Nájdené rozsudky pre výraz: ambulantné protialkoholické liečenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 19

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
92 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum § 208/1a, 3d Tr.zák. a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 3117010332 Dátum vydania rozhodnutia: 12. apríla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Peter Szabo Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:3117010332.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Szaba a sudcov JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Petra Hatalu v trestnej veci obvineného N. G. pre zločin týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 ods. 1 písm. a), ods. 3 písm. d) Tr. zák. a
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prievidza 2T/13/2016 3816010047 09. 02. 2016 JUDr. Pavol Bielik ECLI:SK:OSPD:2016:3816010047.3 TRESTNÝ ROZKAZ V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd v Prievidzi vydáva podľa § 353 ods. 1 Tr. poriadku rozhodol: O b v i n e n ý O. B., nar. XX. XX. XXXX v L., trvale bytom W. nad S., ul. A. č. XXXX/XX, okres L., t. č. vo výkone väzby v Ústave na výkon väzby Ilava uzná
Meritum § 212/2c Tr.zák. a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Tdo/32/2014 5913010497 03.09.2014 JUDr. Gabriela Šimonová sudca ECLI:SK:NSSR:2014:5913010497.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom dňa 3. septembra 2014 v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabriely Šimonovej a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Pavla Polku v trestnej veci obvineného Y. O., pre zločin lúpeže
Meritum sťažnosť odsúdeného
Najvyšší súd 6 Tost 25/2014 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Daniela Hudáka a sudcov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Petra Hatalu na neverejnom zasadnutí konanom 12. augusta 2014 v Bratislave, v trestnej veci odsúdeného D. K. pre trestný čin vraždy podľa § 219 ods. 1, ods. 2 písm. c/ Tr. zák. účinného do 1. januára 2006, v konaní o návrhu odsúdeného na povolenie obnovy konania vo veci Krajského súdu v Nitre, sp. zn.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Tost/5/2014 4013010006 04.06.2014 JUDr. Emil Bdžoch ECLI:SK:NSSR:2014:4013010006.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Emila Bdžocha a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom zasadnutí 4. júna 2014 v trestnej veci odsúdeného S. L. o sťažnosti odsúdeného proti uzneseniu Krajského súdu v
Právna veta: Trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 ods. 1 Tr. zák. je zločinom. Zo subjektívnej stránky sa vyžaduje úmysel páchateľa vo forme (aktívneho) konania (komisívny delikt) alebo opomenutia (omisívny delikt), prípadne ich kombinácie. Týranie je zlé zaobchádzanie v konkrétnom prípade s blízkou osobou (manželkou), vyznačujúce sa vyšším stupňom hrubosti a bezcitnosti a určitou trvalosťou, ktoré táto osoba pociťuje ako ťažké príkorie. Nevyžaduje sa, aby u zverenej osoby vznikli následky na zdraví (čo ako vyplýva zo skutkovej vety v konkrétnej trestnej veci naplnené kladne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 Tdo 15/201 4 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Libora Duľu a JUDr. René Štepánika na neverejnom zasadnutí dňa 18. marca 201 4 v Bratislave v trestnej veci proti obvinen ému T. K. pre zlo čin týra nia blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 20 8 ods. 1 písm. a/ Tr. zák. o dovolaní obvinen ého proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre zo 1 7. januára 201 2
Právna veta: Podľa § 394 ods. 1 Tr. por., obnova konania, ktoré sa skončilo právoplatným rozsudkom, alebo právoplatným trestným rozkazom sa povolí, ak vyjdú najavo skutočnosti, alebo dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by mohli samy osebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi odôvodniť iné rozhodnutie o vine, alebo vzhľadom na ktoré by pôvodne uložený trest bol v zrejmom nepomere k závažnosti činu, alebo k pomerom páchateľa, alebo uložený druh trestu by bol v zrejmom rozpore s účelom trestu, alebo vzhľadom na ktoré upustenie od potrestania, alebo upustenie od uloženia súhrnného trestu by b ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z preds edu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Libora Duľu v trestnej veci odsúdeného D. K. , pre trestný čin vraždy podľa § 219 ods. 1, ods. 2 písm. c/ Trestného zákona účinného do 1. januára 2006 (ďalej len Tr. zák.) ako obzvlášť nebezpečný recidivista podľa § 41 ods. 1 Tr. zák., o sťažnosti odsúdeného D. K. pr oti uzneseniu Krajského
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Tost/35/2013 4013010002 26.11.2013 JUDr. Peter Krajčovič ECLI:SK:NSSR:2013:4013010002.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Libora Duľu v trestnej veci odsúdeného F. K., pre trestný čin vraždy podľa § 219 ods. 1, ods. 2 písm. c/ Trestného zákona účinného
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d 4 Tdo 27 /201 2 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JU Dr. Emila Bdžocha a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom zasadnutí 6. novembra 2012 v Bratislave, v trestnej veci proti obvineném u P. M. pre prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 od s. 1, ods. 2 písm. b/ Tr. zák. , o dovolaní obvineného podan om prostredníctvom ustanoveného obhaj cu JUDr . P. K.
MENU