Nájdené rozsudky pre výraz: alternatíva riešenia sporov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 20

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
2145 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum vymoženie 501,90 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 2209214771 Dátum vydania rozhodnutia: 8. januára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Ľubomíra Kúdelová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:2209214771.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného: POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598, proti povinnému: S. S., nar. XX. N. XXXX, bytom I., o vymoženie 501,90 eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Duna
Meritum vymoženie 1 314,25 eura s prísl. a trov exekúcie
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3XEObd/18/2017 7507201992 27.09.2017 JUDr. Ľubomíra Kúdelová sudca ECLI:SK:NSSR:2017:7507201992.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného: POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598, zastúpeného advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s.r.o., so sídlom Grösslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 36 864 421,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 6CoE/252/2015 3215201980 28. 01. 2016 JUDr. Stanislava Marková ECLI:SK:KSTN:2016:3215201980.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v exekučnej veci oprávneného J., s.r.o., so sídlom v L., J. XX, IČO: XX XXX XXX, zastúpeného C., s.r.o. so sídlom L. XXX XX, J. XX, IČO: XX XXX XXX, E.. H. H., advokátom proti povinnému V. L., bytom L. nad L., R. XXXX/X o vymoženie
Meritum o vymoženie pohľadávky vo výške 1659,70 eur s prísl.
Najvyšší súd 5 Cdo 219 /201 2 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej B.B. , IČO: 36 432 105, zastúpenej Advokátskou kanceláriou A.so sídlom v B.proti povinn ému M. F.F. , o vymoženie 1 659 ,70 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn. 1 Er 1635 /201 1, o dovolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 28 . marca 201 2 sp.zn. 13 CoE 1/201 2, takto r o z h o d o l : D
Meritum o vymoženie 1 083,45 eur s prísl.
Najvyšší súd 2 ECdo 65/2014 Slovenskej republiky 2 CoE 47/2014 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej P., so sídlom v B., zastúpenej advokátskou kanceláriou F., so sídlom v B., proti povinnej D. H., bývajúcej v P., o vymoženie 1 083,45 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Prievidza pod sp. zn. 9 Er 1707/2006, o dovolaní a odvolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 27. novembra 2013 sp. zn. 16 CoE 267/2013, takto rozhodol: K
Meritum o vymoženie pohľadávky vo výške 1659,70 eur s prísl.
Najvyšší súd 5 Cdo 219/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej B.B., IČO: 36 432 105, zastúpenej Advokátskou kanceláriou A.so sídlom v B.proti povinnému M. F.F., o vymoženie 1 659,70 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn. 1 Er 1635/2011, o dovolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 28. marca 2012 sp.zn. 13 CoE 1/2012, takto rozhodol: Dovolanie oprávnenej o d m i e t a . Po
Meritum o vymoženie 147,38 eur s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5 Co E 95/2014 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej POHOTOVOSŤ, s.r.o. , so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, IČO: 35 807 598, zastúpenej advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Grösslingova 4, IČO: 3 6 864 421, proti povinnému R. P. , bývajúcemu v H. , o vymoženie 147,38 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Prievidza pod sp. zn. 15 Er 2488/2008, o odvolaní a dovolaní
Meritum vymoženie 2 713,32 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Oboer/7/2020 3813208422 30.06.2020 JUDr. Alena Priecelová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:3813208422.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 792 752, zast. Advokátska kancelária JUDr. Andrea Cviková, s. r. o., so sídlom Kubániho 16, Bratislava, IČO: 47 233 516, proti p
Meritum o vymoženie 147,38 eur s prísl.
Najvyšší súd 5 ECdo 190/2014 Slovenskej republiky 5 CoE 95/2014 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, IČO: 35 807 598, zastúpenej advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Grösslingova 4, IČO: 36 864 421, proti povinnému R. P., bývajúcemu v H., o vymoženie 147,38 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Prievidza pod sp.zn. 15 Er 2488/2008, o odvolaní a dovolaní op
Meritum vymoženie 393,02 eur s príslušenstvom
Najvyšší súd 4Oboer/129/2013 Slovenskej republiky 4OboE/22/2013 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného: P., s. r. o., so sídlom P., X. Bratislava, IČO: X., zast. advokátskou kanceláriou F., s. r. o., so sídlom G., X. B., IČO: X., konajúca prostredníctvom svojho konateľa, advokáta doc. JUDr. B., PhD., proti povinnému: J., nar. X., bytom S., X. L., o vymoženie pohľadávky 393,02 eur (pôvodne 11 840 Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Považská Bystri
MENU