Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1094899
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63961
USSR: 34978
NSČR: 122299
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422435
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
25.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: arbitrárny rozsudok


Približný počet výsledkov: 11 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: arbitrárny rozsudok
  • arbitrarny nájdené 3027 krát v 2263 dokumentoch
  • rozsudok nájdené 481424 krát v 43818 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 26 dokumentov
Krajské súdy SR 17 dokumentov


Právna veta: K základným právam účastníka konania obsiahnutým v práve na spravodlivý proces, patrí právo na uvedenie dostatočných dôvodov, na ktorých je rozhodnutie založené. V súvislosti s riadnym odôvodnením je potrebné uviesť, že vychádzajúc z konštantnej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (o. i. veci G. R. proti Š., rozsudok zo dňa 21.X..1999 týkajúci sa sťažnosti č. 30544/96, R. T. proti Š., rozsudok zo dňa 9.12.1994, týkajúci sa sťažnosti č. 18390/91, V. D. H. proti H., rozsudok zo dňa 19.4.1994, týkajúci sa sťažnosti č. 16034/90, ), judikatúry Ústavného súdu SR (sp. zn. I. ÚS 226/03 z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžo/ 122 /2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: A. A. , spol. s. r. o. , S., X. H. , IČO : X. , zast. JUDr. H. D. , advokátkou so sídlom M. N. . X. , B. , proti žalovan ému : Úrad geodézie, kartografie a katastra S lovenskej republiky , Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava 212 , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovan ého č. LPO 1043/2009 – Va zo dňa 14. apríla 2009, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v .
Merito arbitrárny rozsudok KS
Najvyšší súd 8Sž f/28 /2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: A. D. Č. , Č. X. , IČO X. , zast. JUDr. V. K. , advokátom so sídlom M. X. , K. , proti ža lovanému : Obec Drahňov , Drahňov 154, zast. JUDr. I. R. , advokátkou so sídlom Š. X. , K. , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovan ého č. 594/2009 zo dňa 23. marca 2009 v spojení s rozhodnutím č. 2910110300 zo dňa 24. februára 2009 , o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského .
Merito arbitrárny rozsudok
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : D. , S., S. X. , X. B. , právne zastúpený advokátom JUDr. E. K. , advokát ska kancelária so sídlom G. X. , X. K. proti žalovanému : Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky , Nová č. 13, 974 01 Banská Bystrica v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. I/222 /8300 - 43312/2008/991192 -r zo dňa 19. mája 200 8 o odvolaní žalobcu voči rozsudku Krajského súdu v Bratislave .
... .38. Za takúto otázku nemožno považovať poukaz a rozoberanie jednotlivých pojmov, „arbitrárny rozsudok, skrátenie odôvodnenia rozhodnutia odvolacieho súdu, pojem arbitrárny rozsudok, arbitrárnosť rozhodnutia, odôvodnenie rozhodnutia odvolacieho súdu, znalecký posudok ako dôkaz v ... sa s podstatnými tvrdeniami žalovaného. 14. Na strane 9 dovolania sa žalovaný zaoberal výkladom pojmu arbitrárny rozsudok, arbitrárnosť rozhodnutia, odôvodnenie odvolacieho súdu.15 . Na stane 12 dovolania namietal, že napadnuté .
... ohľadom na všetky okolnosti, žiadne dokazovanie nevykonal a napriek tomu vydal čo do právneho posúdenia a o dôvodnenia prekvapivý a arbitrárny rozsudok. Súd prvej inštancie taktiež rozhodol bez toho, aby oboznámil strany o svojom (zjavne prekvapivom) názore, aj keď mu takýto postup .
Merito zdržanie sa konania
... dovolateľa pojednávania bezdôvodne odročovali, čím spôsobili prieťahy, v dôsle dku ktorých potom vydali nesprávne, nezákonné a arbitrárne rozsudky. 23. Najvyšší súd už podľa predchádzajúcej úpravy dospel k záveru, že dôvodom znemožňujúcim realizáciu procesných oprávnení ... uviedol, že odvolací súd porušil jeho právo na spravodli vé súdne konanie, keď vydal nesprávny, nezákonný a arbitrárny rozsudok. Namietal, že zo súdnych rozhodnutí je zrejmé, že žaloba bola v čase podávania dôvodná. Súdy porušili .
Merito náhradu škody
... , že dovolateľ namieta porušenie práva v súvislosti s (a/) nevykonaním a nesprávnym vyhodnotením dôkazov odvolacím súdom (b) nedostatočne odôvodneným a arbitrárnym rozsudkom dovolacieho súdu. Dovolací súd preto najskôr posudzoval prípustnosť dovolania podľa § 420 písm. f/ CSP. 14. Hlavnými znakmi, ktoré charakterizujú .
Merito 350 000 000 Kč s prísl.
... s predmetom súdnej ochrany prednesenú žalobcom je potrebné tento nedostatok považovať za prejav arbitrárnosti (svojvoľnosti). Sú dna prax ustálila, že arbitrárny rozsudok znamená ľubovoľný, javiaci sa ako ľubovoľný bez rozumnej opory, závislý len na individuálnom rozhodnutí nie na všeobecne platných dôvodov. Arbitrárne .
... za to, že súd prvej inštancie porušil zásadu rovnosti účastníkov sporového konania a rozsudok podľa dovolateľa spĺňa všetky pojmové znaky arbitrárneho rozsudku. 24. Vadu podľa ust. § 420 písm. f/ CSP videl dovolateľ aj v skutočnosti, že súd prvej inštancie nevykonal zo .
... za to, že súd prvej inštancie porušil zásadu rovnosti účastníkov sporového konania a rozsudok podľa dovolateľa spĺňa všetky pojmové znaky arbitrárneho rozsudku. 23. Vadu podľa ust. § 420 písm. f/ C. s. p. videl dovolateľ aj v skutočnosti, že súd prvej inštancie .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.