Nájdené rozsudky pre výraz: Aproximácia právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
5 dokumentov
211 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Z ustanovenia § 2 ods. 1 písm. k/ zákona č. 55/1997 Z. z. vyplýva, že za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere. Nedostatok dobrej viery pri podaní prihlášky ochrannej známky predstavuje absolútny dôvod zápisnej nespôsobilosti podľa § 2 ods.1 zák. č. 55/1997 Z. z. - kedy žalovaný sám zisťuje zlú vieru na strane prihlasovateľa - a tiež je dôvodom relatívnym, keď v konaní z vlastného podnetu alebo na základe návrhu dotknutej osoby podľa § 16 ods. 1 zákona č. 55/1997 Z. z. zistí, že bola zapísaná v rozpore s podmienkami na jej záp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd S l o v e n s k e j r e p u b l i k y R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci žalobcu : INTE K spol. s r.o., so sídlom K ataríny Brúderovej 6, Bratislava , IČO : 35 792 221, právne zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. Hrivňáková & partners, s.r.o., so sídlom Májkova 3,
Právna veta: 1. Nepostačuje len samotná existencia obchodného mena, ale podnikanie pod obchodným menom, ktoré je v určitom vzťahu k prihlásenému označeniu, pretože podnikaním pod obchodným menom mimo územia Slovenskej republiky žiaden vzťah k prihlásenému označeniu nevzniká (prípadný zápis ako aj posudzovanie podmienok na zápis prihláseného označenia sa vzťahuje výlučne na územie Slovenskej republiky). Je irelevantné, či namietateľ podniká pod svojim obchodným menom v inej krajine. Z toho je zrejmé, že zákonná podmienka podnikania pod obchodným menom uvedená v ust. § 4 ods. 1 písm. e/ zákona o ochra ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 SžoKS 37/2006 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Idy Hanzelovej a JUDr. Marianny Reiffovej v právnej veci žalobcu Y., spol. s r.o., so sídlom v B., R. X., Č. R. právne zastúpeného JUDr. T. B., advokátkou so sídlom v B., G. č. X., proti žalovanému Ú., so sídlom v B., J. č. X. v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia ž
Meritum výmaz ochrannej známky, § 16 ods. 4 zák.č. 55/1997 Z.z.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Jany Zemkovej, PhD. a JUDr. Veroniky Poláčkovej v právnej veci žalobcu: A. S. R., bytom A., zastúpeného JUDr. R. B. M., so sídlom J., proti žalovanému: Úrad priemyselného vlastníctva SR, Jána Švermu č. 43, 974 04 Banská Bystrica, za účasti: P. z o.o., U., zastúpeného R., R. & G., P., v.o.s., so sídlom P
Meritum zameniteľnosť ochrannej známky § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z.
Najvyšší súd 6Sž huv /1/2012 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci žalob cu : V.H. GmbH, so sídlom D. S. X. , X. V., R . r., právne zastúpený JUDr. L . U., advokátom, Advokátska kancelária D . L. M . U., so sídlom C . X. , B ., proti žalovanému : Úrad priemyselného vlastníct
Meritum správna úvaha - zameniteľnosť ochranných známok
Najvyšší súd 8Sžh /2/2010 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republ iky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a z členiek senátu JUDr. Evy Babiakovej , CSc. a JUDr. Aleny Adamco vej v právnej veci žalobcu: E. D. P. D. N. A. C. , X. M. S., W. , D. X. , U. , zastúpeného JUDr. E. B. , advokátkou so sídlom T. X. , B. , proti žalovanému: Úrad priemyselného vlastníctva S lovenskej republiky
Meritum § 219 ods. 1, 2 OSP, § 224 ods. 1 OSP, § 246c ods. 1 OSP, § 250ja, ods. 3 OSP, § 250k ods. 1 OSP
Najvyšší súd 5Sž huv /1/2014 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Moravu a členiek senátu JUDr. Nory Halmovej a JUDr. Petry Pr íbelskej, PhD., v právnej veci žalobcu: Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice , so sídlom SNP 519, 039 12 Turčianske Teplice, IČO: 31 642 322 , pr ávne zast úpený advokátskou kanceláriou G. Lehnert , k.s., so sídlom Rajská ul
Meritum Potvrdzujúce
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sžhuv/8/2013 6013200362 24.09.2014 JUDr. Alena Adamcová ECLI:SK:NSSR:2014:6013200362.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Adamcovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci žalobcu: BENZINA, s.r.o., Na Pankráci č. 127, 140 00 Praha 4,
MENU