Nájdené rozsudky pre výraz: aktívne i pasívne súdne spory

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

11 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Z citovaných častí ustanovenia § 14 ods. 1 zákona o konkurze a vyrovnaní potom vyplýva, že v čase po vyhlásení konkurzu síce úpadca nestráca spôsobilosť mať práva a povinnosti podľa hmotného práva ani spôsobilosť byť účastníkom konania, či procesnú spôsobilosť podľa procesného práva, avšak tieto jeho spôsobilosti sú obmedzené právnou úpravou, ktorá určité oprávnenia aj povinnosti v rámci hmotného i procesného práva prenáša na inú osobu a to na správcu konkurznej podstaty. Preto je to len správca, ktorý môže po vyhlásení konkurzu účinne nakladať s majetkom patriacim do konkurz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného S., a.s., M., proti povinnému Ing. J. P., CSc., bývajúcemu v N., správcovi konkurznej podstaty úpadcu A. a.s., S., zastúpenému JUDr. F. B., advokátom v N., o vymoženie 99,58 € (3 000,-- Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp.zn. 7 Er 401/2006, o dovolaní povinného proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre z 31. januára 2008 sp.zn. 5 CoE 95/2007 rozhodol
Meritum o vymoženie 124 766,-- Sk a 15 368,-- Sk s príslušenstvom
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Sakálovej a sudcov JUDr. Ľubora Šeba a JUDr. Rudolfa Čirča v exekučnej veci oprávnenej Obce C., zastúpenej JUDr. I. T., advokátkou v R., proti povinnej JUDr. G. J., správkyni konkurznej podstaty úpadcu P., spol. s r.o., so sídlom v K., o vymoženie 124 766 Sk a 15 368 Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Rimavská Sobota pod sp.zn. 1 Er 1191/2003, o
Meritum určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Obdo/16/2020 4113204282 26. novembra 2020 JUDr. Beáta Miničová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:4113204282.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov: 1/ KÚPEĽNÉ VILKY, s.r.o. v konkurze, so sídlom Dolnohorská 110, Nitra, IČO: 36 355 810, zastúpeného 1/ advokátom JUDr. Jaroslavom Veisom, so sídlom Štefánikova 22, Nitra, a 2/ advokátskou kanceláriou Jurovatý &
Meritum o určenie pravosti pohľadávky vo výške 1466700 Sk
N a j v y š š í s ú d 2 Obo 107/2008 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Štefanka a členiek JUDr. Anny Petruľákovej a JUDr. Ivany Izakovičovej v právnej veci žalobcu: JUDr. E., advokátka, F., Nitra, správkyňa konkurznej podstaty úpadcu I. s.r.o. Z. M., IČO: X., zast. Mgr. Ľ. Š., advokátom, V., Nitra, proti žalovanému v 1. rade: P., s.r.o. Piešťany, IČO: X. a žalovanému v 2. rade: JUDr.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Obdo/77/2020 2309201565 30. 11. 2021 JUDr. Alena Priecelová ECLI:SK:NSSR:2021:2309201565.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: ACORN Co., s.r.o., so sídlom Ovocinárska 1007/6, Levoča, IČO: 36 486 833, zastúpeného Advokátska kancelária JUDr. Peter Wolf, s.r.o., so sídlom Hlavná 949/53, Galanta, IČO: 47 252 987, proti žalovanému: GLOBE s.r.
MENU