Nájdené rozsudky pre výraz: arbitrárny rozsudok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 15

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

27 dokumentov
65 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: K základným právam účastníka konania obsiahnutým v práve na spravodlivý proces, patrí právo na uvedenie dostatočných dôvodov, na ktorých je rozhodnutie založené. V súvislosti s riadnym odôvodnením je potrebné uviesť, že vychádzajúc z konštantnej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (o. i. veci G. R. proti Š., rozsudok zo dňa 21.X..1999 týkajúci sa sťažnosti č. 30544/96, R. T. proti Š., rozsudok zo dňa 9.12.1994, týkajúci sa sťažnosti č. 18390/91, V. D. H. proti H., rozsudok zo dňa 19.4.1994, týkajúci sa sťažnosti č. 16034/90, ), judikatúry Ústavného súdu SR (sp. zn. I. ÚS 226/03 z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžo/ 122 /2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: A. A. , spol. s. r. o. , S., X. H. , IČO : X. , zast. JUDr. H. D. , advokátkou so sídlom M. N. . X. , B. , proti žalovan ému : Úrad geodézie, kartografie a katastra S lovenskej republiky , Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava 212 , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovan ého č. LPO 1043/2009 – Va zo dňa 14. apríla 2009, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajskéh
Meritum arbitrárny rozsudok
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : D. , S., S. X. , X. B. , právne zastúpený advokátom JUDr. E. K. , advokát ska kancelária so sídlom G. X. , X. K. proti žalovanému : Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky , Nová č. 13, 974 01 Banská Bystrica v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. I/222 /8300 - 43312/2008/991192 -r zo dňa 19. mája 200 8 o odvolaní žalobcu voči rozsudku Krajského súdu v
Meritum arbitrárny rozsudok KS
Najvyšší súd 8Sž f/28 /2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: A. D. Č. , Č. X. , IČO X. , zast. JUDr. V. K. , advokátom so sídlom M. X. , K. , proti ža lovanému : Obec Drahňov , Drahňov 154, zast. JUDr. I. R. , advokátkou so sídlom Š. X. , K. , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovan ého č. 594/2009 zo dňa 23. marca 2009 v spojení s rozhodnutím č. 2910110300 zo dňa 24. februára 2009 , o odvolaní žalobcu proti rozsudku K
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8308201797 Dátum vydania rozhodnutia: 27. februára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Zemaníková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:8308201797.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Televízne káblové rozvody, s.r.o., Humenné, so sídlom Osloboditeľov 3, 066 01 Humenné, IČO: 36 450 031, právne zastúpený JUDr. Tatiana Andrejcová, advokátkou, so sídlom Laborecká 1896/58, 066 37 Humenné, pro
Meritum zdržanie sa konania
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8213210171 Dátum vydania rozhodnutia: 19. marca 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Siebenstichová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:8213210171.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Mgr. C. N., bývajúceho v R., zastúpeného Advokátskou kanceláriou Krnáč s.r.o., so sídlom v Banskej Bystrici , Námestie slobody č. 2, IČO: 47232293, proti žalovaným 1/ Mgr. G. M. bývajúcej v L., 2/ Obci Kružlov, so
Meritum určenie neplatnosti okamžitého skončenia prac. pomeru a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Cdo/64/2019 1111203521 29.04.2019 JUDr. Milan Ľalík sudca ECLI:SK:NSSR:2019:1111203521.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Ľalíka a sudkýň JUDr. Aleny Svetlovskej a Mgr. Kataríny Beniačovej v spore žalobcu O.. H. Š., bývajúceho v P. A. XXX, zastúpeného advokátom JUDr. Michalom Mandzákom, so sídlom v Bratislave, V
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9Sk/8/2018 5017200264 11. 12. 2019 JUDr. Judita Kokolevská ECLI:SK:NSSR:2019:5017200264.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Judity Kokolevskej a členiek senátu JUDr. Viery Nevedelovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci žalobkyne: Q. L., bytom H. XXX, XXX XX J., právne zas
Meritum náhradu škody
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1409202439 Dátum vydania rozhodnutia: 26. júla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Siebenstichová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1409202439.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu MCGA legal, s.r.o. so sídlom v Bratislave, Partizánska č. 2, IČO: 36 715 662, zastúpeného advokátsko u kanceláriou Tomáš Petko s.r.o., so sídlom v Bratislave, Drotárska cesta č. 7, IČO: 50 218 107, proti žalo
Meritum uznanie cudzozemského rozsudku
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2TdoV/5/2020 7015897413 21. júna 2021 JUDr. Alena Šišková sudca ECLI:SK:NSSR:2021:7015897413.3 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Aleny Šiškovej a sudcov JUDr. Petra Hatalu, JUDr. Juraja Klimenta, JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Pavla Farkaša v trestnej veci obvineného G. L. v konaní o uznanie cudzieho rozhodnutia, na neverejnom
Meritum návrhu na zdržanie sa konania
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Cdo/41/2019 8213210171 24.09.2020 Mgr. Dušan Čimo sudca ECLI:SK:NSSR:2020:8213210171.3 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu G.. C. N., trvale bytom v R. XX, zastúpeného Advokátskou kanceláriou Krnáč s. r. o., so sídlom v Banskej Bystrici, Námestie slobody 2, proti žalovaným 1/ G.. G. M., trvale bytom v L. XXX a 2/ O. L., so sídlom v L. XXX, obom z
MENU