Nájdené rozsudky pre výraz: anotácia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
8 dokumentov
1 dokument
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Oznámenie rozhodnutia je upravené v § 51 Správneho poriadku a pokiaľ ide o osoby, ktorých pobyt nie je známy, správny orgán má postupovať podľa § 16 ods. 2 Správneho poriadku, teda mal ustanoviť opatrovníka ich právnemu predchodcovi a pri doručení tohto rozhodnutia postupovať podľa § 26. ods. 1 Správneho poriadku, teda toto doručenie sa malo uskutočniť verejnou vyhláškou.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Maguru a sudcov JUDr. Ladislava Górásza a JUDr. Sone Mesiarkinovej, v právej veci navrhovateľov 1/ G.S., rod. Š., nar. X., bytom X., 2/ D.S., rod. S., nar. X., bytom X., 3/ P.S., nar. X., bytom X., právne zastúpených advokátkou JUDr. M.B., so sídlom M.č. X., Ž., proti odporcovi Ž.S.K., K. X., Ž., právne zastúpenému advokátkou JUDr. T.P., so sídlom H. X., Ž
R 27/2021
Právna veta: V prípade, že subjekt v konaní pred orgánmi verejnej správy nepreukázal, že výsledky jeho aktivít, z ktorých dosiahol zistený príjem, využil na verejnoprospešný účel a na podporu vlastných aktivít v oblasti, na ktorú bol zriadený, ale naopak, z výsledkov dokazovania je preukázané, že činnosti vykonal v prospech iného subjektu - súkromnej vysokej školy, ktorá ich využila na plnenie vlastného poslania, a teda práve táto vysoká škola bola šíriteľom spracovaných publikácií, organizátorom vedeckých podujatí a spotrebovala ich pri svojej vlastnej činnosti, sťažovateľ tým nepreukázal základný predpok ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
1. Krajský súd v Trenčíne (ďalej aj krajský súd alebo správny súd) rozsudkom č. k. 11S/100/2018-15 zo dňa 8. októbra 2019 zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia č. x zo dňa 29. januára 2016, ktorým žalovaný potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Trenčín (ďalej aj správca dane), č. x zo dňa 06.10.2015, ktorým správca dane určil rozdiel dane z príjmu právnickej osoby vo výške 58.687,54 eura za zdaňovanie obdobie roka 2012. 2. V odôvodnení svojho rozsudku krajský súd uvi
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4EMCdo/1/2014 1312203812 23.07.2014 JUDr. Anna Kovaľová ECLI:SK:NSSR:2014:1312203812.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného TREND Holding, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave, Tomášikova č. 23, IČO: 35 702 567, zastúpeného ROWAN LEGAL s.r.o., so sídlom v Bratislave, Námestie Slobody č. 11, IČO: 35 869 500, proti povinnému STORI
Meritum daňové veci
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 9Sžfk/1/2020 3018200314 21.04.2020 JUDr. Ivan Rumana sudca ECLI:SK:NSSR:2020:3018200314.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd kasačný v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členov senátu JUDr. Sone Langovej (spravodajca) a JUDr. Eriky Čanádyovej v právnej veci sťažovateľa (predtým žalobcu): Inštitút aplikovaného manažmentu, so sídlom Jese
Meritum odvolania obžalovaných
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Karabína a sudcov JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci proti obžalovanému Mgr. M. N. a spol. pre spolupáchateľstvo prečinu nepriamej korupcie podľa § 20, § 336 ods. 1 Tr. zák. prerokoval na neverejnom zasadnutí konanom 18. júna 2015 v Bratislave odvolania obžalovaných Mgr. M. N. a Ing. I. L. a prokuráto
Meritum odvolania obžalovaných
Najvyšší súd 5 To 2/2015 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Karabína a sudcov JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci proti obžalovanému Mgr. M. N. a spol. pre spolupáchateľstvo prečinu nepriamej korupcie podľa § 20, § 336 ods. 1 Tr. zák. prerokoval na neverejnom zasadnutí konanom 18. júna 2015 v Bratislave odvolania obžalovaných Mgr. M. N. a Ing. I. L. a prokurátora Úr
MENU