Nájdené rozsudky pre výraz: akcie akciovej spoločnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

10 dokumentov
59 dokumentov
9 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Žalobu na vyslovenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia akciovej spoločnosti môže podať hociktorý z akcionárov, člen dozornej rady spoločnosti a člen predstavenstva. Samotná akciová spoločnosť takéto oprávnenie nemá.

Úryvok z textu:
Mestský súd v Bratislave zamietol uznesením žalobu o vydanie predbežného opatrenia, ktorým sa žalovanému zakáže predaj a výkon vlastníckych práv s 50 012 akciami akciovej spoločnosti, H., B. Rozhodol s odôvodnením, že na uplatnenie relatívnej neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia je v § 131 Obeh. zák. stanovená trojmesačná lehota. Ide o premlčaciu lehotu, ktorá začala plynúť odo dňa, kedy sa prijalo uznesenie, neplatnosť ktorého má byť vyslovená. Žaloba na vyslovenie neplatnosti, podaná po
Meritum Kúpna cena
Právna veta: Ak sa pri ďalšom predaji predmetu kúpy, predtým ako bola zaplatená kúpna cena, nový kupujúci, so súhlasom predávajúceho, dohodne s pôvodným kupujúcim, že kúpnu cenu mu zaplatí tak, že za neho uhradí nezaplatený zvyšok kúpnej ceny predávajúcemu, vznikne predávajúcemu právo na zaplatenie nezaplateného zvyšku kúpnej ceny priamo proti novému kupujúcemu. Prípadné nedostatky dohody medzi pôvodným aďalším kupujúcim, vrátane jej neplatnosti, ani iné poruchy v ich právnom vzťahu, sa nemôžu preniesť do vzťahu medzi predávajúcim a novým kupujúcim. Prijatie kúpnej ceny predávajúcim od nového kupujúceho ni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave rozsudkom zo dňa 28. júna 2002 č. k. 50Cb 49/01-153 zamietol žalobu a žalobcu zaviazal zaplatiť žalovanému 1 294 116 Sk trov konania. V odôvodnení rozsudku uviedol, že vzhľadom na to, že žalobca žalobou žiada od žalovaného zaplatenie 101 493 248 Sk z titulu vydania bezdôvodného obohatenia získaného žalovaným z neplatného právneho úkonu, ktorý bol podľa žalobcu uzatvorený v rozpore so zákonom, súd sa v konaní zaoberal najskôr otázkou platnosti namietaných právnych úk
Meritum odvolania krajského prokurátora, obžalovaných a dcéry obžalovanej
Najvyšší súd 4 To 9/2009 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší Mgr. Ing. súd Mgr. Slovenskej I. I. republiky v pre a spol., trestnej pokračujúci veci obžalovaného trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1, ods. 4 Tr. zák. a iné na neverejnom zasadnutí 4. augusta 2010 o odvolaniach obžalovaných Mgr. Ing. Mgr. I. I., JUDr. M. K., Ing. M. M., Ing. V. M., Ing. JUDr. M. K. a jej dcéry I. K., Mgr. Ing. P. Š. a krajského prokurátora proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z
Meritum Odvolanie obžalovaných a prokurátora
Najvyšší súd 4 To 9/2009 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší Mgr. Ing. súd Mgr. Slovenskej I. I. a republiky pre a spol., v trestnej veci pokračujúci obžalovaného trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1, ods. 4 Tr. zák. a iné na neverejnom zasadnutí 4. augusta 2010 o odvolaniach obžalovaných Mgr. Ing. Mgr. I. I., JUDr. M. K., Ing. M. M., Ing. V. M., Ing. JUDr. M. K.a jej dcéry I. K., Mgr. Ing. P. Š. a krajského prokurátora proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 30. júna
Meritum Odvolanie obžalovaných a prokurátora
Najvyšší sú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci obžalovaného Mgr. Ing. Mgr. I. I. a a spol. , pre pokračujúci trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1, ods. 4 Tr. zák. a iné na neverejnom zasadnutí 4. augusta 2010 o odvolaniach ob žalovaných Mgr. Ing. Mgr. I. I. , JUDr. M . K., Ing. M . M ., Ing. V . M ., Ing. JUDr. M . K.a jej dcéry I . K., Mgr. Ing. P . Š. a krajského prokurátora proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 30. júna 20
Meritum určenie neplatnosti právneho úkonu
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: 1. P., a. s., P., X. Bratislava, IČO: X., 2. B., a. s. v likvidácii, H., X. Bratislava, IČO: X., obaja zastúpení JUDr. J., advokátom, R., X. Bratislava, proti žalovaným: 2. F. V. S. J., B., D 36043 F., N., o určenie neplatnosti právneho úkonu, o odvolaní žalovaného v 2. rade proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. 48 Cb 121/00-126 zo dňa 20. decembra 2000, o nariaden
Meritum o zaplatenie 101 493 248,-- Sk s prísl.
Najvyšší súd 1 M Obdo V 6/2006-263 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Dukesa a členov senátu JUDr. Juraja Semana, JUDr. Margity Fridovej, JUDr. Anny Markovej a JUDr. Jany Zemaníkovej, v právnej veci žalobcu E., s.r.o., so sídlom v B., P.X. zastúpeného JUDr. L.L., advokátom, R.X., B. proti žalovanému Fond národného majetku Slovenskej republiky, Drieňová 27, Bratislava zastúpenému J
Meritum o určenie vlastníckeho práva k bytom a iné
Najvyšší súd 2 Cdo 162 /20 10 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci žalobcu : Slovenská republika – Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky , Mierov á č. 19, Bratislava, proti ža lovaným : 1/ T. , zastúpený JUDr. D. R. , advokátom v B. , 2/ M. , 3/ JUDr. D. R. , správca konkurznej podstaty úpadcu V. , o určenie vlastníckeho práva k bytom a iné , vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp.zn. BN – 4 C 184/2004, o dovolaní ž
Meritum o určenie vlastníckeho práva k bytom a iné
Najvyšší súd 2 Cdo 162/2010 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci žalobcu : Slovenská republika – Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová č. 19, Bratislava, proti žalovaným : 1/ T., zastúpený JUDr. D. R., advokátom v B., 2/ M., 3/ JUDr. D. R., správca konkurznej podstaty úpadcu V., o určenie vlastníckeho práva k bytom a iné, vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp.zn. BN – 4 C 184/2004, o dovolaní žalovaného 1/ proti rozs
MENU