Nájdené rozsudky pre výraz: analýza trhu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

26 dokumentov
73 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zásada materiálnej pravdy je upravená najmä v ustanovení § 3 ods. 4 správneho poriadku a ďalej konkretizovaná v ďalších ustanoveniach správneho poriadku (§ 32 a § 46 správneho poriadku). Zásadu materiálnej pravdy treba aplikovať spolu so zásadou zákonnosti a zásadou voľného hodnotenia dôkazov (§ 34 ods. 5 správneho poriadku), ktoré sú vlastne jej základom. Táto zásada vyslovuje požiadavku, podľa ktorej správny orgán je povinný zisťovať skutočný stav veci, teda subsumuje aj požiadavku zistiť úplný a presný stav veci. Za zistenia skutočného stavu veci treba považovať zistenie všetkých skut ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sž/15/2013 9013010095 24.09.2014 JUDr. Jozef Hargaš ECLI:SK:NSSR:2014:9013010095.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej v právnej veci žalobkyne obchodnej spoločnosti Slovak Telekom, a. s., so sídlom Bajka
Právna veta: Najvyšší súd nemôže rozhodnutie žalovaného o vymedzení relevantných trhov postupom podľa § 15 ods. 2 zák. č. 610/2003 Z.z. preskúmať v zmysle § 245 ods. 1 O.s.p., lebo v čase jeho vyhlásenia mal žalobca k dispozícii právne prostriedky, ktoré nevyužil a toto rozhodnutie žalobca v minulosti nespochybnil žiadnym relevantným ochranným mechanizmom, poprípade vznesením, hoci formálnej námietky.Ak žalobca procesne nekonal a súdu, napriek výzve o spresnenie argumentov,týkajúcich sa namietaného porušenia komunitárneho práva, tieto argumenty nespresnil, potom žalobca nemohol očakávať, že jeho námi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Elexovej a členov senátu JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Ing. Miroslava Gavalca, v právnej veci žalobcu : S. T., a.s., IČO : X., so sídlom N. S., zast. JUDr. J. R., advokátom, so sídlom Advokátskej kancelárie K., proti žalovanému : Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, so sídlom Továrenská ulica č. 7, 810 06 Bratislava, o preskúmanie zákonn
Právna veta: Právne vzťahy, ktoré vznikli v čase platnosti a účinnosti zmeneného alebo zrušeného právneho predpisu,sa naďalej spravujú týmto právnym predpisom, ak novší právny predpis neustanovuje inak.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Sž/28/2012 9012010207 11.03.2014 CSc., JUDr. Eva Babiaková ECLI:SK:NSSR:2014:9012010207.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci žalobcu: Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, Bra
Meritum Odmietajúce podanie
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sž/27/2013 9013010177 25. 02. 2015 JUDr. Alena Poláčková ECLI:SK:NSSR:2015:9013010177.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Poláčkovej PhD., a členov senátu Mgr. Petra Melichera a JUDr. Jozefa Milučkého, v právnej veci žalobcu: Slovak Telekom, a.s. so sídlom Bajkalská 28, Brati
Meritum § 19 ods. 4, § 49 ods. 1, 2 zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení
Najvyšší súd 2Sžf/57 /2011 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčk y senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD., v právnej veci žalobcu: Ing. Blažej Varinský, obchodné meno: Ing. Blažej Varinský – BVcom, so sídlom Paulínska 20, Trnava , IČO: 34 303 880 , právne zastúpený JUDr. Ľubicou Masárovou, advokátkou so sídlom Púcho
Meritum o 7 578,80 eur s prísl.
Najvyšší súd 5Ob o 99 /20 10 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: S.I. , s. r. o., B.Ž. , IČO: X. , zast. JUDr. A.S. , advokátkou so sídlom D.Ž. proti žalovanému: B.G. , nar. X. , S.Ch.S. , o 7 578,80 eur (228 319 Sk) s prísl. ,na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 24. júna 2010, č. k. 9 Cbs 137/2003 -350, takto r o z h o d o l : Napadnutý rozsudok Krajského súdu v Bratislave z 24. júna 2010, č.
Meritum náhradu škody
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 9Cdo/63/2021 7194898348 29.11.2021 JUDr. Martin Holič sudca ECLI:SK:NSSR:2021:7194898348.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej, sudcov JUDr. Mariána Sluka, PhD. a JUDr. Martina Holiča, v spore žalobcu Unique Partner Ltd., so sídlom 1 1/2 Miles Northern Highway, Belize City, Belize, IČO: 150 262, zas
Meritum Iná povaha rozhodnutia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sžz/5/2012 9012010081 24.10.2012 JUDr. Jozef Hargaš ECLI:SK:NSSR:2012:9012010081.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci navrhovateľa: Slovak Telekom, a. s., so sídlom Karadžičova 10, Bratisl
Meritum určenie metódy kalkulácie cien za veľkoobchodnú službu zostavenie volania vo verejnej telefónnej sieti významného podniku v pevnom umiestnení
Najvyšší súd 5Sž/3/201 3 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členov senátu JUDr. Milana Moravu a JUDr. Jarmily Ur bancovej , v právnej veci žalobcu Slovak Telek om, a. s., so sídlom Bajkalská 28 , Bratislava, IČO: 35 763 469 , proti žalovanému Úrad u pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb , so sídlom Továrenská 7, Bratislava, o preskúmanie zákonno
MENU