Nájdené rozsudky pre výraz: Atomový zákon

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

8 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: I. Správny orgán nemôže vylúčiť aplikačnú prednosť ustanovení Aarhuského dohovoru, keďže Slovenská republika túto prednosť uznala (Aarhuský dohovor bol publikovaný v Zbierke zákonov SR pod č. 43/2006, pričom Národná rada Slovenskej republiky ho v doložke prednosti označila za medzinárodnú zmluvu, ktorá má v zmysle čl. 7 ods. 5 Ústavy SR prednosť pred zákonmi). Aarhuský dohovor zakotvuje v čl. 4 od s. 3 a 4 možnosti zamietnutia prístupu k informáciám, keď po zhodnotení jednotlivých bodov požadovanú informáciu nemožno subsumovať pod žiadnu z tam uvedených. Zo záveru čl. 4 Aarhuského dohovoru vyp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slov enske j republiky v senáte zloženom z predsed u senátu JUDr. Jozefa Milučkého a zo sudcov JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobcu : Greenpeace Slovensko, občianske združenie , Námestie SNP 35 , Bratislava , právne zastúpen ý: Mg r. Kristína Babiaková , advokát ka , Radničné námestie 9, Pezinok , proti žalovan ému : Úrad jadrového dozoru Slove
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Sžhpu/2/2014 1012211081 28.04.2016 JUDr. Milan Morava sudca ECLI:SK:NSSR:2016:1012211081.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Moravu a členov senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Petry Príbelskej, PhD., v právnej veci žalobcu: PRK Partners, s.r.o., Hurbanovo námestie 3, Bratislava, IČO: 35978643, proti žalovanému: Pr
Meritum § 11 ods. 1 písm. h/ zákonač. 211/2000 Z.z., § 1 a § 9 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z.z.
Najvyšší s úd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Moravu a členov senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Petry Príbelskej, PhD. , v právnej veci žalobcu: PRK Partners, s.r.o. , Hurbanovo námestie 3, Bratislava, IČO: 35978643, proti žalovanému: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky , Drieňová 24, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia predsedu Protim
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sži/6/2016 1015201336 25. 07. 2018 JUDr. Elena Kováčová ECLI:SK:NSSR:2018:1015201336.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Kataríny Benczovej a JUDr. Jozefa Hargaša, v právnej veci žalobcu: PRK PARTNERS s.r.o., IČO: 35 978 643, Hurbanovo námestie
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Sžp/21/2012 1009201009 27.06.2013 JUDr. Jana Baricová sudca ECLI:SK:NSSR:2013:1009201009.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Baricovej a členov senátu JUDr. Milana Moravu a JUDr. Jarmily Urbancovej, v právnej veci žalobcu Greenpeace Slovensko, občianske združenie, so sídlom Nám. SNP 35, P. O. BOX 58, Bratislava, zastú
Meritum § 221 ods. 1 písm. f/ O.s.p., § 157 ods. 2 O.s.p.
Najvyšší súd 3 Sži/ 2/201 2 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slov enske j republiky v právnej veci žalobcu : G. S., O. Z. , N. , P.O.BOX X. , B ., právne zastúpeného Mgr. K. B. , advokát kou , R. , P. , proti žalovanému : Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky , Bajkalská 27, P.O.BOX 24 , Bratislava , v konaní o preskúman ie zákonnosti ro zhodnutia žalovaného č. 39/2010 zo dňa 01 .02.2010 , konajúc o odvolaní žalo bcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č
MENU