Nájdené rozsudky pre výraz: asistent sudcu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
2 dokumenty
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Samo podanie podnetu na disciplinárny postih teda nevylučuje namietaného sudcu z prejednávania a rozhodovania sporu (právnej veci). Až v prípade, že by sudca v dôsledku proti nemu smerujúceho určitého podania (napríklad sťažnosti, civilnej žaloby, trestného oznámenia, podnetu na začatie disciplinárneho konania) nedokázal zachovať požadovaný nadhľad a zo všetkých okolností prejednávanej veci by bolo zrejmé, že stratil schopnosť pristupovať nezaujato k sporu, stranám sporu, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní, boli by dané podmienky pre jeho vylúčenie z prejednávania a rozhodovania ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1415204659 Dátum vydania rozhodnutia: 23. októbra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Emil Franciscy Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1415204659.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci manžela A., bývajúceho v K., zastúpeného Mgr. Evou Braxatorisovou, advokátkou so sídlom v Bratislave, Trenčianska č. 17, proti manželke Q., bývajúcej v K., zastúpenej JUDr. Dagmar Matuškovou, advokátkou so sídlom v Brat
Kľúčové slová: osobnými údajmi sú údajeprávo na ochranu súkromia
Právna veta: Súčasťou práva na ochranu súkromia je aj ochrana osobných údajov. Zásady ochrany osobných údajov stanovuje zákona č. 428/2002 Z. z. tak, že osobným údajom je informácia týkajúca sa fyzickej osoby, ktorá je „určená“ alebo „určiteľná“, resp. ktorá je na základe určitého súboru rôznych údajov konkrétne identifikovateľná a nezameniteľná s inou osobou. Ak žiadateľ požiada o sprístupnenie informácií o sprístupnenie dokumentov obsahujúcich informácie o osobných údajoch fyzickej osoby, povinná osoba ich podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 211/2000 Z. z. sprístupní len vtedy, ak to ustanovuje osobitný zák ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd S l o v e n s k e j r e p u b l i k y R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Zdenky Reisnauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci žalobcu: I., bytom C. , L. , zastúpený advokát kou JUDr. Zuzanou Kollárovou , Advokátska kancelária so sídlom Zimná 59, Spišská Nová Ves , proti žalovanému: Ministerstvo životného prostredia Slovensk
Meritum presk.rozhod. č. 77/35-7-9/2015-BP, zn.77/35-2445-97/2015-BS
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 9015010071 Dátum vydania rozhodnutia: 17. septembra 2018 Meno a priezvisko: Mgr. Peter Melicher Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:9015010071.5 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : Mgr. N. R., narodený XX.XX.XXXX, bytom v S., právne zastúpený : JUDr. Lucia Dvorská, advokátka, so sídlom kancelárie v Banskej Bystrici, Javorová 7, proti žalovanému : Slovenská informačná služba, so sídlom v
Meritum presk.rozhod. č. 77/35-23-5/2016-BP
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 9016010047 Dátum vydania rozhodnutia: 17. septembra 2018 Meno a priezvisko: Mgr. Peter Melicher Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:9016010047.2 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : Mgr. W. N., narodený XX. S. XXXX, bytom v Q., právne zastúpený : JUDr. Lucia Dvorská, advokátka, so sídlo m kancelárie v Banskej Bystrici, Javorová 7, proti žalovanému : Slovenská informačná služba, so sídlom
Meritum § 233/1a,b, 4a Tr.zák. a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1TdoVS/3/2021 9520100315 20.09.2021 JUDr. Dana Wänkeová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:9520100315.5 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedníčky JUDr. Dany Wänkeovej a sudcov JUDr. Petra Paludu, JUDr. Martina Bargela, JUDr. Ivetty Macejkovej, PhD., LL.M., a JUDr. Patrika Príbelského, PhD. v trestnej veci obvineného Mgr. C. T. a spol. pre obz
Meritum § 18 zákona č. 211/2000 Z. z.
Najvyšší sú d Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republ iky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej , CSc. a členov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a Mgr . Petra Melichera , v právnej veci žalobcu: Ing. J. H. , bytom C. , zastúpeného JUDr. Zuzanou Kollárovou, advokátkou so sídlom Zimná 59, Spišská Nová Ves , proti žalovanému: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky , so sídlom
Meritum § 333/1, 2b Tr.zák. a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4To/7/2016 9516100011 12.12.2017 JUDr. Martin Piovartsy sudca ECLI:SK:NSSR:2017:9516100011.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovartsyho a členov senátu JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Štefana Harabina v trestnej veci obžalovaného Ing. R. X. pre prečin podplácania podľa § 333 ods. 1, ods. 2 písm. b) Tr. zák. na ne
MENU