Nájdené rozsudky pre výraz: atypické zmluvy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
70 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: I. Platným odstúpením od zmluvy sa zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti od začiatku zrušuje (ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak). Týmto zrušením zaniká právny titul, na základe ktorého nadobúdateľ získal vlastnícke právo k nehnuteľnosti. Medzi účastníkmi je po zrušení zmluvy z hľadiska obligačných a vecnoprávnych účinkov taký právny stav, ako keby k uzavretiu zmluvy nedošlo. Vlastnícke právo prevodcu sa obnovuje zo zákona. Táto zmena sa do katastra nehnuteľností zapisuje záznamom. Predpokladom takéhoto obnovenia vlastníctva prevodcu je však skutočnos ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a jv y š š í s ú d 6 S žo / 229 /2 0 10 S lo v en s k ej r ep u b l ik y ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed u JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej v právnej veci navrhovateľky : A. M. , bytom C. zastúpenej JUDr. A. S., advokátom , so sídlom v D. , proti odpor kyni : Správa katastra Banská Bystrica , so sídlom v Banskej Bystrici , Ul. ČSA 7, za účasti : J. M. , byt
Meritum o vydanie hnuteľných vecí s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu S., so sídlom v B. , zastúpeného JUDr. J. S., PhD., advokátom v K. , proti žalovanému M. , o vydanie hnuteľných vecí s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bardejov pod sp. zn. 1 C 203/2002, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 22. január a 2010 sp. zn. 4 Co 161/2009, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a . Žalovanému náhradu trov dovo
Meritum o vydanie hnuteľných vecí s prísl.
Najvyšší súd 2 Cdo 44/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu S., so sídlom v B., zastúpeného JUDr. J. S., PhD., advokátom v K., proti žalovanému M., o vydanie hnuteľných vecí s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bardejov pod sp. zn. 1 C 203/2002, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 22. januára 2010 sp. zn. 4 Co 161/2009, takto rozhodol: Dovolanie o d m i e t a . Žalovanému náhradu trov dovolacieho konania
Meritum 8 580 eur a vypratanie nehnuteľnosti
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 8Cdo/11/2019 2314229066 18. septembra 2019 JUDr. Oľga Trnková ECLI:SK:NSSR:2019:2314229066.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu F.. V. A., bývajúceho v Š., J. XXX/XX, zastúpeného Mgr. Ondrejom Bartošovičom, advokátom v Šali, Pázmaňa 2020/30, proti žalovaným 1/ X. J., bývajúcemu v O. XXX, 2/ M. J., bývajúcej v O. XXX, zastúpenej Advokátskou kancel
Meritum o nahradenie vyhlásenia vôle
N a j v y š š í s ú d 1 Obdo/10/2008 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Štefanku a členiek senátu JUDr. Ivany Izakovičovej a JUDr. Anny Petruľákovej, v právnej veci žalobcu R. S., T., Č., zastúpeného JUDr. D. H., advokátkou, Advokátska kancelária, P., K., proti žalovanému P. B. nar. X., bytom Č., K., zastúpenému JUDr. P. S. advokátom, Advokátska kancelária H., K., v konaní o nah
MENU