Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1016743
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 61128
USSR: 34124
NSČR: 117761
NSSČR: 63277
USČR: 76633
EUR-LEX (sk): 11448
EUR-LEX (cz): 11486
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 417052
Krajské súdy (ČR): 39779
Posledná aktualizácia
16.07.2019 06:51

Nájdené rozsudky pre výraz: aplikácia Občianskeho zákonníka


Približný počet výsledkov: 16 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: aplikácia Občianskeho zákonníka
  • aplikacia nájdené 29735 krát v 14118 dokumentoch
  • obciansky nájdené 111260 krát v 34806 dokumentoch
  • zakonnik nájdené 53877 krát v 11282 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 19 dokumentov
Krajské súdy SR 557 dokumentov


Právna veta: I.Z ustanovenia § 272 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení vyplýva, že výplatu tam uvedeného plnenia Sociálna poisťovňa preberá. Ak teda bola fyzickej osobe k31. decembru 2003 vyplácaná náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti za škodu pri pracovnom úraze vzniknutú pred 26. novembrom 1993, potom nie je potrebné, aby poberateľ takej náhrady po 31. decembri 2003 osobitnou žiadosťou požiadal Sociálnu poisťovňu o výplatu tejto náhrady. Z uvedeného dôvodu sa v takom prípade neuplatní ustanovenie § 114 ods. 1 zákona o sociálnom poistení. II.Nespl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Krajský súd nepovažoval opravný prostriedok navrhovateľa za dôvodný. Pokiaľ ide o námietku nepremlčania nároku na výplatu z dôvodu namietanej potreby aplikácie Občianskeho zákonníka, krajský súd poukázal na to, že na daný prípad sa vzťahuje výlučne zákon o sociálnom poistení. Vo vzťahu k požiadavke .
Právna veta: Pokiaľ žalobca v odvolaní namietal nedodržanie lehoty na vydanie rozhodnutia ustanovenej v § 49 správneho poriadku, ako je uvedené vyššie, na rozhodovanie podľa § 7 ods. 4 zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa sa jednak nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní a jednak lehoty stanovené v § 49 správneho poriadku sú lehotami inštruktívnymi bez sankčných mechanizmov pre správny orgán a ich nedodržanie samé o sebe nemôže spôsobiť nezákonnosť rozhodnutia správneho orgánu a ani účastník nemôže z nich vyvodzovať vo vzťahu rozhodnutiu vo veci nejaké práv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... OSP). Čo sa týka samotnej druhej otázky, teda možného premlčania práva na úhradu nákladov, tak najvyšší súd poukazuje na rozsah aplikácie Občianskeho zákonníka (ďalej aj „OZ“). Vecný rozsah OZ je vymedzený v § 1 ods. 2 „Občiansky zákonník upravuje majetkové vzťa hy fyzických .
Merito o zaplatenie 10 281 087 Sk s prísl.
... doba predstavuje štyri roky a plynie odo dňa, kedy oprávnená osoba od zmluvy odstúpila. Nesprávne je preto tvrdenie žalovaného o aplikácii Občianskeho zákonníka a taktiež neobstojí jeho tvrdenie o premlčaní jeho práva, nakoľko k uznaniu jeho práva zo strany žalobcu právne relevantným spôsobom .
Merito o zaplatenie 185 281,48 € s príslušenstvom
... právneho predpisu upravujúceho zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom orgánu verejnej moci; aplikácia Občianskeho zákonníka je vo vzťahu k žalovanému 2/ v tomto konaní vylúčená. Z týchto dôvodov žalovaný 2/ žiadal, aby dovolací súd dovolanie .
... . Posudzovanie dĺžky premlčacej doby podľa Občians keho zákonníka odôvodnil tým, že zmluva o úvere bola nepoc hybne spotrebiteľskou zmluvou a aplikácia občianskeho zákonníka bola na prospech žalovanej ako spotrebiteľa. Krajský súd v Prešove (ďalej aj „krajský súd“ alebo „odvolací súd“) na odvolanie žalob .
Merito o zaplatenie sumy 22 447,22 eur s príslušenstvom
... tomto základe treba posudzovať aj ich právnu úpravu v oboch zákonníkoch a s tým pristupovať a j k výkladu a aplikácii Občianskeho zákonníka na obchodné vzťahy. Teda, osobitne treba pristupovať k právnej úprave bezdôvodného obohatenia obsiahnutej v Občianskom zákonníku, ktorá sa bude aplikovať .
Merito Zmenené
... dôsledku pri riešení akéhokoľvek problému, bez ohľadu na to, či sa jedná o oblasť hmotného alebo procesného práva, dochádza ku aplikácii Občianskeho zákonníka. Ďalej uviedol, že si je samozrejme vedomý, že existuje aj špecifická doplňujúca právna úprava (teda aj procesného charakteru), ktorá však .
Merito o náhradu škody v sume 2 819,97 eur s prísl.
... 1 ods. 2 OZ potrebné aplikovať Občiansky zákonník a nie Obchod ný zákonník, ako ho aplikoval súd prvého stupňa. Pri aplikácii Občianskeho zákonníka je potrebné hovoriť o subjektívnej zodpovednosti odporcu , kým súd prvého stupňa sa aplikáciou Obchodného zákonníka snaží uvedenú škodu posudzovať z .
... uplatňuje rôzne sankcie, upomienky, poplatky za správu úveru, čím neprimerane a výlučne vo svoj prospech navyšuje príslušenstvo pohľadávky. K otázke aplikácie Občianskeho zákonníka na úverový vzťah zaujal stanovisko i ÚS SR, ktorý vo veci I.ÚS 402/2013 z 19.6.2013 uviedol .
Merito o zaplatenie 1 493,73 €
... názoru odporcu súdy pochybili, keď dospeli k záveru, že vec nemala byť posudzovaná podľa ustanovení tohto zákona . V dôsledku nesprávnej aplikácie Občianskeho zákonníka prehliadli tie skutkové okolnosti, ktoré by pri aplikácii zákona č. 618/2003 Z.z. nevyhnutne viedli k zamietnutiu podaného návrhu .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.