Nájdené rozsudky pre výraz: akademický senát fakulty

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
33 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Povinné zastúpenie advokátom alebo komerčným právnikom v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky platí pre celé konanie. Ústavný súd Slovenskej republiky nemá právomoc ustanoviť navrhovateľovi advokáta alebo komerčného právnika proti jeho vôli.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí senátu 20. júla 1999 vo veci podnetu M. H. o porušení čl. 42 ods. 1 a čl. 12 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky takto r o z h o d o l : Konanie o podnete M. H. z a s t a v u j e . O d ô v o d n e n i e : Podnetom z 9. októbra 1998 M. H., bytom K., zastúpený advokátom JUDr. D. H., Advokátska kancelária K. (ďalej len „navrhovateľ“), žiadal Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „Ústavný súd SR“) začať konanie o porušení je
Meritum zrušenie uznesenia akademického senátu č. 45/2016 z 7.6.16
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 10Sžk/42/2017 5016200525 26.09.2018 JUDr. Elena Berthotyová sudca ECLI:SK:NSSR:2018:5016200525.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd, v právnej veci žalobcov (sťažovateľov): 1/ doc. PhDr. F. L. PhD., nar. XX.XX.XXXX, M., 2/ doc. PaedDr. Y. N., PhD., nar. XX.XX.XXXX, E., 3/ doc. PaedDr. Mgr. W. T., PhD., nar. XX.XX.XXXX, U., 4/ JUDr. Y. G., PhD., n
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Sžk/7/2018 5017200147 05. 11. 2018 JUDr. Nora Halmová ECLI:SK:NSSR:2018:5017200147.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov (sťažovateľov): 1/ L., 2/ L., 3/ L., 4/ P. 5/ L., adresa na doručovanie: Q. 6/ F., všetci právne zastúpení: Mgr. Stanislav Fekete, advokát so sídlom Nám. Sv. Egídia č. 29/69, Poprad, proti žalovanému: Katolícka u
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd S. republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd S. republiky v právnej veci žalobcov 1/ Z. I., bytom Ľ., 2/ B. J. D. bytom A., 3/ A. F., bytom Z., 4/ J. S., bytom O., 5/ P. P., bytom B., 6/ Ľ. B., bytom M., 7/ L. B., bytom M., 8/ J. N., bytom Š., 9/ M. S., bytom R., 10/ H. H., bytom R., 11/ M. K., bytom B. 12/ M. A. S., bytom R., 13/ M. P., bytom H., 14/ I. M., bytom P., 15/ I. K., bytom G., 16/ Ľ. V., bytom N. 17/ R. P., bytom T., 18/ Ľ. V., bytom S., 19/ B. M. K., bytom K.,
Meritum o neplatnosť skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Cdo 231/2015 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Ing. F. H., bývajúceho v Z., zastúpeného JUDr. R. B., advokátom so sídlom v B., proti odporkyni S., so sídlom v N., o neplatnosť skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy, vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 25 Cpr 1/2011, o dovolaní odporkyne proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 8. októbra 2014 sp. zn. 5 CoPr 2/2014, takto rozhodol: Dovolanie o d m i e t a . N
Meritum vylúčení zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Sžk/31/2019 1017202159 05.05.2020 JUDr. Jana Zemková sudca ECLI:SK:NSSR:2020:1017202159.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudcov JUDr. Nory Halmovej a JUDr. Petry Príbelskej, PhD. v právnej veci žalobcu: O. D. J., S. XXC, Q. XXXX V., R. J., Š.Á. N. R. J., právne zastúpený: Advokátska kancel
MENU