Nájdené rozsudky pre výraz: argumenty obvineného stoja mimo uplatneného dovolacieho dôvodu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Posudzujúc obvineným uvádzaný dovolací dôvod je zrejmé, že argumenty obvineného stoja mimo uplatneného dovolacieho dôvodu podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por., pretože v tomto prípade môže byť dovolacím dôvodom len skutočnosť, že rozhodnutie je založené na nesprávnom právnom posúdení zisteného skutku, alebo na nesprávnom použití iného hmotnoprávneho ustanovenia, pričom však správnosť a úplnosť zisteného skutku dovolací súd nemôže skúmať a meniť. V rámci takto vymedzeného dovolacieho dôvodu je možné účinne namietať právne vady, ale nie je možné účinne namietať vady skutkové, t.j. nie je prípust ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2Tdo/23 /201 3 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najv yšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Libora Duľu v trestnej veci proti obvinenému J. G. , vedenej na Okresnom súde Prievidza pod sp. zn. 2T/ 134/2009 , pre zločin sexuálneho zneužívania podľa § 201 ods. 1 Tr. zák. na neverejnom zasadnutí 18 . júna 201 3 v Bratislave o dovolaní obvineného proti rozsu dku Krajského súdu v
Meritum dovolanie obvinenej
Najvyšší sú d 2 Tdo 61/201 2 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom 27 . novembra 201 2 v Bratislave , v senáte zloženom z pr edsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Libora Duľu v trestnej veci proti obvinen ej I. M. , pre trestný čin sprenevery podľa § 248 ods. 1, 3 Tr. z ák. v znení účinnom do 1. januára 2006 a iné , o dovolaní obvinen ej I. M. proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 3.
Meritum dovolanie obvineného
Najvyšší sú d 2 Tdo 45 /2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom 25. októbra 201 1 v Bratislave , v senáte zloženom z pr edsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Libora Duľu v trestnej veci proti obvinenému J. K. , pre zločin týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 ods. 1 písm. a/, písm. b/, písm. e/, ods. 2 písm. d/ Tr. zák. s poukazom na § 138 písm. b/ Tr. z ák. , o dovolan
Meritum dovolanie obvinenej
Najvyšší súd 2 Tdo 61/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom 27. novembra 2012 v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Libora Duľu v trestnej veci proti obvinenej I. M., pre trestný čin sprenevery podľa § 248 ods. 1, 3 Tr. zák. v znení účinnom do 1. januára 2006 a iné, o dovolaní obvinenej I. M. proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 3. novembra 2011, s
Meritum dovolanie obvineného
Najvyšší súd 2 Tdo 45/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom 25. októbra 2011 v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Libora Duľu v trestnej veci proti obvinenému J. K., pre zločin týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 ods. 1 písm. a/, písm. b/, písm. e/, ods. 2 písm. d/ Tr. zák. s poukazom na § 138 písm. b/ Tr. zák., o dovolaní obvineného J
Meritum dovolanie obvineného
Najvyšší súd 2Tdo/23/2013 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Libora Duľu v trestnej veci proti obvinenému J. G., vedenej na Okresnom súde Prievidza pod sp. zn. 2T/134/2009, pre zločin sexuálneho zneužívania podľa § 201 ods. 1 Tr. zák. na neverejnom zasadnutí 18. júna 2013 v Bratislave o dovolaní obvineného proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne z 2. augusta
MENU