Nájdené rozsudky pre výraz: akcesorický právny vzťah

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
287 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Záložné právo ako akcesorické právo slúži na zabezpečenie pohľadávky veriteľa tým, že, ak dlžník nesplní svoj záväzok včas a riadne, záložný veriteľ je oprávnený uspokojiť svoju pohľadávku vrátane jej príslušenstva z predmetu záložného práva, t. j. zo zálohu. Vo vzťahu k zabezpečovanému záväzku má záložné právo povahu akcesorického záväzku, t. j., ak k vzniku k hlavnému záväzku nedôjde, nemôže dôjsť ani k vzniku akcesorického záväzku.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Priecelovej a členov senátu JUDr. Viery Pepelovej a JUDr. Štefana Šatku v právnej veci žalobcu: B. – T., A., K., zastúpeného advokátom JUDr. P. B., ul. O., X., proti žalovanému: S. a. s., so sídlom B., S., zastúpeného Mgr. M. T., bytom H., X., o určenie zániku záložného práva k nehnuteľnosti, na odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach č. k. 16
Právna veta: I. Páchateľom pokračovacieho trestného činu môže byť iba priamy páchateľ alebo spolupáchateľ, ale nie účastník na trestnom čine, lebo pri účastníctve naplnil organizátor, návodca alebo pomocník [§ 10 ods. 1 písm. a), b), c) Trestného zákona] inú skutkovú podstatu trestného činu. Preto len priamy páchateľ sa môže dopustiť ďalšieho čiastkového skutku (totožného) pokračovacieho trestného činu vyjadreného z hmotno-právneho hľadiska, okrem naplnenia rovnakej skutkovej podstaty a rovnakého alebo podobného spôsobu vykonania skutku, aj jednotným zámerom páchateľa a blízkou súvislosťou časovou a v pred ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor Slovenskej republiky proti právoplatným uzneseniam vyšetrovateľa Úradu justičnej a kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Trnave z 5. marca 2004, sp. zn. OUJP-680/20-2003/HB-8, resp. HB-10, vyslovil, že napadnutými uzneseniami a konaním, ktoré im predchádzalo, bol porušený zákon v ustanoveniach § 2 ods. 5, § 172 ods. 1 písm. d), resp. b) Trestného poriadku a v § 89 ods. 19 a § 2
Meritum o urč.neúč.právnych úkonov
Najvyšší súd 5MObdo /7/20 10 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: L. , a. s., T.B. , IČ O: X. , zast. Mgr. M.F. , bytom M.M. , proti žalovanej: Ing. M.R. , bytom V.V. , zast. JUDr. V.Z. , advokátom so sídlom S.V. , o určenie neúčinnosti právnych úkonov , vedenej na Okre snom súde vo Veľkom Krtíši pod sp. zn. 7 Cb 64/08, na mimoriadne dovolanie Generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Okresného súdu vo Veľko
Meritum o určenie zániku záložného práva k nehnuteľnosti
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Semana a z členov senátu JUDr. Petra Dukesa, JUDr. Anny Markovej, JUDr. Jany Zemaníkovej a JUDr. Zuzany Ďurišovej v právnej veci žalobcu: B. k. F. – T. u. K., A. X., K., zast. advokátom JUDr. P. B., O. X., H., proti žalovanému: G. F., a. s., T. X., B., o určenie zániku záložného práva k nehnuteľnosti, na dovolan
Meritum o zaplatenie 9 550 750,30 Sk s prísl.
Najvyšší súd 6 Obo 156/2008 Slovenskej republiky 6 Obo 157/2008 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členiek senátu JUDr. Dariny Ličkovej a JUDr. Júlie Horskej, v právnej veci žalobcu: M., a.s., P.B., IČO: X., zast. JUDr. P.S., advokátom so sídlom M.B. proti žalovanému: 1/ Ing. J.K., nar. X., 0X., zast. JUDr. M.M., advokátom so sídlom H.P., 2/ M.H., nar. X., D.S., 3/ Ing. V., nar. X., N.
Meritum o vymoženie 1 648,-- eur s prísl.
Najvyšší súd 1 Cdo 270/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného: P. s. r. o., P., IČO: X., zastúpeného: F. P., s. r. o., G., IČO: X., proti povinnému: A. Š., nar. X., Ž., o vymoženie 1 648,-- EUR s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Partizánske pod sp. zn.: 2Er 203/2010, o odvolaní a dovolaní oprávneného proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 8. októbra 2012, č. k.: 16CoE 125/2012-57, takto rozhodol: Najvyšší súd Slovenskej
MENU