Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1025728
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 61292
USSR: 34249
NSČR: 118472
NSSČR: 63689
USČR: 77026
EUR-LEX (sk): 11719
EUR-LEX (cz): 11794
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 417787
Krajské súdy (ČR): 40315
Posledná aktualizácia
17.08.2019 06:50

Nájdené rozsudky pre výraz: akosť


Približný počet výsledkov: 60 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: akosť
  • akost nájdené 126 krát v 60 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 16 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 21 dokumentov
Krajské súdy SR 700 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Merito zaplatenie 46 682.-Sk s prísl.
... zákonníka je zhotoviteľ‘ povinný vydať‘ objednávateľovi písomné potvrdenie o prevzatí objednávky, ktoré musí obsahovať‘ okrem označenia predmetu diela, jeho rozsahu, akosti, ceny za vykonanie diela aj čas jeho zhotovenia. Ak by medzi účastníkmi bola uzavretá zmluva o dielo, odporca bol v .
Merito o zapl. 51 682,70 eur s prísl.
... z dôvodu odstúpenia od zmluvy, ani v priebehu výstavby nebola vypracovaná, ani vzájomne odsúhlasená presná špecifikácia odovzdaných prác (druh, množstvo, akosť ani cena). Tvrdenia žalobcu súd prvého stupňa nemal za preukázané a potvrdené ani z výpovede navrhnutých svedkov. Súd pri určení .
Merito ochranná známka, rozlišovacia spôsobilosť
... Z.z. za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré tvoria výlučne značky alebo údaje slúžiace v obchode na určenie druhu, akosti, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného miesta pôvodu alebo iných vlastností tovarov aleb o služieb, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb .
Merito o zaplatenie 1 280 400,-- Kč s prísl.
... mäso, múku a podobne . Ďalej súd pri rozhodovaní vychádzal z toho, že strana žalovaného n ereklamovala , ani nenamietala množstvo a akosť výrobkov , a preto ich zloženie zodpovedá žalobcom predloženej podnikovej norme. Dos pel k záveru, že jediným podkladom pre stanovenie ... a následne z neho i vychádzal, naviac, ak žalovaný netvrdil a ani nepreukázal reklamáciu vád tovaru , týkajúcu sa množstva a akosti. Práve z údajov v lis tinnom dôkaze - podnikovej norme FF 8/03 a jej dodatku č . 2 potom matematickým .
Merito o zaplatenie 10 077,79 € s prísl.
... u. Vystavením z áručného listu odporcom a vyznačením dĺžky záručnej doby nastali účinky prevzatia záväzku zo záruky, pričom zárukou za akosť tovaru odporca ako predávajúci prevzal záväzok, že dodaný tovar bude po dobu vyznačenú v záruke spôsobilý na použitie na ... a musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom určeným v zmluve. Ak zmluva neurčuje akosť alebo vyhotovenie tovaru, je predávajúci povinný dodať tovar v akosti a vyhotovení, ktoré sa hodí na účel určený v zmluve, alebo ak tento účel .
Merito zamietnutie prihlášky vynálezu podľa zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach
... zn ámok namietateľa. Mal za to, že t aktiež nebolo preukázané, že zn ámky boli používané na tovaroch mimoriad nej akost i a že majú vysokú komerčnú hodnotu , keď nepr eukazujú ani to, v akom rozsahu a lebo dĺžke sú používané .
Merito o zaplatenie 200 000,-- Sk s príslušenstvom
... správne vyvodil, že navrhovateľ nepreukázal v tomto konaní, že na prevzatých nehnuteľnostiach boli skutočne trvalé porasty v množstve, druhu a akosti, ako on uvádzal v priebehu konania na súde prvého stupňa. Namietané svedecké výpovede súd prvého stupňa hodnotil správne, keďže výpovede .
Merito o zaplatenie 7384,42 EUR s príslušenstvom
... za to, že žalovaný zaplatil časť kúpnej ceny za dodaný tovar a súčasne s čiastočnou platbou nevzniesol žiadne námietky o akosti dodaného tovaru, potom platba bola zo strany žalovaného uznaním zvyšného dlhu vo výške 7384,42 EUR. Žalovaný dodaný tovar u .
Merito o zaplatenie 4524,- Sk s prísl.
... . Rozhodol tak s odôvodnením, že žalobca odobral 23. septembra 2003 na čerpacej stanici žalovaného P. S. M., vzorky na posúdenie akosti, bezpečnosti a zhody určených výrobkov uvedených na trh. Uvedené vzorky boli odovzdané skúšobnému laboratóriu palív a mazív B. I., s .
Merito o zaplatenie sumy 266 311 Sk s prísl.
... vec bezprostredne pred poistnou udalosťou sa určuje tak, že sa od ceny novej veci toho istého druhu, tej istej akosti alebo veci s ňou porovnateľnej, ktorá platila v čase poistnej udalosti, odpočíta suma vyjadrujúca opotrebenie, prípadne iné znehodnotenie poistenej ... výpočtu časovej ceny vozidla bolo nevyhnutné zistiť východiskovú cenu, teda cenu novej veci toho istého druhu a tej istej akosti, ktorá platila v čase vzniku poistnej udalosti. Súdna prax túto okolnosť ustálila v tom smere, že pre určenie .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.