Nájdené rozsudky pre výraz: akcesorická povaha zabezpečenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
20 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ak pohľadávka veriteľa bola uspokojená zo zálohu záložcu, ktorý nie je totožný s osobou dlžníka, môže záložca za to požadovať od dlžníka náhradu, a to s použitím analógie (§ 853 Občianskeho zákonníka) podľa ustanovenia § 550 Občianskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
Okresný súd S. N. V. rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 546 715 Sk so 17,6 % úrokom od 1. novembra 1995 do zaplatenia a rozhodol o náhrade trov konania. Právne vec posúdil ako náhradu za plnenie, ktoré žalobca ako ručiteľ poskytol veriteľovi žalovaného (§ 550 Občianskeho zákonníka), a to realizáciou záložného práva k nehnuteľnosti, ktorej bol spoluvlastníkom v 1/2-ine. Na odvolanie žalovaného Krajský súd v K. napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že žalobu zami
Právna veta: Na základe vyslovenia absolútnej neplatnosti zmlúv o zabezpečení záväzku prevodom vlastníckeho práva a určenia vlastníctva k nehnuteľnostiam nemožno odvodzovať nároky žalovaného vyplývajúce z iných právnych vzťahov, a to z prevodu obchodného podielu. Uzavretie zmluvy o zabezpečovacom prevode práva má len charakter zabezpečenia záväzku, takýto záväzok v rámci zabezpečovacieho prevodu práva je možné považovať len za akcesorický záväzok, ktorého existencia dôsledku sa vždy viaže na hlavný záväzok, preto v prípade zmluvného zabezpečovacieho prevodu práva nemožno hovoriť o synalagmatickom právnom v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a členov senát u JUDr. Vladimíra Maguru a JUDr. Heleny Haukvitzovej , v právnej veci žalobcu: A. S. v dovolacom konaní zastúpen ému JUDr. Danielou Komorovou, advokátkou v Bratislave , Kukučínova 20, proti žalovanému: Ing. C. S., bývajúc emu v B. , zastúpenému JUDr. Evou Ludvikovou, s.r.o., konajúcou advokátkou JUDr.
Meritum o určenie neplatnosti právneho úkonu a určenie vlastníckeho práva
5 Cdo 99/2009 5 Cdo 100/2009 5 Cdo 101/2009 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Maguru a členov senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a JUDr. Mariána Sluka PhD., v právnej veci žalobcu: U. R. , s.r.o. , B. , IČO: X. , v dovolacom konaní zastúpený JUDr. D. K. , advokátkou Advokátskej kancelárie so sídlom v B., proti žalo vanému: Ing. C. S., bývajúci v B. , zastúpenému JUDr. E. L. , advokát s.r.
Meritum o určenie neplatnosti právneho úkonu a určenie vlastníckeho práva
5 Cdo 99/2009 5 Cdo 100/2009 5 Cdo 101/2009 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Maguru a členov senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a JUDr. Mariána Sluka PhD., v právnej veci žalobcu: U. R., s.r.o., B., IČO: X., v dovolacom konaní zastúpený JUDr. D. K., advokátkou Advokátskej kancelárie so sídlom v B., proti žalovanému: Ing. C. S., bývajúci v B., zastúpenému JUDr. E. L., advokát s.r.o., K., o určenie neplatnosti
Meritum o určenie neplatnosti právneho úkonu a určenie vlastníckeho práva
5 Cdo 99/2009 5 Cdo 100/2009 5 Cdo 101/2009 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Maguru a členov senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a JUDr. Mariána Sluka PhD., v právnej veci žalobcu: U. R., s.r.o., B., IČO: X., v dovolacom konaní zastúpený JUDr. D. K., advokátkou Advokátskej kancelárie so sídlom v B., proti žalovanému: Ing. C. S., bývajúci v B., zastúpenému JUDr. E. L., advokát s.r.o., K., o určenie neplatnosti
Meritum o určenie neplatnosti právneho úkonu a určenie vlastníckeho práva
5 Cdo 99/2009 5 Cdo 100/2009 5 Cdo 101/2009 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Maguru a členov senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a JUDr. Mariána Sluka PhD., v právnej veci žalobcu: U. R., s.r.o., B., IČO: X., v dovolacom konaní zastúpený JUDr. D. K., advokátkou Advokátskej kancelárie so sídlom v B., proti žalovanému: Ing. C. S., bývajúci v B., zastúpenému JUDr. E. L., advokát s.r.o., K., o určenie neplatnosti
Meritum o určenie neplatnosti právnych úkonov a urč. vlast. práva
Najvyšší súd 5 Cdo 283/2010 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: U. R., IČO: X., v dovolacom konaní zastúpený JUDr. D. K., proti žalovanému: Ing. C. S., zastúpenému JUDr. E. L., o určenie neplatnosti právneho úkonu a určenie vlastníckeho práva, ktorá vec sa viedla na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn. 8 C 23/2004, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 30. októbra 2008 sp.zn. 12 Co 154/2008, a uzne
Meritum o určenie neplatnosti právnych úkonov a urč. vlast. práva
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: U. R. , IČO: X. , v dovolacom konaní zastúpený JUDr. D. K. , proti žalovanému: Ing. C. S., zastúpenému JUDr. E. L. , o určenie neplatnosti právneho úkonu a určenie vlastníckeho práva , ktorá vec sa viedla na Okresn om súde Banská Bystrica pod sp. zn. 8 C 23/2004, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 30. ok tóbra 2008 sp. zn. 12 Co 154/200
Meritum o určenie neplatnosti právneho úkonu a určenie vlast. práva
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5 Cdo 164/2012 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a členov senátu JUDr. Vladimíra Maguru a JUDr. Heleny Haukvitzovej, v právnej veci žalobcu: A. S. v dovolacom konaní zastúpenému JUDr. Danielou Komorovou, advokátkou v Bratislave, Kukučínova 20, proti žalovanému: Ing. C. S., bývajúcemu v B., zastúpenému JUDr. Evou Ludvikovou, s.r.o., konajúcou advokátkou JUDr.
MENU