Nájdené rozsudky pre výraz: autorizácia elektronicky podaného dovolania kvalifikovaným elektronickým podpisom

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Dovolanie podané v elektronickej forme v predmetnej veci nebolo spísané a podpísané osobou advokáta, ako to vyžaduje znenie ustanovenia § 429 ods. 1 C.s.p., ale advokátskym koncipientom. Predmetné konštatovanie platí aj v prípade, že súčasťou dovolania podaného v elektronickej forme je aj jeho naskenovaný text vyhotovený v písomnej forme, a to aj vtedy, ak takýto sken obsahuje aj vlastnoručný podpis advokáta (ako tomu bolo aj v rozhodovanej veci). 10.4. Pre identifikáciu osoby, ktorá dovolanie podané v elektronickej forme spísala a podpísala, je rozhodujúci kvalifikovaný elektronický pod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Obdo/96/2019 1117219771 27. novembra 2019 JUDr. Jana Veselá Zemaníková ECLI:SK:NSSR:2019:1117219771.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v registrovej veci zapísanej osoby Carlton Property, s. r. o., so sídlom Hviezdoslavovo námestie 3, Bratislava, IČO: 36 860 492, zastúpenej Advokátskou kanceláriou RELEVANS s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8A, Bratislava,
Meritum 213 158 Kč s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Obdo/9/2021 5317204588 22.02.2022 JUDr. Erika Čanádyová sudca ECLI:SK:NSSR:2022:5317204588.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu JUDr. Samuela Baránika, s miestom podnikania Podjavorinskej 7, Bratislava, IČO: 42 175 381, zastúpeného UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., so sídlom Rybné námestie 1, Bratislava, IČO: 51 308 185, proti žalovanému EKOMT, s. r. o.,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Obdo/7/2020 2106224053 24. 08. 2020 JUDr. Jana Hullová ECLI:SK:NSSR:2020:2106224053.2 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700, zastúpeného BAJO LEGAL, s. r. o., so sídlom Landererova 8, 811 09 Bratislava, IČO: 36 860 581, proti žalovanému W.
Meritum zriadenie vecného bremena
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Cdo/36/2020 2509204528 27.01.2022 JUDr. Gabriela Klenková sudca ECLI:SK:NSSR:2022:2509204528.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu V. M., trvale bytom v V. L. č. XX, zastúpeného JUDr. Máriou Trylčovou, advokátkou v Senici, J. Kráľa 738/12, proti žalovanej M. K., trvale bytom v V. L. č. XX, o zriadenie vecného bremena, vedenom na Okresnom súde Pie
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Obdo/58/2020 1315216364 07. 10. 2020 JUDr. Andrea Moravčíková ECLI:SK:NSSR:2020:1315216364.3 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky spore žalobcu: P. L., nar. XX.XX.XXXX, D., B., zast. JUDr. KLUČKOVÁ, advokátka s. r. o., so sídlom Pluhová 29, 831 03 Bratislava, IČO 36 864 242, proti žalovanému: Pozemkové spoločenstvo lesa sv. Martina v Senci, so sídlom A. Sl
MENU