Nájdené rozsudky pre výraz: aktívna participácia osôb

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8015200722 Dátum vydania rozhodnutia: 31. mája 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Viera Nevedelová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:8015200722.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu Mgr. Viliama Pohančeníka a JUDr. Judity Kokolevs kej, v právnej veci žalobkyne: F. L., nar. XX.XX.XXXX, XX. augusta XX, X., proti žalovanému: Ústredie práce
Meritum hmotnej núdzi
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 9Sžsk/110/2019 7017200144 25. novembra 2020 JUDr. Judita Kokolevská sudca ECLI:SK:NSSR:2020:7017200144.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Judity Kokolevskej a členiek senátu JUDr. Viery Nevedelovej a JUDr. Violy Takáčovej, PhD., v právnej veci žalobcu: C. R., trvale bytom K.U. XX, XXX XX L., proti žalovanému: Ústred
Meritum zníženie pomoci v hmotnej núdzi na sumu 55,80 eur mesačne
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 9Sžsk/40/2019 7018200018 30. júna 2020 JUDr. Judita Kokolevská sudca ECLI:SK:NSSR:2020:7018200018.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Judity Kokolevskej a členiek senátu JUDr. Viery Nevedelovej a JUDr. Sone Langovej, v právnej veci žalobcu: X. B., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom T.Z. XX, XXX XX A., proti žalovanému: Ús
Meritum sociálnu starostlivosť a hmotnú núdzu
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 9Sžso/214/2015 5015200085 27.09.2017 JUDr. Judita Kokolevská sudca ECLI:SK:NSSR:2017:5015200085.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Judity Kokolevskej a členov senátu JUDr. Viery Nevedelovej a Mgr. Viliama Pohančeníka, v právnej veci žalobcu: B. E., nar. XX.XX.XXXX, bytom N. XX, Q., proti žalovanému: Ústredie práce,
Meritum hmotnej núdzi
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 9Sžsk/8/2020 5019200225 25. novembra 2020 JUDr. Judita Kokolevská sudca ECLI:SK:NSSR:2020:5019200225.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Judity Kokolevskej a členiek senátu JUDr. Viery Nevedelovej a JUDr. Violy Takáčovej, PhD., v právnej veci žalobkyne: R.. B. T., nar. XX.XX.XXXX, bytom U. XXX, XXX XX U., právne zast
Kľúčové slová: dávkadávka v hmotnej núdzihmotná núdza
Právna veta: Z dôvodovej správy vyplýva, že pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi sa kladie dôraz na zásluhovosť poskytovania, čo znamená, že výšku dávky v hmotnej núdzi je možné podmieniť aktívnou účasťou občana na riešení svojej životnej situácie. Aktívna účasť občana prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti podľa názoru kasačného súdu prispieva k jeho socializácii, k zvýšeniu pocitu užitočnosti, k znovuosvojeniu si pracovných návykov, k zlepšeniu podmienok uplatnenia sa na trhu práce, a tým k zvýšeniu možnosti dostať sa z hmotnej núdze. Je potrebné dodať, že pracovné činnosti v zmysle § 10 ods. 3 zákon ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9Sžsk/53/2017 3015200239 31. 10. 2018 Mgr. Viliam Pohančeník ECLI:SK:NSSR:2018:3015200239.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Viliama Pohančeníka a členiek senátu JUDr. Judity Kokolevskej a JUDr. Viery Nevedelovej, v právnej veci žalobcu: J. N., nar. XX.XX.XXXX, M. XX, proti žalovanému:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1015202014 Dátum vydania rozhodnutia: 31. januára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Judita Kokolevská Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1015202014.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Judity Kokolevskej a členov senátu JUDr. Viery Nevedelovej a JUDr. Zdenky Reisena uerovej v právnej veci žalobcu: P. C., K. XX, K., proti žalovanému: Ústredie práca, sociálnych vecí a ro
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Sžsk/29/2017 7016200286 29. 05. 2018 JUDr., Ing. Miroslav Gavalec ECLI:SK:NSSR:2018:7016200286.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Mariána Trenčana, v právnej veci žalobcu (v konaní sťažovateľ): Z. J
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 5016200112 Dátum vydania rozhodnutia: 28. februára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Zuzana Ďurišová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:5016200112.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členiek senátu JUDr. Jany Hatalovej, PhD. a JUDr. Eleny Berthoty ovej, PhD. v právnej veci žalobkyne (sťažovateľa): Ing. S. E., narodená dňa XX.XX.XXXX, R., právne zast
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Sžsk/146/2018 7017200143 21. 04. 2020 JUDr. Alena Adamcová ECLI:SK:NSSR:2020:7017200143.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Adamcovej a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Violy Takáčovej, PhD., v právnej veci žalobcu: B. Z., nar. XX. W. XXXX, bytom F. XX, N.,
MENU