Nájdené rozsudky pre výraz: aktívne konanie páchateľa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

23 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 13 ods. 1 Tr. zák. príprava na zločin je konanie, ktoré spočíva v úmyselnom organizovaní zločinu, zadovažovaní alebo prispôsobovaní prostriedkov alebo nástrojov na jeho spáchanie, v spolčení, zhluknutí, návode, objednávaní alebo pomoci na taký zločin alebo v inom úmyselnom vytváraní podmienok na jeho spáchanie, ak nedošlo k pokusu ani dokonaniu zločinu. V kontexte citovanej právnej úpravy najvyšší súd vo všeobecnosti podotýka, že úmyselné trestné činy, kým dospejú do štádia dokonaného trestného činu, prebiehajú určitými postupnými vývojovými štádiami, z ktorých niektoré požívajú trestn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Tdo/50/2019 2115011934 10. júna 2020 JUDr. Štefan Michálik ECLI:SK:NSSR:2020:2115011934.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Patrika Príbelského, PhD., na neverejnom zasadnutí konanom 10. júna 2020 v Bratislave, v trestnej veci obvineného E. Q., pre prečin falš
Meritum odvolanie obžlovaného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predse du JUDr. Emila Bdžocha a sudcov JUDr. M artina Piovartsyho a JUDr. Richarda Bureša na verejnom zasadnutí konanom dňa 28. októbra 2014 v Bratislave, v trestnej veci obžalovaného Ľ. L. pre prípravu na trestný čin vraždy podľa § 7 ods. 1, ods. 2 písm. a/, písm. j/ Tr. zák. č. 140/1961 Zb. v znení zákona č. 183/ 1999 Z. z. a iné, o odvolaní obžalovaného Ľ. L. , proti r
Meritum § 7/1, § 219/1, 2a, j Tr.zák. a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4To/9/2013 9013899061 28.10.2014 JUDr. Emil Bdžoch sudca ECLI:SK:NSSR:2014:9013899061.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Emila Bdžocha a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Richarda Bureša na verejnom zasadnutí konanom dňa 28. októbra 2014 v Bratislave, v trestnej veci obžalovaného N. H. pre prípravu na trestný čin vražd
Meritum § 346/1 Tr.zák. a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Tdo/22/2017 5116010089 25.05.2017 JUDr. Juraj Kliment sudca ECLI:SK:NSSR:2017:5116010089.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci obvineného V. R. pre prečin krivej výpovede a krivej prísahy podľa § 346 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. prerokoval na neverejnom
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d 5 Tdo 22 /201 7 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci obvinen ého T. S. pre prečin krivej výpovede a krivej prísahy podľa § 346 ods. 1 , ods. 2 Tr. zák. prerokoval na neverejnom zasadnutí konanom 25. mája 2017 v Bratislave dovolanie obvinen ého T. S., podané prostredníctvom obhaj kyne JUDr. Andrey Gireth , proti rozs
Meritum dovolanie obvineného
Najvyšší súd 2 Tdo 28/2013 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Libora Duľu v trestnej veci proti obvinenému P. M., vedenej na Okresnom súde Liptovský Mikuláš pod sp. zn. 1 T 38/2010, na neverejnom zasadnutí 18. júna 2013 v Bratislave o dovolaní obvineného proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 25. augusta 2011, sp. zn. 3 To 72/2011, takto r o z h o d o l: P
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d 2 Tdo 2 8/201 3 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčovič a a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Libora Duľu v trestnej veci proti obvinené mu P. M. , vedenej na Okresnom súde Liptovský Mikuláš pod sp. zn. 1 T 38/2010, na neverejnom zasadnutí 18. júna 2013 v Bratislave o dovolaní obvineného proti rozsudku Kra jského súdu v Žiline z 25. augusta 2011, sp. zn. 3 To 72/2011 , takto
Meritum dovolanie obvineného
Najvyšší súd 6 Tdo 68/2015 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Daniela Hudáka a JUDr. Viliama Dohňanského, na neverejnom zasadnutí 13. júla 2016 s verejným vyhlásením rozsudku, v trestnej veci obvineného Mgr. M.. M. pre prečin výtržníctva spolupáchateľstvom podľa § 20 k § 364 ods. 1 Tr. zák., o dovolaní obvineného Mgr. M.. M. proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z
Meritum odvolanie obžalovaných a poškodených
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Petra Szaba a JUDr. Richarda Bureša na verejnom zasadnutí konanom dňa 21. apríla 2015 v Bratislave, v trestnej veci obžalovaného JUDr. R. K. a spol . pre trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1, ods. 5 Tr. zák. spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2 Tr. zák. (zákon č. 140/1961 Zb. v znení neskorší ch predpisov), o odvol
MENU