Nájdené rozsudky pre výraz: aktuálny stav konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

131 dokumentov
169 dokumentov
2 dokumenty
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum § 277/1, 3 Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Tdo/53/2019 1317010334 9. októbra 2019 JUDr. Štefan Michálik ECLI:SK:NSSR:2019:1317010334.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika, sudcov JUDr. Štefana Harabina a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom zasadnutí konanom 9. októbra 2019 v Bratislave s verejným vyhlásením rozsudku, v trestnej veci obvinenej
Meritum trovy konania
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1/ S. P. , bytom B. , 2/ Ing. K. P. , bytom L. , 3/ PhDr. T. S., bytom B. , 4/ Mgr. M. D. , bytom B. , 5/ Ing. S. V. , bytom B. , 6/ MUDr. Z. B. , bytom L. , všetci zastúpení Advokátska kancelária Kolíková & Partners, s.r.o., so sídlom Radvanská 21, Bratislava , proti žalovanému: Okresný úrad v Bratislave, odbor výstavby a bytovej politiky , so sídlom Tomášikova 46 ,
Meritum zrušenie patentu
Najvyšší súd 6Sžhuv /7/2013 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zlože nom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobcu: AstraZeneca AB, so sídlom SE -151 85 S ӧdertälje, Švédsko , právne zastúpeného advokátom: JUDr. Jozef Malý, Advokátska kancelária Detvai Ludik Malý Udvaros, so sídlom C
Meritum náhradu škody vo výške 1 891 110,61 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Obdo/90/2020 1710207258 24.11.2021 JUDr. Jana Hullová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1710207258.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Medika SK, a.s., so sídlom Vajnorská 6, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 35 839 881, zastúpenému Advokátska kancelária MAJLING & NINČÁK, s.r.o., so sídlom Palárikova 14, 811 04 Bratislava, IČO: 35 960 728, proti žalovanému
MENU