Nájdené rozsudky pre výraz: antidiskriminačná žaloba

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

10 dokumentov
12 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum antidiskriminačná žaloba
Najvyšší súd 7 Ndc 9/201 2 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej r epubliky v právnej veci žalobc ov 1/ Doc. Ing. M . G., Csc ., bývajúceho v R., 2/ Ing. A. H., bývajúceho v K., 3/ L. A., bývajúceho v K., 4/ Ing. A. S., bývajúceho v T., zastúpen ých JUDr. R. S. , advokátkou v K., proti žalovanej Slovenskej republike – Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Kutuzovova 8 , o antidiskriminačnej žalobe , vedenej na Okresnom súde Košice I
Meritum o doplatenie funkčného platu
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej repu bliky v právnej veci žalobkyne JUDr. Y. , bývajúcej v Ž. , zastúpenej JUDr. T. , advokátkou so sídlom v Ž. , proti žalovaným 1/ K. , so sídlom v Ž. , 2/ Slovenskej republike , za ktorú koná M. , so sídlom v B. , o doplatenie funkčného platu , veden ej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 7 Cpr 1/2014 a na Krajskom súde v Žiline pod sp. zn. 7 NcC 45/2014, o vylúčení sudkyne Najvyššie ho súdu Slo venskej repu
Meritum o doplatenie funkčného platu
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Nc 9/2015 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne JUDr. Y., bývajúcej v Ž., zastúpenej JUDr. T., advokátkou so sídlom v Ž., proti žalovaným 1/ K., so sídlom v Ž., 2/ Slovenskej republike, za ktorú koná M., so sídlom v B., o doplatenie funkčného platu, vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 7 Cpr 1/2014 a na Krajskom súde v Žiline pod sp. zn. 7 NcC 45/2014, o vylúčení sudkyne Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z prejednáva
Právna veta: Definícia antidiskriminačného sporu je obsiahnutá v ustanovení § 307 C.s.p., ktorý definuje antidiskriminačný spor ako spor, ktorý sa týka porušenia zásady rovnakého zaobchádzania podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou. Antidiskriminačný zákon vymedzuje podmienky právnej ochrany zabezpečovanej súdom podľa tohto zákona v ustanovení § 9 ods. 2. Podľa jeho prvej vety každý sa môže domáhať svojich práv na súde, ak sa domnieva, že je alebo bol dotknutý na svojich právach, právom chránených záujmoch alebo slobodách nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania. Rozhodno ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1KO/34/2020 1319206012 25. mája 2021 JUDr. Lubor Šebo sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1319206012.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v kompetenčnom senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Petra Melichera a členov senátu JUDr. Ľubora Šeba (sudca spravodajca), JUDr. Márie Trubanovej, PhD., JUDr. Violy Takáčovej, PhD., JUDr. Eriky Šobichovej, JUDr. Zdenky Reisenauerovej a
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9Sk/22/2017 4017200383 12. 12. 2018 JUDr. Judita Kokolevská ECLI:SK:NSSR:2018:4017200383.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: W.Ó. K., bytom T. XX, Q., proti žalovanej: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8-10, Bratislava, o antidiskriminačnú žalobu podľa § 307 CSP a vyplatenie predčasných starobných dôchodkov, o kasač
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 5913202770 Dátum vydania rozhodnutia: 15. mája 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Hargaš Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:5913202770.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v kompetenčnom senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Janky Cisárovej a sudcov JUDr. Viery Petríkovej, JUDr. Ivana Machyniaka, JUDr. Jany Hatalovej, PhD., JUDr. Zuzany Ďurišovej, JUDr. Jozefa Hargaša (sudca spravodajca) a JUDr. Aleny
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Sžsk/84/2020 2019200151 30. 06. 2021 JUDr. Alena Adamcová ECLI:SK:NSSR:2021:2019200151.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Adamcovej a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Violy Takáčovej, PhD., v právnej veci žalobcu: N. R., H.. XX. A.F. XXXX, C. O.. O. XX, R.,
Meritum materské
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Sžsk/72/2020 8019200386 26. mája 2021 JUDr. Alena Adamcová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:8019200386.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Adamcovej a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Violy Takáčovej, PhD., v právnej veci žalobcu: T.. M. M., nar. XX. A. XXXX, bytom O. XXXX/XX, O., právne zastúpeného M
Meritum jednorazové odškodnenie-smrteľný pracovný úraz
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Sžsk/122/2019 6019200287 25. novembra 2020 JUDr. Alena Adamcová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:6019200287.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Adamcovej a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Violy Takáčovej, PhD., v právnej veci žalobkyne: D. H., nar. XX. Z. XXXX, bytom O. XXX, Y., právne zast.: URBAN S
MENU