Nájdené rozsudky pre výraz: aproximácia práva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
18 dokumentov
17 dokumentov
15 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zákonným znakom účastníctva na zločine lúpeže podľa §§ 21 ods. 1 písm. c/, 188 ods. 1 Tr. zák. formou objednávateľstva je aj prítomnosť subjektívnej stránky u objednávateľa. Jedným zo zákonných znakov účastníctva na zločine lúpeže podľa §§ 21 ods. 1 písm. c), 188 ods. 1 Tr. zák. formou objednávateľstva je zo strany páchateľa priama objednávka, priama konkrétna požiadavka na páchateľa, vykonávateľa skutku, aby proti inému použil násilie alebo hrozbu bezprostredného násilia v úmysle zmocniť sa cudzej veci. Základným predpokladom trestnej zodpovednosti za úmyselný zločin je aj bezpečné zistenie t ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z pred sedu JUDr. Štefana Harabina a členov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Pavla Farkaša v trestnej veci obvineného H. B. pre účastníctvo na zločine lúpeže podľa §§ 21 ods. 1 písm. c/, 188 ods. 1 Tr. zák. formou objednávateľstva a iné, prerokoval na neverej nom zasadnutí s verejným vyhlásením rozsudku 23. novembra 2017 dovolanie obvineného H. B., dcér
Právna veta: Povinnosťou kupujúceho je oznámenie vád tovaru predávajúcemu v lehote (notifikačná povinnosť), včasné oznámenie vád je predpokladom úspešnej súdnej vymáhateľnosti nárokov z vád tovaru. Ak si kupujúci nesplní včas svoju notifikačnú povinnosť, jeho nároky z vád nezanikajú, avšak oslabuje sa ich vymáhateľnosť v súdnom konaní, pretože ak predávajúci vznesie v súdnom konaní námietku nesplnenia včasnej notifikačnej povinnosti predávajúcim, súd nemôže priznať v tomto konaní nároky z vád tovaru. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu zjavné vady bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil. Predpok ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Obo 46 /2012 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Bea ty Miničovej a členiek JUDr. Eleny Krajčovičovej a JUDr. Ivany Izakovičovej, v právnej veci žalobcu Ing. V. J., s miestom podnikania L. IČO X. , zas túpeného JUDr. J. B. , advokátom, so sídlom J., IČO X. , proti žalovanému JUDr. Ľ. P. , bytom M. , správcovi konkurznej pods taty úpadcu S., výrobné družstvo, so sídlom
Meritum prerušenie konania - § 109 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. c) OSP
Najvyšší súd 2 Sžf 20/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : T. S., s.r.o., . zastúpeného advokátom Mgr. F. P. , proti žalovanému : Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky , o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného č. I/221/12055 - 93491/2009/991909 -r zo dňa 6.augusta 2009, konajúc o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 23 S 118/2009 -25 zo dňa 26.januára 2010, takto
Meritum § 188/1 Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Tdo/57/2016 6108010011 23.11.2017 JUDr. Štefan Harabin sudca ECLI:SK:NSSR:2017:6108010011.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Harabina a členov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Pavla Farkaša v trestnej veci obvineného H. B. pre účastníctvo na zločine lúpeže podľa §§ 21 ods. 1 písm. c/, 188 ods. 1 Tr. zák. formou objed
Meritum určenie, že pohľadávka žalobcu vo v. 10 296,75 € sa uspokojí
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Obo/46/2012 6011201199 13.09.2012 JUDr. Beáta Miničová sudca ECLI:SK:NSSR:2012:6011201199.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Beaty Miničovej a členiek JUDr. Eleny Krajčovičovej a JUDr. Ivany Izakovičovej, v právnej veci žalobcu Ing. Vladimíra Jaroša, s miestom podnikania Lalinok 122, 013 31 Divinka, IČO 35 407 085
MENU