880656 krát v 63902 dokumentoch
 • peniaze nájdené 8701 krát v 3085 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 36 dokumentov
Krajské súdy SR 192 dokumentov


Kľúčové slová: náhrada trov súdneho konania, určovacia žaloba, ustanovenia o tarifnej odmene

Zbierka NS 7/2014
R 112/2014
Uznesenie
Právna veta: Ak je predmetom konania žaloba o určenie neplatnosti zmluvy o postúpení pohľadávok podľa ust. § 80 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku, pre účely určenia výšky súdneho poplatku i pre účely určenia výšky náhrady trov konania ide o konanie, ktorého predmet nemožno oceniť peniazmi. Pri výpočte výšky náhrady trov konania, ktoré pozostávajú z náhrady trov právneho zastúpenia, je potrebné aplikovať ustanovenie § 11 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 655/2004 Z. z. v znení zmien a doplnkov o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Úryvok z textu:
... základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je 1/13 výpočtového základu, ak nie je možné vyjadriť hodnotu veci alebo práva v peniazoch, alebo ju možno zistiť len s nepomernými ťažkosťami. Podľa názoru Ústavného súdu Slovenskej republiky ... písm. c/ O. s. p. má rozhodujúci význam najmä v ňom uvedené slovné spojenie „ak nie je možné vyjadriť hodnotu veci alebo práva v peniazoch“. Vyjadriť hodnotu (v danom prípade práva ) predovšetkým znamená vysporiadať sa so skutočným obsahom predmetu .
Kľúčové slová: tarifná odmena advokáta

Zbierka NS 6/2015
R 80/2015
Uznesenie
Právna veta: V konaní o vylúčenie veci z exekúcie ide o odstránenie právnej neistoty v tom, či exekúcii neprekáža také právo tretej osoby, ktoré nepripúšťa výkon exekučného titulu. Cena veci, o vylúčenie z exekúcie ktorej ide, nemá v takom konaní určujúci význam; základná sadzba tarifnej odmeny advokáta za jeden úkon právnej služby je jedna trinástina výpočtového základu (§ 11 ods. 1 písm. a/ vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb).

Úryvok z textu:
... začatí poskytovania právnej služby (...). Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je jedna trinástina výpočtového základu v prípade, ak nie je možné vyjadriť hodnotu veci alebo práva v peniazoch, alebo ju možno zistiť len s nepomernými ťažkosťami (§ 11 ods. 1 písm. a/ vyhlášky č. 655/2004 Z.z .
Právna veta: Účelom negatórnej žaloby (§ 80 písm. b/ O.s.p.) je ochrana existujúcich práv vlastníka alebo oprávneného držiteľa veci voči neoprávneným zásahom zo strany iných subjektov. Rozhodnutie o takomto návrhu neustanovuje nič o právnom vzťahu či práve k danej veci (tu pozemkom, ktoré boli predmetom zmluvy o podnájme i dohody o vyčlenení pozemkov). Jeho predmetom je posúdenie zákonnosti a oprávnenosti namietaného zásahu do existujúcich práv a uloženie povinnosti zdržať sa ho. Je to práve tento zásah, ktorý je vlastným predmetom sporu, a teda nesie „hodnotu" rozhodnú pre výpočet či už súdneho poplatk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . (v znení do 31. mája 2009) základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je jedna trinástina výpočtového základu, ak nie je možné vyjadriť hodnotu veci alebo práva v peniazoch, alebo ju možno zis tiť len s nepomernými ťažkosťami. Podľa § 13 ods. 3 vyhl. č. 655/2004 Z.z .
Merito , o určenie pravosti pohľadávky vo výške 921 493,89 Eur / 27 760 925,02 Sk /
... prvostupňové rozhodnutie odvoláva vyplýva, že základnou sadzbou tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je jedna trinásti na výpočtového základu ak nie je možné vyjadriť hodnotu veci, alebo práva v peniazoch, alebo ju možno zistiť len s neúmernými ťažkosťami. Z § 10 citovanej vyhlášky na ktorú sa odvoláva právny zástupca navrhovateľa .
Merito o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy
... . č. 655/204 4 Z.z. základná sadzba tarifnej odmeny za 1 úkon právnej služby je jedna trinástina výpočtového základu, ak nie je možné vyjadriť hodnotu veci alebo práva v peniazoch alebo ju možno zistiť len v nepomernými ťažkosťami. V preskúmavanej veci podala žalobkyň a žalobu o určenie neplatnosti právneho úkonu .
Merito o zapl. 1 350 992,50 eur s prísl.
... . základ ná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je jedna trinástina výpočtového základu , ak nie je možné vyjadriť hodnotu veci alebo práva v peniazoch, alebo ak ju možno zistiť len s nepome rnými ťažkosťami. Súd prvého stupňa predmetnú vec správne ... . 163/2002 Z.z.) alebo jedna trinástina výpočtového základu (Vyhláška č. 655/2004 Z.z.) ak nie je možné vyjadriť hodnotu veci alebo práva v peniazoch, alebo ak ju možno zistiť len s nepomernými ťažkosťami. Napriek tomu, že v danej veci išlo .
Merito o vylúčenie veci z konkurznej podstaty
... Z. z., v zmysle ktorého základná sadza tarifnej odmen y za jeden úkon právnej služby je jedna trinástina výpočtového základu , ak nie je možné vyjadriť hodnotu veci alebo práva v peniazoch , alebo ju možno zistiť len s nepomernými ťažkosťami. V danom prí pade je predmetom žaloby vylúčenie nehnuteľnosti zo súpisu konkurznej .
Merito Daň z príjmov - výdavky.
... / vyhlášky č. 655/2004 Z.z. základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je jedna trinástina výpočtového základu, ak nie je možné vyjadriť hodnotu veci alebo práva v peniazoch, alebo ju možno zistiť len s nepomernými ťažkosťami. Odvolací súd dospel rovnako ako súd prvého stupňa k záveru, že úspešnému .
Merito určenie, že záložné právo na nehnuteľnosti nevzniklo
... . Podľa § 11 ods. 1. Vyhlášky základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je jedna trinástina výpočtového základu, ak nie je možné vyjadriť hodnotu veci alebo práva v peniazoch, alebo ju možno zist iť len s nepomernými ťažkosťami. Podľa § 20 Vyhlášky za úkony právnych služieb vykonané pred dňom .
Merito výška trov právneho zástúpenia podľa § 11 ods. 1 vyhl. č. 655/2004 Z.z.
... vyhlášky č. 655/2004 Z. z. základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je jedna trinástina výpočtového základu, ak nie je možné vyjadriť hodnotu veci alebo práva v peniazoch, alebo ju možno zistiť len s nepomernými ťažkosťami. Zostáva teda určiť, či konanie, predmetom ktorého je preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.