Nájdené rozsudky pre výraz: amortizácia dlhu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 35

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
582 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum 3 911,45 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Cdo/55/2020 8115222712 24.02.2022 JUDr. Jana Bajánková sudca ECLI:SK:NSSR:2022:8115222712.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Prima banka Slovensko, a. s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, proti žalovanému: A. H., nar. XX.XX.XXXX, Obecný úrad N. Š. XXX, XXX XX N. Š., o zaplatenie 3.911,45 Eur s príslušenstvom, vedenom na O
Meritum 4 299,94 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Cdo/300/2019 5314205508 26.08.2020 JUDr. Lubor Šebo sudca ECLI:SK:NSSR:2020:5314205508.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Prima banka Slovensko, a.s. so sídlom v Žiline, Hodžova 11, IČO: 31 575 951, proti žalovanému M. M., bytom XXX XX D . č. XXX, o zaplatenie 4.299,94 € s príslušenstvom, vedenom na Okresnom súde Čadca pod sp. zn. 8C/113/201
Meritum 2 397,01 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Cdo/142/2019 2216203721 29.04.2020 JUDr. Ján Šikuta sudca ECLI:SK:NSSR:2020:2216203721.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom v Žiline, Hodžova 11, IČO: 31 575 951, proti žalovanej Y. G., nar. XX. U. XXXX, bývajúcej v I., o 2.397,01 eur s príslušenstvom, vedenom na Okresnom súde Dunajská Streda pod sp. zn.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Cdo/101/2019 8117218210 25. 09. 2019 JUDr. Peter Brňák ECLI:SK:NSSR:2019:8117218210.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Z. H., bývajúcej v J., S.Á. XX, zastúpenej JUDr. Ladislavom Riedlom, advokátom so sídlom v Prešove, Konštantínova 3308/6, proti žalovanej Prima banka Slovensko, a. s., so sídlom v Žiline, Hodžova 11, IČO: 31 575 951,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Cdo/183/2018 3816207497 25. 02. 2020 JUDr. Janka Cisárová ECLI:SK:NSSR:2020:3816207497.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Janky Cisárovej a členov senátu JUDr. Martina Vladika a JUDr. Jána Šikutu, PhD. v spore žalobcu L., bývajúceho v P., zastúpeného JUDr. Andrejom Cifrom, advokát
Meritum 2 883,61 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Cdo/161/2019 2314224468 30.06.2020 JUDr. Mária Trubanová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:2314224468.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Prima Banka Slovensko, a. s., so sídlom v Žiline, Hodžova 11, IČO: 31 575 951, proti žalovanému M. Y., bývajúcemu v M., o zaplatenie 2.883,61 eur s príslušenstvom, vedenom na Okresnom súde Galanta pod sp. zn. 10C/486
Meritum 866,45 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Cdo/114/2019 5316204977 29.04.2020 JUDr. Ján Šikuta sudca ECLI:SK:NSSR:2020:5316204977.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Prima banky Slovensko, a.s., so sídlom v Žiline, Hodžova 11, IČO: 31 575 951, proti žalovanému B. S., nar. XX. X. XXXX, bývajúcemu v O. XXX, o zaplatenie 866,45 eur s príslušenstvom, vedenom na Okresnom súde Čadca pod sp.
Meritum 6 636,19 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Cdo/113/2018 1416202204 30. júla 2019 JUDr. Rudolf Čirč ECLI:SK:NSSR:2019:1416202204.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci žalobkyne Prima banka Slovensko, a. s., so sídlom v Žiline, Hodžova 11, IČO: 31 575 951, proti žalovanému U. Q., nar. X. XX. XXXX, bývajúcemu v Q., Š. B. XXXX/X, o zaplatenie 6 636,19 Eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Br
Meritum určenie, že spotrebiteľská zmluva je bezúročná a bez poplatk
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Cdo/252/2020 7217204250 31.03.2022 JUDr. Peter Brňák sudca ECLI:SK:NSSR:2022:7217204250.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ O. H., bývajúceho v G., M. XXXX/XX a 2/ P. H., bývajúcej v G., M. XXXX/XX, zastúpených spoločnosťou URBAN FALATH GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o., Advokátska kancelária so sídlom v Bratislave, Havlíčková 16, v mene ktorej kon
MENU