Nájdené rozsudky pre výraz: ak poručiteľ nezanechal majetok, súd konanie zastaví

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 17

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
42 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Nesprávne poučenie oneprípustnosti odvolania proti uzneseniu vydanému povereným zamestnancom súdu podľa § 175h ods. 1 a 3 O.s.p. má za následok predĺženie lehoty na podanie odvolania v zmysle § 204 ods. 2 O.s.p.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 1 95 /201 2 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci po poručiteľke H. K. , rodenej G. , zomrelej X. , naposledy bývajúcej v J., vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 26 D 2083 /20 10 , o dovolaní M. K. , bývajúceho v P., zastúpeného JUDr. Oľgou Michalíkovou , advokát kou so sídlom v Prešove , Francisciho č. 35 , proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove z 21 . júla 20 11 sp. zn. 1 8 CoD 3/2011 takto r o z h o d
Právna veta: Ak došlo k zastaveniu konania o dedičstve z dôvodu, že poručiteľ nezanechal majetok (§ 175h ods. 1 O.s.p.), exekučný súd zastaví exekúciu nie preto, že je tu iný dôvod, pre ktorý exekúciu nemožno vykonať(§ 57 ods. 1 písm. g/ Exekučného poriadku), ale preto, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie (§ 57 ods. 1 písm. h/ Exekučného poriadku); v takomto prípade znáša trovy exekúcie oprávnený (§ 203 ods. 2 prvá veta Exekučného poriadku)

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 M Cdo 5/20 11 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného S. T., a.s. , so sídlom v B. , IČO : X. , proti povinn ej A. S. naposledy bytom v T. , o vymoženie 750,03 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 23 Er 1730/2004 , v konaní o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 12. marc a 20 10 , sp. zn. 1 9 CoE 76 /20 10 a u
Meritum Zrušujúce
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5MCdo/9/2011 3107227101 01.02.2012 JUDr. Vladimír Magura Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného J., proti povinnému J., o vymoženie 18,92 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp.zn. 59 Er 1082/2007, v konaní o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Krajského súdu v Tre
Meritum Zrušujúce
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2MCdo/10/2011 3806210176 31.01.2012 JUDr. Martin Vladik ECLI:SK:NSSR:2012:3806210176.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej Pohotovosť s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, zastúpenej JUDr. Martinom Máčajom, advokátom v Bratislave, Pribinova 25, proti povinnému P.J., naposledy bývajúcemu v F., o vymoženie 289,45 € s prísl
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1MCdo/2/2013 9013899267 30.01.2014 JUDr. Milan Deák ECLI:SK:NSSR:2014:9013899267.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného Pavla Kalatu, podnikateľa podnikajúceho pod obchodným menom Pavol Kalata - CENTRAL CLUB KALATA - CCK, s miesto podnikania v Liptovskej Teplej č. 403, IČO: 14 172 658, proti povinnému
Meritum prejednanie novoobjaveného majetku poručiteľa
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Cdo/1008/2015 6813207622 30.05.2016 JUDr. Viera Petríková sudca ECLI:SK:NSSR:2016:6813207622.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci po poručiteľovi T., naposledy bývajúcemu v P., zomrelému XX. Q. XXXX, o prejednanie novoobjaveného majetku poručiteľa, vedenej na Okresnom súde Revúca pod sp. zn. 8 D 119/2013, o dovolaní E., T. a T., zastúpených Mgr
Meritum o prejednanie dedičstva
Najvyšší súd 6 Cdo 195/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci po poručiteľke H. K., rodenej G., zomrelej X., naposledy bývajúcej v J., vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 26 D 2083/2010, o dovolaní M. K., bývajúceho v P., zastúpeného JUDr. Oľgou Michalíkovou, advokátkou so sídlom v Prešove, Francisciho č. 35, proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove z 21. júla 2011 sp. zn. 18 CoD 3/2011 takto rozhodol: Uznesenie Krajského súdu v Prešove
Meritum vymoženie 18.92€
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 MCdo 7/2011 U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného M esto Trenčín , so sídlom v Trenčíne, Mierové námestie 2, proti povinnému P. P. , bytom v T. , o vymoženie 18,92 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 49 Er 651/2008, v konaní o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 27. augusta 2010, sp. zn. 4 CoE 320 /2010, ta
Meritum Zrušujúce
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2MCdo/10/2012 7203899985 25.07.2012 JUDr. Martin Vladik ECLI:SK:NSSR:2012:7203899985.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom v Bratislave, Štúrova 5, proti povinnému I. S., zomrelému XX.X.XXXX, o vymoženie 64,30 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 37 Er 792/2003,
Meritum Zrušujúce
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1MCdo/14/2011 3806205939 30.01.2013 JUDr. Milan Deák ECLI:SK:NSSR:2013:3806205939.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, IČO: 35 807 598, proti povinnému B. D.i, naposledy bývajúcemu v U., o vymoženie 548,36 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Prievidza pod sp. z
MENU