Nájdené rozsudky pre výraz: anuitná splátka

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 82

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
1847 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Od dodávateľov v zmluvách uzatváraných podľa ZoSÚ nemožno žiadať žiadať, aby v nich uvádzali presný rozpis plánovanej amortizácie dlhu, teda rozpis splátok po častiach (samostatne vo väzbe na istinu, úrok a poplatky). Pokiaľ ustanovenie § 9 ods. 2 písm. k/ ZoSÚ uvádza pojmy „výška“, alebo „počet“ či „termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov“, je za použitia eurokonformného výkladu potrebné dospieť k záveru, že toto ustanovenie len spresňuje, čo splátka úveru zahrňuje.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Cdo/113/2018 8715210545 13. júna 2019 Mgr. Dušan Čimo ECLI:SK:NSSR:2019:8715210545.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne WM Consulting & Communication, s.r.o., so sídlom v Piešťanoch, Žilinská cesta č. 130, zastúpenej Advokátskou kanceláriou Roman Kvasnica & partneri, s.r.o., so sídlom v Piešťanoch, Žilinská cesta č. 130, proti žalovanej I. J.
Právna veta: Blankozmenka bola vystavená bez protestu. Blankozmenka je listina, z ktorej musí byť nepochybné, že sa má stať zmenkou po vyplnení niektorých údajov. Sporové strany podpísali listinu, ktorá vyhovovala ako zmenka. Vyplnením blankozmenky sa stáva skutočnou zmenkou. Predmetná zmenka má náležitosti vlastnej zmenky (§ 75 zákona zmenkového a šekového). Zmenku navrhovateľ vyplnil v súlade s vyplňovacím právom (vyplňovacie vyhlásenie zo dňa 04. 04. 2002 bod 3) čl. 57. Odporca nepreukázal a ani nenamietal nesprávny postup remitenta pri vyplňovaní zmenky. Odporca ako dlžník, ktorý podpísal blankozmenku ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Priecelovej a členiek senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Zdenky Kohútovej, v právnej veci navrhovateľa: U., a. s., so sídlom Š. Bratislava, IČO: X., zast. advokátkou JUDr. M. Bratislava, proti odporcovi: I. Bratislava, zast. advokátom JUDr. M. Bratislava, o zaplatenie 480 000,-- Sk s prísl. zo zmenky, na odvolanie odporcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave
Kľúčové slová: mimoriadne zníženie trestu
Právna veta: Podľa § 39 ods. 1 Trestného zákona, ak súd vzhľadom na okolnosti prípadu alebo vzhľadom na pomery páchateľa má za to, že by použitie trestnej sadzby ustanovenej týmto zákonom bolo pre páchateľa neprimerane prísne a na zabezpečenie ochrany spoločnosti postačuje aj trest kratšieho trvania, možno páchateľovi uložiť trest aj pod dolnú hranicu trestu ustanoveného týmto zákonom. Okolnosťami prípadu sú všetky skutočnosti, ktoré majú vplyv na posúdenie povahy, charakteru a závažnosti trestného činu, vrátane možnosti nápravy páchateľa. Mimoriadne zníženie trestu odňatia slobody možno odôvodniť aj okoln ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3To/2/2019 9519100100 23. októbra 2019 JUDr. Martin Bargel ECLI:SK:NSSR:2019:9519100100.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Bargela a sudkýň JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Ivetty Macejkovej PhD., LL.M v trestnej veci obžalovaného Mgr. C. W., pre zločin prijímania úplatku podľa § 329 ods. 1, ods. 2 Trestného zákona a iné,
Meritum 1 769,73 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Cdo/132/2017 7816200451 29.10.2018 JUDr. Danica Kočičková sudca ECLI:SK:NSSR:2018:7816200451.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom v Žiline, Hodžova 18, IČO: 31 575 951, proti žalovaným: 1/ E. O., bývajúci v H. a 2/ D. O., bývajúca v H., o zaplatenie 1 769,73 € s prísl., vedenom na Okresnom súde Rožňava po
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Co/2/2021 1020200389 24. 11. 2021 JUDr. Gabriela Klenková ECLI:SK:NSSR:2021:1020200389.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr Aleny Svetlovskej a sudcov JUDr. Gabriely Klenkovej, PhD. a JUDr. Ing. Maria Dubaňa v právnej veci žalobcu Občianske združenie na pomoc spotrebiteľom a ľuďom v núdzi, so sídlom v Cesticia
Meritum 2 397,01 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Cdo/142/2019 2216203721 29.04.2020 JUDr. Ján Šikuta sudca ECLI:SK:NSSR:2020:2216203721.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom v Žiline, Hodžova 11, IČO: 31 575 951, proti žalovanej Y. G., nar. XX. U. XXXX, bývajúcej v I., o 2.397,01 eur s príslušenstvom, vedenom na Okresnom súde Dunajská Streda pod sp. zn.
Meritum 3 911,45 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Cdo/55/2020 8115222712 24.02.2022 JUDr. Jana Bajánková sudca ECLI:SK:NSSR:2022:8115222712.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Prima banka Slovensko, a. s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, proti žalovanému: A. H., nar. XX.XX.XXXX, Obecný úrad N. Š. XXX, XXX XX N. Š., o zaplatenie 3.911,45 Eur s príslušenstvom, vedenom na O
Meritum 4 299,94 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Cdo/300/2019 5314205508 26.08.2020 JUDr. Lubor Šebo sudca ECLI:SK:NSSR:2020:5314205508.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Prima banka Slovensko, a.s. so sídlom v Žiline, Hodžova 11, IČO: 31 575 951, proti žalovanému M. M., bytom XXX XX D . č. XXX, o zaplatenie 4.299,94 € s príslušenstvom, vedenom na Okresnom súde Čadca pod sp. zn. 8C/113/201
Meritum 2 000 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Cdo/65/2018 5716202241 26.09.2018 Mgr. Katarína Beniačová sudca ECLI:SK:NSSR:2018:5716202241.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Prima banky Slovensko, a. s., so sídlom v Žiline, Hodžova 11, IČO: 31 575 951, proti žalovanému H., bývajúcemu v O., o zaplatenie 2 000,- eur s príslušenstvom, vedenom na Okresnom súde Martin pod sp. zn. 18 C 18/201
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Cdo/101/2019 8117218210 25. 09. 2019 JUDr. Peter Brňák ECLI:SK:NSSR:2019:8117218210.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Z. H., bývajúcej v J., S.Á. XX, zastúpenej JUDr. Ladislavom Riedlom, advokátom so sídlom v Prešove, Konštantínova 3308/6, proti žalovanej Prima banka Slovensko, a. s., so sídlom v Žiline, Hodžova 11, IČO: 31 575 951,
MENU