Nájdené rozsudky pre výraz: architektonické dielo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

7 dokumentov
100 dokumentov
4 dokumenty
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Je si potrebné uvedomiť, že v prípade požiadavky účastníka stavebného konania o vyhotovenie kópie celej projektovej dokumnetácie dochádza k stretu dvoch oprávnených záujmov, resp. verejných práv, a to jednak práva na autorskoprávnu ochranu diela- projektovej dokumentácie na jednej strane a práva účastníka konania oboznámiť sa s podkladmi rozhodnutia, resp. práva na prístup k administratívnemu spisu v zmysle § 23 Správneho poriadku na strane druhej. V rámci povinnosti vyplývajúcej správnemu orgánu z ustanovenia § 23 ods. 1 Správneho poriadku a súčasne jeho povinnosti dbať o dodržiavanie ochran ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Sžk/26/2019 5018200074 10. 09. 2020 JUDr. Jana Zemková ECLI:SK:NSSR:2020:5018200074.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej, PhD. a zo sudcov JUDr. Nory Halmovej a JUDr. Milana Moravu, v právnej veci žalobcu: D.. L. A., Z.. XX.XX.XXXX, Z. X. Č.. XXXX, A. Z. F., právne zas
Meritum stavebné konanie
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Sžk/24/2019 5018200074 10.09.2020 JUDr. Jana Zemková sudca ECLI:SK:NSSR:2020:5018200074.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej, PhD. a zo sudcov JUDr. Nory Halmovej a JUDr. Milana Moravu, v právnej veci žalobcu: D.. L.Š. A., nar. XX.XX.XXXX, Z. X. Č.. XXXX, A. Z. F., právne zastúpený: Advokátska kancelári
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Sžp/14/2013 2011200268 28.05.2014 JUDr. Jozef Hargaš sudca ECLI:SK:NSSR:2014:2011200268.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobcu : IVIM, s.r.o., so sídlom Žihárec 723, zastúpeného JUDr. Zoroslavom Kollárom, advokátom s
Meritum 1 560 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Obdo/109/2020 6416202423 28.10.2021 JUDr. Ivana Izakovičová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:6416202423.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: LITA, autorská spoločnosť, so sídlom Mozartova 9, 810 01 Bratislava, IČO: 00 420 166, zastúpeného JUDr. Dagmar Kubovičovou, advokátkou so sídlom Nám. Biely kríž 3, P. O. Box 39, 830 03 Bratislava 33, proti žalované
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Sžp/18/2012 1010200253 19.06.2013 JUDr. Elena Kováčová sudca ECLI:SK:NSSR:2013:1010200253.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD., v právnej veci žalobcov: 1./ F.. M.. V. N., nar. XX. S. XXXX, bytom v J. O., A. XX, 2./ F.. M.. L. I., n
Meritum nariadenie neodkladného opatrenia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Cdo/213/2020 7119210084 29.09.2021 Mgr. Dušan Čimo sudca ECLI:SK:NSSR:2021:7119210084.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Ing. arch. G. G., autorizovaného architekta v T., P. XX, zastúpeného splnomocnenkyňou Vojčík & Partners, s.r.o., so sídlom v Košiciach - mestskej časti Juh, Rázusova 13, proti žalovanému Krajskému súdu v Košiciach, so sídlom
Meritum udelenie oprávnenia na výkon kolektív. správy
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Sžk/3/2019 1016200148 30.06.2021 JUDr. Katarína Benczová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1016200148.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Benczovej a členiek senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Eriky Šobichovej, v právnej veci sťažovateľa (žalobca): Asociácia majstrov zvuku - autorov, so sídlom Šte
Meritum Zmeňujúce
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Sžo/33/2012 3011200466 29.10.2012 JUDr. Jana Baricová ECLI:SK:NSSR:2012:3011200466.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členov senátu JUDr. Milana Moravu a JUDr. Jarmily Urbancovej, v právnej veci žalobcu SLOVAKIA okolo sveta, s. r. o., so sídlom Komenského 3, Trenč
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Sžfk/1/2017 1014200286 24. 04. 2018 JUDr., Ing. Miroslav Gavalec ECLI:SK:NSSR:2018:1014200286.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Zuzany Ďurišovej v právnej veci žalobcu: M&T PARTNERS s.r.o., IČO: 36
Meritum § 31 konnaie o náprave podľa § 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu
Najvyšší súd 4Sžo/34 /2014 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej repu bliky v senát e zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sud cov JUDr. Petry Príbelskej PhD. a JUDr. Milana Moravu v právnej veci žalobcu : Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice , a.s. , Tichá 34, Bratislava , právne zastúpen ý: Advokátska kancelária JUDr. Marián Kurhajec, s.r.o. , Bajkalská 13, Bratislava, proti žalovan
MENU