Nájdené rozsudky pre výraz: atrakcia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 22

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

6 dokumentov
85 dokumentov
10 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ani vyznačenie právoplatnosti na rozhodnutí nebráni fyzickej a právnickej osobe, ktorá sa cíti byť opomenutým účastníkom, podať proti takémuto rozhodnutiu riadny opravný prostriedok, teda odvolanie a to v 15 dňovej zákonnej lehote v súlade s poučením uvedeným v závere napadnutého rozhodnutia. Využitie možnosti podať proti napadnutému rozhodnutiu riadny opravný prostriedok v zákonnej lehote je jedna z podmienok konania v zmysle § 247 ods. 2 O.s.p. Z tohto ustanovenia totiž vyplýva, že svojich práv sa žalobou proti rozhodnutiu správneho orgánu nemôže domáhať ten, kto v správnom konaní proti roz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sž o 117/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: l/ Obec Čakany , 2/ Obec Tomášov , 3/ RNDr. H. B. CSc. , bytom T. , 4/ K. , s.r.o. , so sídlom Č. , 5/ T. J., bytom P., 6/ A. S., bytom B. , 7/ A.. K. , bytom K. , 8/ K. T. , bytom J., zastúpení: Mgr. M. H. , advokát so sídlom R. , proti žalovanému: Krajský stavebný úrad Trnava , so sídlom Kollárova č. 8, Trnava, za účasti: G. , s.r.o., so sídlom Š., zastúpe
Právna veta: Spravidla pri dočasnom parkovaní vozidla daňovník a správca dane nemajú príležitosť sa stretnúť a tak nie je vytvorený priestor na začatie daňového konania. Ako prax ukázala, ustanovenia platného zákona sa obchádzajú a platby za dočasné parkovanie vozidla vyberajú rôzne spoločnosti (fyzické osoby, právnické osoby) a nie obec, čo je v rozpore so zákonom a takúto platbu nemožno potom ani zaradiť do systému daní. Preto by sa malo „parkovné" za dočasné parkovanie vozidla ponechať v kategórii ceny za službu tak, ako sa to aj v praxi v súčasnosti realizuje. V záujme zamedzenia dvojakému zdanen ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sžf/3/2013 1011200452 29.01.2014 JUDr. Jozef Hargaš ECLI:SK:NSSR:2014:1011200452.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci žalobkyne TAXI TREND BRATISLAVA, s.r.o., IČO: 44 732 309, so sídlom Od
Meritum o zaplatenie 900 eur s príslušenstvom
Najvyšší súd 4Obdo/33/2013 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: L., V., D., IČO: X., občan M., zastúpený advokátom JUDr. L. C., H., X R., proti žalovanému: M.M., M., X. T., IČO: X., zastúpený advokátom JUDr. M. T., ml., S., X. K., o zaplatenie 900 eur s príslušenstvom, vedenej Okresným súdom Revúca pod sp. zn. 6Cb/5/2012, na dovolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 43Cob/2/2013-168 z 28. februára 2013, tak
Meritum § 50 zák.č. 71/1967 Zb., § 34 ods. 1 zák.č. 50/1976 Zb.
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Sžo 117/2010 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: l/ Obec Čakany, 2/ Obec Tomášov, 3/ RNDr. H. B. CSc., bytom T., 4/ K., s.r.o., so sídlom Č., 5/ T. J., bytom P., 6/ A. S., bytom B., 7/ A.. K., bytom K., 8/ K. T., bytom J., zastúpení: Mgr. M. H., advokát so sídlom R., proti žalovanému: Krajský stavebný úrad Trnava, so sídlom Kollárova č. 8, Trnava, za účasti: G., s.r.o., so sídlom Š., zastúpený: JUDr. S. J., advokát so sídlom
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1015200526 Dátum vydania rozhodnutia: 27. septembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Zuzana Ďurišová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1015200526.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu JUDr. Jany Hatalovej, PhD. a JUDr. Eleny Berthotyo vej, PhD. v právnej veci žalobkyne Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Štúrova 2, 812 85 Brat
Meritum stavebné konanie
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 10Sžo/91/2016 1015200526 27.09.2017 JUDr. Zuzana Ďurišová sudca ECLI:SK:NSSR:2017:1015200526.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu JUDr. Jany Hatalovej, PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. v právnej veci žalobkyne Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Štúrova 2, 812 85 Bratisl
Meritum § 36 zákona č. 582/2004 Z.z.
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Sžf /42 /201 1 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed u senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobcu: JUDr. D. K. , Č. , B., právne zastúpený: JUDr. R. O. , advokátom, G. , B ., proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky , Vazovova 2, Bratislava , o preskúmanie zákonnosti
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej , PhD., v právnej veci žalobcov 1. R. Š., Ľ. , 2. Ing. M... K. , D. , 3. V. Č. , G. , všetci zastúpení advokátom JUDr. Tomášom Plankom, Nám. slobody 10, 811 06 Bratislava , proti žalovanému Ministerstvu pôdohospodárstva a
Meritum daňové veci
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Sžfk/30/2018 1017200514 18.09.2018 JUDr. Jozef Milučký sudca ECLI:SK:NSSR:2018:1017200514.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Milučkého a členiek senátu JUDr. Moniky Valašikovej, PhD. a JUDr. Eriky Čanádyovej v právnej veci žalobcu: SPP distribúcia, a.s., IČO: 35 910 739, Mlynské Nivy 44/b, Bratislava, právne zas
Meritum daň za užívanie verejného priestranstva - reklamné a informačné zariadenie
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2Sžf/14/2011 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a členov senátu JUDr. Eleny Kováčovej a JUDr. Jaroslavy Fúrovej, v právnej veci žalobcu: K., s.r.o., zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. M. M., s.r.o., proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. I/222/3499- 19634/2010/992
MENU