Nájdené rozsudky pre výraz: alografný závet

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
38 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Skutočnosť, že listina obsahujúca závet pozostáva z viacerých listov, ktoré nie sú spojené, nezakladá bez ďalšieho neplatnosť závetu. Záver o platnosti takéhoto závetu je ale opodstatnený, len ak sú vylúčené pochybnosti o pravosti, pravdivosti, súvislosti a nadväznosti jednotlivých listov závetu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cov 1/ M. H. , bývajúceho v L. a 2/ D. B. , rod. H. , bývajúcej v H. , oboch zastúpených JUDr. D. S., advokát kou so sídlom v P., proti žalovanej JUDr. V. M. , rod. H. , bývajúcej v B. , zastúpenej JUDr. M. C. , advokátom so sídlom v B. , o určenie neplatnosti závetu a vydedenia , vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp.zn. 8 C 116/2005 , o dovolaní žalobcov proti rozsudku Krajskéh
Meritum Závet- podpis
Právna veta: Dátum podpísania závetu musí byť pod následkom jeho neplatnosti uvedený priamo v závete (na začiatku alebo na konci závetu), ktorý sa má dovŕšiť podpisom závetcu, a v prípade závetu podľa § 476b Občianskeho zákonníka aj podpismi svedkov, resp. iba podpismi svedkov (§ 476c Občianskeho zákonníka.) Ustanoveniu § 476 ods. 2 Občianskeho zákonníka nezodpovedá, ak dátum podpísania závetu obsahuje iba osvedčovacia doložka notára alebo iného úradu oprávneného osvedčovať pravosť podpisu na listinách.

Úryvok z textu:
Okresný súd Spišská Nová Ves rozsudkom z 22. decembra 2000, č. k. 5 C 814/00-34, určil, že závet zriadený 4. marca 1998 poručiteľom J. L. nar. 28. decembra 1913, zomr. 20. novembra 1998, je platný. Svoje rozhodnutie založil na zistení, že predmetný závet poručiteľ nenapísal síce vlastnou rukou, ale ho vlastnou rukou podpísal a pred svedkami súčasne prítomnými pri podpisovaní závetu výslovne prejavil, že závet obsahuje jeho poslednú vôľu. Okresný súd potom uzavrel, že sporný závet vyhovuje po
Kľúčové slová: úradné osoby pri vyhotovovaní závetuzákonný dedičzávetsvedok závetu
R 12/2021
Právna veta: Ustanoveniu § 476f Občianskeho zákonníka zodpovedá interpretácia, v zmysle ktorej pri vyhotovovaní závetu (listiny o vydedení) nemôže ako svedok pôsobiť nielen zákonný dedič (a osoba jemu blízka), ktorý by bol oprávnený po poručiteľovi dediť v čase vyhotovenia závetu (listiny o vydedení), ale rovnako aj zákonný dedič (a osoba jemu blízka), ktorý by podľa zákonom stanovenej postupnosti mohol po poručiteľovi dediť v prípade, že by nededil zákonný dedič v prednejšom poradí.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Cdo/281/2018 2204899989 26. 08. 2020 JUDr. Peter Brňák ECLI:SK:NSSR:2020:2204899989.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Brňáka a sudcov JUDr. Ľubora Šeba a JUDr. Branislava Krála, v spore žalobkýň 1/ U. O., bývajúcej v V., J. I. XX, zastúpenej procesným opatrovníkom O. O., bývajú
Meritum určenie neplatnosti závetu
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Cdo/17/2019 5710205255 31.05.2021 JUDr. Jana Bajánková sudca ECLI:SK:NSSR:2021:5710205255.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a sudkýň JUDr. Viery Petríkovej a JUDr. Jany Haluškovej, v spore žalobkyne: J. K., nar. XX.XX.XXXX, bytom N. XXX, právne zastúpená: Advokátska kancelária GEREG & MESSINGEROVÁ,
Meritum o určenie neplatnosti závetu a listiny o vydedení z 5.4.2004
Najvyšší súd 4 Cdo 3/2010 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J. M., bývajúceho v S., zastúpeného JUDr. J. I., advokátom v N., proti žalovanej M. C., bývajúcej v S., o určenie neplatnosti závetu a listiny o vydedení z X., vedenej na Okresnom súde Nové Zámky pod sp.zn. 9 C 129/2008, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 9. septembra 2009 sp.zn. 25 Co 51/2009, rozhodol takto: Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Kra
Meritum vydanie dedičstva s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 8Cdo/15/2020 8716209758 31. marca 2021 JUDr. Martin Vladik sudca ECLI:SK:NSSR:2021:8716209758.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne O. O., bývajúcej v X., Ú.-H. XXXX/X, zastúpenej advokátkou JUDr. Mgr. Martinou Tomasovou, so sídlom v Poprade, ul. Francisciho 3288, proti žalovanej T. Q., bývajúcej vo V. Q., A.. F. XXX, zastúpenej opatrovní
Meritum určenie neplatnosti závetu
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Cdo/138/2018 8313213424 13. augusta 2019 JUDr. Jana Bajánková ECLI:SK:NSSR:2019:8313213424.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne G. K., trvale bytom v P., zastúpenej advokátkou JUDr. Zuzanou Petriganovou, so sídlom v Humennom, Námestie slobody 2, proti žalovanej Ing. G. X., trvale bytom v J., zastúpenej advokátom JUDr. Františkom Polákom, so sí
Meritum neplatnosť závetu
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 3110219104 Dátum vydania rozhodnutia: 31. júla 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Soňa Mesiarkinová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:3110219104.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ Ing. V. L. bývajúcej v U., zastúpenej Ing. Samuelom Masárom, bývajúcom v Piešťanoch, Lipová 66/33, 2/ U. B ., bývajúceho v Q., 3/ B. G., bývajúcej v Q., proti žalovanej P. W., bývajúcej vo F., zastúpenej JUDr. Otto
MENU