Nájdené rozsudky pre výraz: autorskoprávny spor

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 21

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
6 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum určenie nekalých obchodných praktík
Najvyšší súd 3Ndob /14/201 6 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci žalob cu : N. , so sídlom F., IČO: X. , proti žalovanému : N. , so sídlom O. , IČO: X. , v konaní o určenie nekalých obchodných praktík , o nesúhlase Okresného súdu Košice I s postúpením veci Krajským súdom Košice , takto r o z h o d o l : Na konanie vo veci j e p r í s l u š n ý Krajský súd Košice . O d ô v o d n e n i e písm. c/ C . s. p. z dôvodu vecnej príslušnosti. P
Meritum o kauzálnej príslušnosti
Najvyšší súd 7 Ndc 3/201 7 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalob kyne LITA, autorská spoločnosť , so sídlom Mozartova č. 9, Bratislava, IČO : 00 420 166 , proti žalovan ému SLOVAKIA REAL - IN a.s. , so sídlom Radlinského č. 1739/21 , Dolný Kubín, IČO : 35 789 638 , o zaplatenie 4 472 € s príslušenstvom , veden om na Okresnom súde Bansk á Bystrica pod sp. zn. 17 Ca 1/201 7, o nesúhlase s postúpením sporu , takto r o z h o d o l : Na
Meritum nariadenie neodkladného opatrenia
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8716208647 Dátum vydania rozhodnutia: 24. augusta 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Daniela Sučanská Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:8716208647.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Nášho finančného družstva, so sídlom v Starej Ľubovni, 17. novembra 539/4, IČO: 36477494, zastúpenéhoJUDr. Mir oslavou Slovinskou, advokátkou so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovonám. 13, proti žalovanému Webs
Meritum nariadenie neodkladného opatrenia
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8516203125 Dátum vydania rozhodnutia: 25. septembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Ladislav Górász Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:8516203125.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO, so sídlom v Starej Ľubovni, 17. novembra 539/4, IČO: 36 477 494, proti žalovanej Webspac e, s.r.o., so sídlom v Poprade, Štúrova 132/10, IČO: 50 081 462, zastúpenej advokátkou Mgr. Alenou Mik
Meritum nariadenie neodkladného opatrenia a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7117224853 Dátum vydania rozhodnutia: 8. februára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Daniela Sučanská Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7117224853.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Mgr. C. N., bývajúceho v H., zastúpeného Mgr. Silviou Moravčíkovou, advokátkou so sídlom v Bratislave, Mikuláš ska 29, proti žalovaným 1/ Zizak, s.r.o., so sídlom v Poprade, Jilemnického 646/29, IČO: 36 491 837, 2/
Meritum náhradu škody a nemajetkovej ujmy spôsobenú trestným činom
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7218207270 Dátum vydania rozhodnutia: 22. novembra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Daniela Sučanská Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7218207270.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne C.. R. C., T.., bývajúcej v V.K., Y. Č.. XX, proti žalovaným 1. Ú. E. Z., S. Z. E. T. M., L. M. G. U. F., so sídlom v F., U. Č.. X, IČO: XX XXX XXX, 2. H.. K.. V. Q., T.., Ú. E. Z., S. Z. E. T. M., L. M. G. U. F.,
Meritum 672 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Ndob/11/2018 2316201962 29.11.2018 JUDr. Alena Priecelová sudca ECLI:SK:NSSR:2018:2316201962.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovoobrazových záznamov, so sídlom Jakubovo námestie 2564/14, Bratislava, IČO: 17 310 598, právne zast. LEGAL CARTEL, s. r. o., so síd
Meritum 99 434 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Ndob/4/2019 6118323033 29. marca 2019 JUDr. Viera Pepelová ECLI:SK:NSSR:2019:6118323033.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: STAVIVÁ-Garaj, s. r. o., so sídlom Zvolenská cesta 31, Banská Bystrica, IČO: 31 592 872, zast. JUDr. Jozef Polák, advokát so sídlom Aleja Slobody 1890/50, Dolný Kubín proti žalovanému: LLARIK, s. r. o., so sídlom P
Meritum 4 116,38 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Ndob/3/2019 6118371915 4. apríla 2019 JUDr. Ľubomíra Kúdelová ECLI:SK:NSSR:2019:6118371915.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Slovenská asociácia producentov v audiovízii, so sídlom Grösslingova 32, 811 09 Bratislava, IČO: 36 061 182, zastúpeného advokátskou kanceláriou AK MS s.r.o., so sídlom Galandova 3, 811 06 Bratislava, IČO: 47 23
MENU