Nájdené rozsudky pre výraz: antidiskriminačný spor

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

7 dokumentov
22 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 2a ods. 1 zákona č. 73/1998 Z.z. práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako všetkým občanom pri vstupe do štátnej služby a policajtom pri vykonávaní štátnej služby v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahoch ustanovenou osobitným zákonom (týmto zákonom je antidiskriminačný zákon).11. Civilný sporový poriadok v Druhej hlave Druhom diely osobitným spôsobom upravuje antidiskriminačné spory, v ktorých je súd povinný aplikovať odlišné procesné postupy od klasického sporového konania. V zmysle § 6 ods. 1 antidiskriminačného zákon ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 2517204772 Dátum vydania rozhodnutia: 3. októbra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Machyniak Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:2517204772.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v kompetenčnom senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Janky Cisárovej a sudcov JUDr. Márie Trubanovej, PhD., JUDr. Ivana Mac hyniaka (sudca spravodajca), Mgr. Petra Melichera, JUDr. Nory Halmovej, JUDr. Aleny Priecelovej a JUDr. V
Právna veta: Pri rozhodovaní sporov medzi súdmi v civilnom súdnictve a správnom súdnictve musí kompetenčný senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vychádzať z medzí stanovených zákonom. Ak z právnych predpisov jednoznačne nevyplýva, že zákonodarca vec zveril súdom v civilnom alebo správnom súdnictve, môže byť určujúcim kritériom pre stanovenie príslušnosti súdu súkromnoprávna či verejnoprávna povaha veci. 19. Najvyšší súd v rozhodnutí sp. zn. 1 KO 29/2018 z 3. októbra 2018 uviedol, že povinnosť dodržiavať zásady rovnakého zaobchádzania, sa nepochybne vzťahuje aj na právne vzťahy v súvislosti s v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1KO/7/2019 6718205210 14. marca 2019 JUDr. Janka Cisárová ECLI:SK:NSSR:2019:6718205210.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v kompetenčnom senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Janky Cisárovej (sudca spravodajca) a sudcov JUDr. Márie Trubanovej, PhD., JUDr. Ľubora Šeba, Mgr. Petra Melichera, JUDr. Judity Kokolevskej, Mgr. Viliama Pohančeníka a JUDr. Aleny
Meritum vecnú príslušnosť medzi civilným a správnym súdom
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1KO/22/2019 7819201382 3. decembra 2019 JUDr. Nora Halmová ECLI:SK:NSSR:2019:7819201382.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v kompetenčnom senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Janky Cisárovej a sudcov JUDr. Márii Trubanovej, PhD, JUDr. Ľubora Šebu, JUDr. Judity Kokolevskej, JUDr. Nory Halmovej (sudca spravodajca), Mgr. Viliama Pohančeníka a JUDr. Mirosla
Právna veta: Definícia antidiskriminačného sporu je obsiahnutá v ustanovení § 307 C.s.p., ktorý definuje antidiskriminačný spor ako spor, ktorý sa týka porušenia zásady rovnakého zaobchádzania podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou. Antidiskriminačný zákon vymedzuje podmienky právnej ochrany zabezpečovanej súdom podľa tohto zákona v ustanovení § 9 ods. 2. Podľa jeho prvej vety každý sa môže domáhať svojich práv na súde, ak sa domnieva, že je alebo bol dotknutý na svojich právach, právom chránených záujmoch alebo slobodách nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania. Rozhodno ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1KO/34/2020 1319206012 25. mája 2021 JUDr. Lubor Šebo sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1319206012.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v kompetenčnom senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Petra Melichera a členov senátu JUDr. Ľubora Šeba (sudca spravodajca), JUDr. Márie Trubanovej, PhD., JUDr. Violy Takáčovej, PhD., JUDr. Eriky Šobichovej, JUDr. Zdenky Reisenauerovej a
Meritum porušenie zásady rovnakého zaobchádzania
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Ndc/5/2020 7219205682 29.06.2020 JUDr. Martin Vladik sudca ECLI:SK:NSSR:2020:7219205682.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu A.. B.Á. O., bývajúceho v A., D. XXX, proti žalovanému 1/ služobnému úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, Pribinova 2, žalovanému 2/ Úradu vlády Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave
Meritum 3 171,92 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Ndc/7/2020 5920200575 30.06.2020 JUDr. Mária Trubanová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:5920200575.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Z. Z., bývajúcej v V., zastúpenej Advokátskou kanceláriou JUDr. Ladislav Janči s.r.o., so sídlom v Ružomberku, Dončova 1451/21, proti žalovanému MAHAJ ANA s . r. o. , s o s íd lo m v Košic iac h, Obc hodná 4 4 3 / 8 ,
Meritum vecnú príslušnosť medzi civilným a správnym súdom
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1KO/10/2020 1118207979 25. novembra 2020 JUDr. Miroslava Janečková sudca ECLI:SK:NSSR:2020:1118207979.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v kompetenčnom senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Petra Melichera a sudcov JUDr. Ľubora Šeba, JUDr. Márie Trubanovej, PhD., JUDr. Judity Kokolevskej, JUDr. Violy Takáčovej, PhD., JUDr. Nory Halmovej a JUDr. Miroslavy Jane
Meritum neplatnosť skončenia prac. pomeru
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 9Ndc/4/2022 7221202202 29.03.2022 JUDr. Igor Belko sudca ECLI:SK:NSSR:2022:7221202202.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov JUDr. Sone Mesiarkinovej a JUDr. Martina Holiča, v spore žalobcu JUDr. U. Ž., PhD., nar. XX.XX.XXXX, bytom L.. T.. Z. XXXX/XA, U., zastúpeného JUDr. Milanom Sedlákom ml., MBA, L.
Meritum vecnú príslušnosť medzi civilným a správnym súdom
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1KO/5/2021 1021200273 25. mája 2021 JUDr. Erika Šobichová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1021200273.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v kompetenčnom senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Petra Melichera, sudcov JUDr. Ľubora Šeba, JUDr. Márie Trubanovej, PhD., JUDr. Zdenky Reisenauerovej, JUDr. Eriky Šobichovej (sudca spravodajca), JUDr. Violy Takáčovej PhD. a JUDr.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Sžsk/155/2018 7017200081 26. 02. 2020 JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI:SK:NSSR:2020:7017200081.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členiek senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Judity Kokolevskej, v právnej veci žalobcu: JUDr. H. E., bytom v L., proti žalované
MENU