Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1090728
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63916
USSR: 34945
NSČR: 122146
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422323
Krajské súdy (ČR): 41646
Posledná aktualizácia
17.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: autorizovaný bezpečnostný technik


Približný počet výsledkov: 8 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: autorizovaný bezpečnostný technik
  • autorizovany nájdené 664 krát v 300 dokumentoch
  • bezpecnostny nájdené 4597 krát v 1252 dokumentoch
  • technik nájdené 259 krát v 121 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Krajské súdy SR 18 dokumentov


Kľúčové slová: správne konanie, autorizácia, zastavenie konania

Právna veta: Na konanie, v ktorom Národný inšpektorát práce vydáva (a odoberá) osvedčenie autorizovanému bezpečnostnému technikovi sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak. Národný inšpektorát práce teda v správnom konaní začatom na základe návrhu žiadateľa autoritatívne zisťuje, resp. posudzuje podanú žiadosť na vydanie osvedčenia z hľadiska splnenia všetkých zákonom stanových podmienok (§ 21 ods.2 veta prvá zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... práce vydal osvedčeni e. Na konanie, v ktorom Národný inšpektorát práce vydáva (a odoberá ) osvedčenie autorizovanému bezpečnostnému technikovi sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak. Národný inšpektorát práce teda v ... Podľa § 24 ods. 1 vyššie citovan ého zákona o ochrane a bezpečnosti zdravia pri práci, - autorizovaný bezpečnostný technik je bezpečnostný technik podľa § 23, ktorý po absolvovaní najmenej dvoch rokov odbornej praxe bezpečnostného technika , .
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky dospel k totožnému záveru ako krajský súd, že pokuta bola žalobcovi uložená dôvodne, pretože žalobca nezabezpečil pracovisko tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a zdravie jeho zamestnancov, sústavne nekontroloval a nevyžadoval dodržiavanie relevantných predpisov a zásad bezpečného správania sa na pracovisku, ako aj bezpečných pracovných postupov. Priamou príčinou vzniku pracovného úrazu poškodeného zamestnanca nebolo dočasné zábradlie ale bola nesprávna organizácia práce a nesprávny pracovný postup, ako aj nesprávne zvolené bezpečnostné prostriedky. Žalobca tr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pri práci a ktorý naviac pôsobil na stavbe Diaľnice Dl Dubná Skala – Turany ako zástupca koordinátora bezpečnosti. Taktiež nebol vypočutý autorizovaný bezpečnostný technik J. F., ktorý vykonával na tejto stavbe funkciu koordinátora bezpečnosti. Všetci menovaní bezpečnostní technici mohli podstatne viac ozrejmiť koordináciu práce .
Merito pokuta podľa § 19 ods. 1 písm. a/ zákona č. 125/2006 Z.z., smrteľný pracovný úraz
... môže byť fyzická osoba oprávnená na výkon činnosti stavby vedúceho, 4) fyzická osoba oprávnená na výkon stavebného dozoru 4) alebo autorizovaný bezpečnostný technik. Fyzická osoba oprávnená na výkon činnosti stavbyvedúceho nesmie byť koordinátorom bezpečnosti na stavenisku, na ktorom vykonáva činnosť sta vbyvedúceho. Podľa .
Merito pokuta
... predmetného pracovného úrazu a tiež na základe fotodokumentác ie vykonanej bezprostredne po vzniku pracovného úrazu prizvaným autorizovaným bezpečnostným technikom p. A.A. pričom miesto úrazu bolo zdokumentované a zistený nedostatok bol preukázaný. Vzhľadom na ... príloh a fotodokumentácie, zápisnicami o podaní informácií potrebných na výkon inšp ekcie práce vyhotovenými správnym orgánom s autorizovaným bezpečnostným technikom p. A.A. zamestnancami žalobcu J..B. , B.. J. zápisnicami o ohliadke miesta úrazu .
... pre zdravotníctvo – kód štatistickej klasifikácie ekonomických činností 86 sa vyžaduje stupeň odbornej spôsobilosti pre výkon preventívnych a ochranných služieb: „autorizovaný bezpečnostný technik“, - z ust. § 6 ods 1 písm. a/ a z ust. § 9 ods. 1 písm. ... zdravotníctvo – kód štatistickej klasifikácie ekonomických činností 86 sa vyžaduje stupeň odbornej spôsobilosti pre výkon preventívnych a ochranných služieb: „autorizovaný bezpečnostný technik“, - z ust. § 6 ods 1 písm. a/ a z ust. § 9 ods. 1 písm. .
... a kompe tentnosť osoby, ktorá v uvádzanom termíne vykonávala výchovu a vzdelávanie. Pán D. H. bol dlhoročným autorizovaným bezpečnostným technikom, ktorý pracoval ako inšpektor bezpečnosti práce na Inšpektoráte práce od jeho založenia v roku 1969 až do odchodu do ... č. 124/2006 Z. z.). Školiteľ O.. E. G., ktorého pán D. zastu poval, okrem úlohy odborného zástupcu (autorizovaný bezpečnostný technik) plní aj úlohu školiteľa. V prípade D. H. nebolo preukázané, že je odborne spôsobilý na činnosť 09.1 ako .
Merito § 157/1, 2a Tr. zák. a iné
... /2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, podľa ktorého bezpečnostno -technická služba je len preventívnou ochrannou službou. Autorizovaný bezpečnostný technik M. spracovaním materiálu „Hodnotenie rizík“ z 10. augusta 2012 splnila svoju povinnosť ako odborný poradný orgán. Podľa názoru prokurátora za .
... Preto výchovu a vzdelávanie v činnosti 01.1, ktorá sa vykonáva dodávateľským spôsobom, môže neobmedzene poskytovať len autorizovaný bezpečnostný technik. 7. Krajský súd nesúhlasil s námietkou žalobcu, že žalovaný používa neprimeranú analógiu modelu bezpečnostnotechnickej služby k modelu ... . b/ bod 2 cit. zákona školiteľmi v činnosti 01.1 môžu byť aj iné osoby ako autorizovaný bezpečnostný technik, ktorí potom vystupujú ako iné odborne spôsobilé osoby. Školitelia musia byt' spoločne odborne spôsobilí na všetky .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.