Nájdené rozsudky pre výraz: autoritatívna povaha rozhodovacej činnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

19 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Rozhodnutie správneho orgánu musí mať zákonom ustanovenú formu, ktorú predstavujú obsahové a formálne náležitosti. Rozhodnutie správneho orgánu z hľadiska jeho právnej povahy je individuálnym správnym aktom, ktorým sa predpísaným procesným postupom autoritatívne zasahuje do právnej situácie konkrétnych fyzických osôb. Rozhodnutie je zároveň aktom aplikácie práva, ktorým správny orgán abstraktné ustanovenie právnej normy prostredníctvom rozhodovacieho procesu privádza k individuálne určenej fyzickej osobe. Obsahom rozhodnutia správneho orgánu je odôvodnené riešenie určitej konkrétnej práv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej CSc. a členov senátu JUDr. Ľuboša Szigetiho a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. v právnej veci žalobcu: Ing. M. M., právne zastúpeného JUDr. R. J., advokátom, proti žalovanému: MH SR, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1179/2007-2000 zo dňa 26. júna 2007, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v
Meritum o 358,39 € s prísl.
Najvyšší súd 2 M Cdo 17 /2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu L. , investičné družstvo , so sídlom v B. , zastúpeného JUDr. A. Š., C Sc., advokátom v B. , proti žalovanej S. spol. s r.o. , so sídlom v B. , zastúpenej JUDr. J. G. , advokátkou v B. , o 358,39 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 15 C 56 /2004 , o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudk
Meritum o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy
Najvyšší súd 2 M Cdo 7/2009 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ Ing. arch. J. M., bývajúceho v T., 2/ J. V., bývajúceho v T., 4/ K. K., bývajúcej v T., 4a/ A. P., bývajúceho v T., 4b/ T. P., bývajúceho v T., 5/ P. V., bývajúceho v T., proti žalovaným 1/ Z., spol. s r. o., so sídlom v T., zastúpenému JUDr. D. V., advokátkou v B., 2/ Mestu Trenčín, Trenčín, Mierové námestie 2, zastúpenému JUDr. D. B., advokátkou v T., 3/ S., s.r.o., so síd
Meritum Zrušujúce
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4MCdo/14/2013 6410210408 26. 11. 2014 JUDr. Edita Bakošová ECLI:SK:NSSR:2014:6410210408.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ Y., bývajúcej v D., W., 2/ Y., bývajúcej v A., 3/ Ing. I., bývajúcemu v R. 4/ Ing. H. CSc., bývajúcemu v R., všetci zastúpení JUDr. Jánom Hudobom, advokátom v Sliači, Lipová č. 1094/11, proti žalovanej Prv
Meritum o zaplatenie 8.615,79 Eur s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ E. , bývajúcej v P., Č. , 2/ E. , bývajúcej v R. , 3/ Ing. G. , bývajúcemu v B. , 4/ Ing. V. , CSc. , bývajúcemu v B. , všetci zastúpení JUDr. J., advokátom v S., proti žalovanej P. , so sídlom v Ž. , IČO: X. , zastúpenej ad vokátskou kanceláriou I., so sídlom v K. , o zaplatenie 8.615,79 Eur s prísl ušenstvom, vedenej na Okresnom súde Žiar nad Hronom pod sp. zn. 5 C 10/2011,
MENU