Nájdené rozsudky pre výraz: analógia procesného práva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

8 dokumentov
62 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 203 ods. 1 Exekučného poriadku, ak dôjde k zastaveniu exekúcie zavinením oprávneného, súd mu môže uložiť uhradenie nevyhnutných trov exekúcie. Ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, znáša ich oprávnený. To neplatí, ak ide o vykonanie exekúcie na vymoženie pohľadávky na výživnom. V takomto prípade znáša trovy exekúcie súd; súd nemá právo na náhradu trov exekúcie, ktoré platil (§ 203 ods. 2 Exekučného poriadku). Exekučný poriadok pripúšťa výnimky zo zásady, podľa ktorej trovy exekúcie uhrádza povinný (§ 197 ods. 1 Exekučného poriadku). ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5 MCdo 21/2011 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného O. , zastúpeného JUDr. Ing. M.P. , advokátom vo V ., proti povinnému B.., so sídlom vo V ., , IČO: X. , ktorý bol 15. novembra 2006 vymazaný z obchodného registra, o vymoženie 24 082,02 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Vranov nad Topľou pod sp.zn. Er 3334/1997, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Kr
Meritum o vymoženie 271 306,88 € s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného S. a.s., so sídlom v B., IČO: X., zastúpeného JUDr. D., advokátom so sídlom v B., proti povinnému JUDr. D., správkyňa konkurznej podstaty úpadcu A., s.r.o. v konkurze, so sídlom v P., IČO: X., o vymoženie 271 306,88 € (8 173 391 Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Považská Bystrica pod sp. zn. 1 Er 1931/2006, v konaní o mimoriadnom dovolaní generálneho prokuráto
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5MCdo/12/2012 7203899398 27.05.2014 JUDr. Soňa Mesiarkinová ECLI:SK:NSSR:2014:7203899398.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej Sociálna poisťovňa, pobočka Košice so sídlom v Košiciach, Festivalové námestie č. 1, IČO: 30 80 74 84, proti povinnej CASSOSTAV, s.r.o., so sídlom v Košiciach, Popradská 66, IČO: 317 23 926, o vymoženie
Meritum Zrušujúce
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5MCdo/21/2011 9011899630 28.01.2013 JUDr. Helena Haukvitzová ECLI:SK:NSSR:2013:9011899630.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného J., zastúpeného JUDr. Ing. Michalom Plentom, advokátom vo Vranove nad Topľou, Sídlisko Okulka 19/42, proti povinnému BUKÓZA a. s., so sídlom vo Vranove nad Topľou, Hencovská, IČO: 00 153 036, ktorý bol
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5MCdo/13/2012 7206226341 13.03.2014 JUDr. Vladimír Magura ECLI:SK:NSSR:2014:7206226341.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., so sídlom v Bratislave, Mamateyova 17, IČO: 35 937 874, proti povinnej SPORO OKNO, s.r.o., so sídlom v Košiciach, Rozvojová 2, IČO: 36 569 607, o vymoženie 182,17 € s
Meritum o vymoženie 4 586,03 eur (138 159 Sk) s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného Obec O. proti povinnému JUDr. I. B., so sídlom vo V., správcovi konkurznej podstaty P. D. P. S. v konkurze, so sídlom v S., o vymoženie 4 586,03 eur (138 159 Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Veľký Krtíš pod sp.zn. 7 Er 975/2004, na dovolanie súdnej exekútorky JUDr. I. T., Exekútorský úrad so sídlom vo V., proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 1
MENU