Nájdené rozsudky pre výraz: autonómna vec účastníka konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
30 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Trovy konania.
Právna veta: Ustanovenie § 150 O.s.p. umožňuje súdu, aby vo výnimočných prípadoch z dôvodov hodných osobitného zreteľa účastníkovi, ktorý by inak mal právo na náhradu nákladov, túto celkom alebo sčasti nepriznal. Musí však ísť o výnimočný prípad, ktorý predstavuje výnimku zo zásady zodpovednosti za výsledok a zo zásady zodpovednosti za zavinenie a náhodu, a ktorý musí byť odôvodnený v rozhodnutí. Právna úprava príkladne uvádza, že trovami konania sú najmä hotové výdavky účastníkov konania a ich zástupcov (§ 137 O.s.p.). Takými sú aj odmena advokáta, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času spoje ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Mgr. R. V., bývajúceho v B., proti žalovanej S. Z. B., a.s., B., o určenie neplatnosti výpovede z pracovného pomeru a náhradu mzdy, vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp.zn. 21 C 181/2005, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 29. októbra 2008 sp.zn. 4 Co 361/2007 takto r o z h o d o l : Najvy
Kľúčové slová: náhrada trov konaniapodmienka účelnosti
Právna veta: Právna úprava príkladne uvádza, že trovami konania sú najmä hotové výdavky účastníkov konania a ich zástupcov (§ 137 O.s.p.); takými sú aj odmena advokáta, náhrada hotových výdavkov i náhrada za stratu času spojené s jeho činnosťou, obsahovo vymedzené príslušnými predpismi. Súd rozhodujúci o priznaní náhrady trov konania v zmysle § 142 ods. 1 O.s.p. je povinný vždy skúmať účelnosť vynaložených trov konania uplatnených úspešným účastníkom v spore, ako i skutočnosť, či nie sú splnené podmienky pre postup podľa § 150 O.s.p.; nie je rozhodujúce, či je tomu tak pri uplatnení práva alebo jeho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 M Cdo 21/2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu R. , proti žalovanej M. P. , o zaplatenie 1 380,07 € s príslušenstvom (41 576 Sk) , vedenej na Okresnom súde Humenné pod sp. z n. 6 C 12/2008, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 8. júna 2009, sp. zn. 7Co 80/ 2009, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky z r u š u j e ro
Meritum 41 576 Sk s prísl. - práve posúdenie (trovy práv. zastúpenia)
Najvyšší súd 5 M Cdo 21/2009 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu R., proti žalovanej M. P., o zaplatenie 1 380,07 € s príslušenstvom (41 576 Sk), vedenej na Okresnom súde Humenné pod sp. zn. 6 C 12/2008, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 8. júna 2009, sp. zn. 7Co 80/2009, takto rozhodol: Najvyšší súd Slovenskej republiky z r u š u j e rozsudok Krajského súdu v Preš
Meritum o určenie práva spoločného užívania bytu
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne H. Ď., bývajúcej v K., zastúpenej JUDr. E. H., advokátkou, Advokátska kancelária H., s.r.o., so sídlom v Ž., proti žalovanému V. Ď., bývajúcemu v K., zastúpenému JUDr. M. B., advokátkou, Advokátska kancelária JUDr. M. B., s.r.o., so sídlom v Ž., , o určenie práva spoločného užívania bytu, vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 18 C 187/2008, o dovolaní žalovaného proti ro
Meritum o určenie práva spoločného užívania bytu
Najvyšší súd 5 Cdo 26/2010 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne H. Ď., bývajúcej v K., zastúpenej JUDr. E. H., advokátkou, Advokátska kancelária H., s.r.o., so sídlom v Ž., proti žalovanému V. Ď., bývajúcemu v K., zastúpenému JUDr. M. B., advokátkou, Advokátska kancelária JUDr. M. B., s.r.o., so sídlom v Ž., , o určenie práva spoločného užívania bytu, vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 18 C 187/2008, o dovolaní žalovaného proti ro
MENU