Nájdené rozsudky pre výraz: arbitrárnosť a zjavná neodôvodnenosť rozhodnutí všeobecných súdov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

148 dokumentov
32 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Z odôvodnenia rozhodnutia súdu musí byť zrejmé, že sa tento relevantnými námietkami žalobcu zaoberal a v závislosti od charakteru namietaných porušení, či procesných alebo hmotnoprávnych, zaujal k preskúmavanému meritu vlastný postoj, vychádzajúci z obsahu administratívneho spisu, ktorý podrobil vlastnému hodnoteniu. Potreba presvedčivosti súdnych rozhodnutí, ako jedného z postulátov dodržania ústavného práva účastníkov súdnych konaní na spravodlivý proces, vyplýva aj z ustálenej judikatúry ústavného súdu: „Z odôvodnenia musí vyplývať vzťah medzi skutkovými zisteniami a úvahami pri hodnotení d ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: A.K. INVESTMENT, s.r.o. , so sídlom Ivánska cesta 10, Bratislava, právne zastúpeného JUDr. Ivan ou Zmekov ou , advokátkou so sídlom Zámocká 30, Bratislava, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky , Lazovná 63, Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1100306/1/1247054/2012/5051 -r zo dňa 31.10.2012 , konajúc o odvolaní žalobcu
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sžo/218/2015 1014201951 22. 03. 2017 JUDr. Alena Adamcová ECLI:SK:NSSR:2017:1014201951.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: TESCO STORES SR, a.s., so sídlom Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 31 321 828, proti žalovanému: Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, so sídlom Botanická 17, 842 13 Bratis
Meritum § 19 ods. 1, § 49 ods. 1, 2 písm. a/ zák. č. 222/2004 Z.z.
Najvyšší súd 4Sžf/8 0/2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: A.K. INVESTMENT, s.r.o. , so sídlom Ivánska cesta 10, Bratislava, právne zastúpeného JUDr. Ivan ou Zmekov ou , advokátkou so sídlom Zámocká 30, Bratislava, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky , Lazovná 63, Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1100306/1/124 69 86 /2012/5051 -r zo dňa 31.10.2012 , konajúc o od
Meritum § 19 ods. 1, § 49 ods. 1, 2 písm. a/ zák. č. 222/2004 Z.z.
Najvyšší súd 4Sžf/82 /2014 Slovenskej r epubliky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: A.K. INVESTMENT, s.r.o. , so sídlom Ivánska cesta 10, Bratislava, právne zastúpeného JUDr. Ivan ou Zmekov ou , advokátkou so sídlom Zámocká 30, Bratislava, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky , Lazovná 63, Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1100306/1/124 699 0/2012/5051 -r zo dňa 31.10.2012 , konajúc o od
Meritum § 19 ods. 1, § 49 ods. 1, 2 písm. a/ zák. č. 222/2004 Z.z.
Najvyšší súd 4Sžf/81 /2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: A.K. INVESTMENT, s.r.o. , so sídlom Ivánska cesta 10, Bratislava, právne zastúpeného JUDr. Ivan ou Zmekov ou , advokátkou so sídlom Zámocká 30, Bratislava, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky , Lazovná 63, Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1100306/1/124 6998 /2012/5051 -r zo dňa 31.10.2012 , konajúc o odv
Meritum vylúčenie majetku zo súpisu konkurznej podstaty
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Obo/17/2019 6010200700 22. apríla 2020 JUDr. Miroslava Janečkova ECLI:SK:NSSR:2020:6010200700.3 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Miroslavy Janečkovej a členiek JUDr. Jany Hullovej a Mgr. Soni Pekarčíkovej, v spore žalobkyne Aramis Real Estate SE, Navrátilova 666/7, Nové Město, Praha, Česká republika, IČO: 087 98 9
Meritum neúčinnosť právneho úkonu
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1305200267 Dátum vydania rozhodnutia: 24. augusta 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Zemaníková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1305200267.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1/ AGROVAŽAN s.r.o., so sídlom Športová 29, 943 01 Štúrovo, IČO: 31 424 384, 2/ RAFEX s.r.o. „v likvidá cii", so sídlom v Šarkani, IČO: 31 428 266, žalobcovia 1/ a 2/ zastúpení JUDr. Janou Kompišovou, advokát
Meritum § 19 ods. 1, § 49 ods. 1, 2 písm. a/ zák. č. 222/2004 Z.z.
Najvyšší súd 4Sžf/33 /2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: A.K. INVESTMENT, s.r.o. , so sídlom Ivánska cesta 10, Bratislava, právne zastúpeného JUDr. Ivan ou Zmekov ou , advokátkou so sídlom Zámocká 30, Bratislava, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky , Lazovná 63, Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1100306/1/12470 38 /2012/5051 -r zo dňa 31.10.2012 , konajúc o od
Meritum § 19 ods. 1, § 49 ods. 1, 2 písm. a/ zák. č. 222/2004 Z.z.
Najvyšší súd 4Sžf/32 /2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: A.K. INVESTMENT, s.r.o. , so sídlom Ivánska cesta 10, Bratislava, právne zastúpeného JUDr. Ivan ou Zmekov ou , advokátkou so sídlom Zámocká 30, Bratislava, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky , Lazovná 63, Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1100306/1/1247010 /2012/5051 -r zo dňa 31.10.2012 , konajúc o odv
Meritum § 222/1, 3a Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Tdo/37/2021 1319010410 23.02.2022 JUDr. Patrik Príbelský sudca ECLI:SK:NSSR:2022:1319010410.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Patrika Príbelského, PhD. a sudcov JUDr. Martina Bargela a JUDr. Emila Klemaniča, na neverejnom zasadnutí konanom 23. februára 2022 v Bratislave v trestnej veci obvineného W. X. a spol. pre zločin úv
MENU