Nájdené rozsudky pre výraz: amnestia vo veciach priestupkov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
2 dokumenty
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Všeobecná deklarácia ľudských práv má povahu politického dokumentu. Nebola vyhlásená podľa čl. 11 Ústavy Slovenskej republiky a § 1 a § 4 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Táto deklarácia nepriznáva osobám ústavou garantované práva a slobody. Preto na konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky nemôže byť prijatý podnet alebo časť podnetu osoby namietajúcej porušenie práva priznaného Všeobecnou deklaráciou ľudských práv.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 25. marca 1997 predbežne prerokoval podnet Mgr. Ľ. J., bytom P., ktorým namietal porušenie práv priznaných Všeobecnou deklaráciou ľudských práv a takto r o z h o d o l : Podnet Mgr. Ľ. J. na začatie konania o d m i e t a . O d ô v o d n e n i e : Ústavný súd Slovenskej republiky dostal dňa 10. februára 1997 podanie Mgr. Ľ. J., bytom P., na začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky pre porušovanie Všeobecne
Kľúčové slová: základné zásady daňového konaniadaňové orgány
R 98/2015
Právna veta: Skutočnosť, že daňové orgány majú povinnosť dbať na zachovávanie práv a právom chránených záujmov daňových subjektov a ďalších osôb, nie je v žiadnom rozpore s ich povinnosťou chrániť záujmy štátu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci žalobcu: Coca -Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. , Tuhovská 1, P.O.BOX 37, Bratislava, IČO : 31 340 628, zastúpený JUDr. Eugenom Kostovčíkom, advokátom so s ídlom Gelnická 33, Košice, proti žalovanému: Finanč
Meritum daň z príjmov, daňové výdavky
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a členov senátu Mgr. Petra Melichera a JUDr . Kataríny Benczovej , v právnej veci žalobcu: Coca -Cola HBC Česko a Slovensko, s. r. o. , so sídlom Tuhovská 1, P.O. Box 37 , Bratislava, IČO: 31 340 628 , zastúpeného JUDr. Eugenom Kostovčíkom advokátom so sídlom Gelnická 33, Košice, proti žalov
Najvyšší súd 1Sž hp u/1/20 09 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. a Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD., v právnej veci žalobcov: 1/ Doprastav, a. s., Drieňová 27, Bratislava, zast. JUDr. Jurajom Kuráňom , advokátom z advokátskej kancelárie KURÁŇ & MARKOVÁ, advokátska kancelária, s. r. o., IČO: 36 769 771, so sídlom M
MENU