Nájdené rozsudky pre výraz: autentický text zákona

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: tlačové chybyoprava úplného znenia zákona
R 60/2011
Právna veta: Ak dôjde legislatívno-technickou chybou pri vyhlasovaní úplného znenia zákona k rozporu medzi textom, ktorý schválila Národná rada Slovenskej republiky a textom, ktorý bol uverejnený v Zbierke zákonov, právne záväzný je autentický text zákona, ktorý sa stal hlasovaním zákonodarného zboru súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
9 Sžso/47/2009 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členiek senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Viery Nevedelovej, v právnej veci žalobcu: Mgr. M. S., zastúpený JUDr. R. L., proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. SLV-811/PK/2008 zo dňa 6. októbra 2008, rozhodnutie č. LVK-812/PK/2008 zo dňa 6. o
Právna veta: Iba tie právne predpisy, kde zákonným spôsobom využila svoju zákonodarnú právomoc Národná rada Slovenskej republiky ako poslanecký zbor a v súlade so zákonnou procedúrou (Rokovací poriadok Národnej rady Slovenskej republiky) na tvorbu právnych predpisov zabezpečila ich publikáciu, tvoria skupinu normatívnych právnych predpisov s plným rozsahom ich záväznosti, tzn. ústavné zákony a zákony. Na túto skupinu sa tiež okrem iného v plnom rozsahu vzťahuje záväznosť ich textu pre jednotlivca, zásada neznalosť zákona nikoho neospravedlňuje a neskorší zákon neguje zákon skorší.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej re publiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalob cu : Ing. P. , nar. X. , trvale bytom Ľ. , zast.: Advokátskou spoločnosťou N. s.r.o. , so sídlom N. , proti žalovanému: Minister vnútra Slovenskej republiky , so sídlom na Ministerstv
Meritum § 60, § 84 zákona č. 328/2002 Z.z. - odchodné, ďalší služobný plat
Najvyšší súd 9Sžso/45/2 011 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Márie Usačevovej v právnej veci žalobcu: J.. V. R. , bytom T. , Ž. , proti žalovanému: Minis terstvo vnútra Slovenskej republiky , Pribinova 2, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného o výške odchodného , na od
MENU