Nájdené rozsudky pre výraz: audiotextové číslo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

20 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: svedkoviasprávny orgán správne súdnictvopodklad rozhodnutia
R 60/2000
Právna veta: Zákonné požiadavky na konanie o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb stanovené zákonom č. 71/1967 Zb. (prípadne iným procesným predpisom), nie sú naplnené tým, že správny orgán v rozhodnutí doslovne paragrafovaným znením alebo voľne uvedie ich znenie a ustálenými formuláciami deklaruje, že sa nimi pri rozhodovaní riadil. Úlohou súdu v správnom súdnictve podľa druhej hlavy piatej časti Očianskeho súdneho poriadku nie je nahrádzať činnosť správnych orgánov, ale preskúmavať zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy, teda posúdiť, či správne orgány splnili povinnosti stano ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalovaný správny orgán rozhodnutím zo dňa 23. februára 1999 zamietol odvolanie žalobcu a súčasne potvrdil rozhodnutie Oblastného telekomunikačného úradu Banskobystrického kraja, pracovisko B. B., zo dňa 28. decembra 1998, ktorým boli zamietnuté námietky žalobcu proti výške telekomunikačného účtu za mesiac august 1997. Žalobca včas podanou žalobou sa domáhal zrušenia tohto rozhodnutia ako nezákonného s odôvodnením, že žalovaný ani v doplnenom konaní, po zrušení jeho predchádzajúceho rozhodnutia
Kľúčové slová: reklama a telenákupúčastník konaniazákonnosť rozhodnutia
Právna veta: Predmetom súdneho konania bolo preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej č. RL/021/2014 zo dňa 29.04.2014, ktorým žalovaná rozhodla, že žalobca porušil povinnosť ustanovenú v § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. zabezpečiť, aby bol vysielaný telenákup čestný tým, že na programovej službe RING TV bol dňa 23.08.2013 o cca 01:00 hod odvysielaný komunikát s názvom Eurovýhra, ktorý naplnil definíciu telenákupu, v časti, v ktorej mali diváci spočítať všetky čísla v každom trojuholníku, obsahoval nejednoznačné, nepresné a nesprávne inštruovanie o spôsobe riešenia zadanej úlohy, nakoľko od ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 10S žo/211 /201 5 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a z členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. v právnej veci žalobcu : INTERACTIV.ME, s.r.o. , IČO: 36 292 052 , Pekná cesta 6 , Bratislava, právne zastúpeného: Advokátska kancelária Bugala – Ďurček, s.r.o., Drotárska cesta 102, Bratislava, p
Meritum dovolanie obv.
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Petra Paludu a JUDr. Martina Piovartsyho, na neverejnom zasadnutí 7. marca 2008 v Bratislave, v trestnej veci obvineného M. R., pre trestný čin sprenevery podľa § 248 ods. 1 zák. č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (Tr. zák.), o dovolaní obvineného M. R., proti rozsudku Okresného súdu Liptovský Mikuláš z 21. august
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sžo/91/2016 1015200417 25. 10. 2018 JUDr. Jozef Hargaš ECLI:SK:NSSR:2018:1015200417.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Kataríny Benczovej a JUDr. Jaroslavy Fúrovej, v právnej veci žalobcu: INTERACTIV.ME, s.r.o., so sídlom Pekná cesta 6, Bratislava
Meritum sankcia upozornenie na porušenie zák. č. 308/2000 Z.z.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Asan/9/2019 1014201314 25.02.2020 JUDr. Marián Trenčan sudca ECLI:SK:NSSR:2020:1014201314.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Mariána Trenčana a členov senátu JUDr. Igora Belka a Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, PhD., v právnej veci žalobcu ( v konaní sťažovateľ) : INTERACTIV.ME, s. r. o., Pekná cesta 6, Bratislava, IČO: 3
Meritum § 212/2e Tr.zák. a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 5711010248 Dátum vydania rozhodnutia: 24. septembra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Štefan Michálik Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:5711010248.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Viliama Dohňanského a JUDr. Gabriely Šimonovej, na neverejno m zasadnutí konanom 24. septembra 2018, v trestnej veci obvineného J. I. pre pokračovací zločin podvod
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Sž/7/2016 9016010064 30. 05. 2018 JUDr. Ivan Rumana ECLI:SK:NSSR:2018:9016010064.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a zo sudcov JUDr. Sone Langovej a JUDr. Moniky Valašikovej, PhD. v právnej veci navrhovateľky: MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom Bratislavská 1/a, B
Najvyšší súd -36 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Na jvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a z členov JUDr. Kataríny Benczovej a JUDr. Jozefa Hargaša v právnej veci navrhovateľky: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. , so sídlom Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava, právne zastúpená: Advokátska kancelária Paul Q, s.r.o ., so sídlom Twin City Blok A, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Daniela Hudáka a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom zasadnutí konanom 23 . novembra 201 6 s verejným vyhlásením rozsudku v trestnej veci obvineného D. L. pre pokračovací zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 3 písm. c/ Tr. zák. a iné , o dovolaní obvineného proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z
MENU