Nájdené rozsudky pre výraz: alternatívna služba

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
42 dokumentov
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: výkon alternatívnej službypovolávací rozkaz
R 39/1999
Právna veta: Zaradenie pracovníka vykonávajúceho civilnú službu k inému než v povolávacom rozkaze určenom zamestnávateľovi, i keď so súhlasom pracovníka, je v rozpore s § 9 ods. 1 zákona č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe.

Úryvok z textu:
Žalovaný rozhodnutím zo 17. decembra 1996 zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Okresnej vojenskej správy v P. z 31. októbra 1996, ktorým bola žalobcovi uložená pokuta vo výške 100 000 Sk za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 207/1995 Z. z.“). V zákonnej lehote podal žalobca žalobu o preskúmanie vyššie uvedeného rozhodnutia žalovaného. Namietal, že žalovaný a aj prvostupňový správny orgán
Meritum § 126 písm. b), § 40 ods. 2 písm. b) zákon č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niekstorých zákonov
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej a členiek senátu JUDr. Eleny Kováčovej a JUDr. Soni Langovej, v právnej veci žalobcov: 1) M. K., 2) E. J., 3) V. R., 4) P. D., 5) A. S., 6) A. F., 7) Ing. J. Ď., všetci zastúpení advokátom Mgr. M. G., proti žalovanému: MO SR, (právny nástupca VVS) o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí žalovaného č.p OÚ-66-57-6/2006, č
Meritum prepustenie zo služobného pomeru - preskúmateľnosť rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej rep ubliky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalob kyne : E. , nar. X. , bytom M. , zast.: JUDr. M. , advokát kou so sídlom S., proti žalovanému: 1/ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky so sídlom Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, 2
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a z členov Ing. JUDr. Miroslava Gavalca , PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. v právnej veci navrhovateľa: C. , nar. X. alias H. , nar. X. , v obci A. , naposledy v zahraničí bytom : A. , zastúpený JUDr. M. , advokátkou, H. , proti odporcovi: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Migračný úrad
Meritum o neplatnosť skončenia pracovného pomeru
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Oľgy Trnkovej a JUDr. Jozefa Kolcuna, v právnej veci navrhovateľa J. H., bývajúceho v Č., zastúpeného JUDr. E. S., advokátkou v D., proti odporkyni M., a.s. sídliacej v Č., zastúpenej JUDr. E. C., advokátom v D., o neplatnosť skončenia pracovného pomeru, vedenej na Okresnom súde Dunajská Streda pod sp. zn. 12 C 149/2002, o dovolaní nav
Meritum § 13c ods. 1, § 20 ods. 1, 4 zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle, § 58 ods. 1, 2 zákona č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: H. T., zastúpený JUDr. M. Š., proti odporcovi: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Migračný úrad, Bratislava, Pivonková 6, o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia odporcu č. ČAS: MU-2008-40/PO-Ž/2006 zo dňa 23. apríla 2007, na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č.k. 9 Saz 90/2007- 65 zo dňa 14. novembra 2008, takto r o z h o
MENU