Nájdené rozsudky pre výraz: archeologické nálezy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 13

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
52 dokumentov
2 dokumenty
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum stavebné konanie
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Sžo/182/2015 5014200854 24.05.2017 JUDr. Jozef Milučký sudca ECLI:SK:NSSR:2017:5014200854.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Milučkého a z členov senátu JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci žalobcu: Ing. O. X., bytom J., právne zastúpeného Mgr. Miroslavom Hanecom, advokátom so sídlom Hruštin
Meritum 1 689 320,25 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Obdo/7/2020 3110213143 29. mája 2020 JUDr. Viera Pepelová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:3110213143.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Tatra Real Trade, a.s., so sídlom Dunajská 25, 811 08 Bratislava, IČO: 35 729 465, zast. MALICH advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Dunajská 25, 811 08 Bratislava, IČO: 47 256 991, proti žalovanému: Mesto Trenčí
Meritum 1 689 320,25 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Obdo/6/2020 3110213143 29. mája 2020 JUDr. Viera Pepelová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:3110213143.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Tatra Real Trade, a.s., so sídlom Dunajská 25, 811 08 Bratislava, IČO: 35 729 465, zast. MALICH advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Dunajská 25, 811 08 Bratislava, IČO: 47 256 991, proti žalovanému: Mesto Trenčí
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1014201173 Dátum vydania rozhodnutia: 14. decembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1014201173.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: MAMUT, s.r.o., so sídlom Cintorínska 32, 811 08 Bratislava, IČO: 31336094, právne zastúpený: Právne centrum, s.r.o., so sídlom Mýtna 42, 811 05 Bratislava, IČO: 36698873, proti žalovanému: Pamiatkový úra
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6016200705 Dátum vydania rozhodnutia: 24. októbra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6016200705.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a z členiek senátu JUDr. Violy Takáčovej, PhD. a JUDr. E riky Čanádyovej, v právnej veci sťažovateľa (predtým žalobca): D.. F. L., nar. XX.XX.XXXX, bytom F., zas
Meritum vyhlásenie veci za kultúrnu pamiatku podľa zákona č. 49/2002 Z.z.
Najvyšší súd 3 Sžo 211/2010 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a sudkýň JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Jany Zemkovej , PhD. v právnej veci žalobcu: P. B. s.r.o. , so sídlom R. D. , právne zastúpen ého JUDr. O. Š., advokát om so sídlom Advokátska kancelária P., proti žalovanému: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky , so sídlom Nám estie SNP 33
Meritum územné konania, § 37, § 39 a § 140b zákona č. 50/1976 Zb.
Najvyšší súd 2Sžp/ 4/2012 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a členov senátu JUDr. Eleny Kováčovej a JUDr. Jozefa Milučkého v právnej veci žalobcu : D. . J. N. , bytom v M. , K. , proti žalovanému : Krajský stavebný úrad v Bratislave , so sídlom v Bratislave, Lamačská cesta 8, za účasti účastníka konania : Benzina Slovakia, s.r.o.,
Meritum Potvrdené
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Sžo/19/2012 4011200705 28.02.2013 JUDr. Jana Baricová ECLI:SK:NSSR:2013:4011200705.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členov senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Milana Moravu, v právnej veci žalobcu PW-REAL, s. r. o., Štúrová č. 11, Nitra, zastúpeného advokáto
Meritum § 31 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Sžp/12/2011 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej repu bliky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a sud cov JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Ivana Rumanu v prá vnej veci žalobcov: 1. V. F. , 2. V. F. , obaja bytom C. , D. , právne zastúpení : JUDr. D. D. , advokátom, spol. s r.o., Š., P. , proti žalovanému: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky , Cesta na Červený most 6, B
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Sžk/24/2019 1017201971 07. 08. 2019 Mgr. Viliam Pohančeník ECLI:SK:NSSR:2019:1017201971.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Viliama Pohančeníka (sudca spravodajca) a zo sudcov JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Anny Peťovskej, PhD., v právnej veci žalobkyne: N.. P. Š., nar. XX.XX.XXXX, V. XX, X
MENU