Nájdené rozsudky pre výraz: autorskoprávny spor

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 23

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
6 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum o kauzálnej príslušnosti
Najvyšší súd 7 Ndc 3/201 7 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalob kyne LITA, autorská spoločnosť , so sídlom Mozartova č. 9, Bratislava, IČO : 00 420 166 , proti žalovan ému SLOVAKIA REAL - IN a.s. , so sídlom Radlinského č. 1739/21 , Dolný Kubín, IČO : 35 789 638 , o zaplatenie 4 472 € s príslušenstvom , veden om na Okresnom súde Bansk á Bystrica pod sp. zn. 17 Ca 1/201 7, o nesúhlase s postúpením sporu , takto r o z h o d o l : Na
Meritum 92 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Ndc/13/2020 6119459161 30.09.2020 JUDr. Mária Trubanová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:6119459161.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislava, so sídlom v Bratislave, Jakubovo námestie 2564/14, IČO: 17 310 598, zastúpeného LEGAL CARTEL s.r.o., so sí
Meritum náhradu škody a nemajetkovej ujmy spôsobenú trestným činom
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7218207270 Dátum vydania rozhodnutia: 22. novembra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Daniela Sučanská Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7218207270.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne C.. R. C., T.., bývajúcej v V.K., Y. Č.. XX, proti žalovaným 1. Ú. E. Z., S. Z. E. T. M., L. M. G. U. F., so sídlom v F., U. Č.. X, IČO: XX XXX XXX, 2. H.. K.. V. Q., T.., Ú. E. Z., S. Z. E. T. M., L. M. G. U. F.,
Meritum nariadenie neodkladného opatrenia
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8516203125 Dátum vydania rozhodnutia: 25. septembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Ladislav Górász Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:8516203125.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO, so sídlom v Starej Ľubovni, 17. novembra 539/4, IČO: 36 477 494, proti žalovanej Webspac e, s.r.o., so sídlom v Poprade, Štúrova 132/10, IČO: 50 081 462, zastúpenej advokátkou Mgr. Alenou Mik
Meritum 4 891,36 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Ndob/6/2021 6120429930 30.11.2021 JUDr. Andrea Sedlačková sudca ECLI:SK:NSSR:2021:6120429930.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: ŠTOR CAD - GRAITEC s. r. o., so sídlom Mlynské Nivy 16547/71, 821 05 Bratislava, IČO: 35 805 781, právne zastúpeného BUŽEK & TEREM advokati s. r. o., advokátska kancelária, so sídlom Mariánska 2230/12, 811 08 Bratisl
Meritum 92 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Ndob/14/2020 6120226955 30. septembra 2020 JUDr. Alena Priecelová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:6120226955.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovoobrazových záznamov, so sídlom Jakubovo námestie 2564/14, Bratislava 813 48, IČO: 17 310 598, zastúpeného LEGAL CARTEL s.r.o., so
Meritum 92 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Ndob/18/2020 6119459174 30. decembra 2020 JUDr. Lenka Praženková sudca ECLI:SK:NSSR:2020:6119459174.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, so sídlom Jakubovo námestie 2564/14, 813 48 Bratislava, IČO: 17 310 598, zastúpeného LEGAL CARTEL s.r.o., so
Meritum ochranu pred nekalou súťažou a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Ndob/12/2020 1120211466 30. septembra 2020 JUDr. Viera Pepelová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:1120211466.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Berto sk, s. r. o., so sídlom Hlavná 1, 900 66 Vysoká pri Morave, IČO: 45 278 156, zastúpeného URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o., advokátska kancelária, so sídlom Havlíčkova 16, 811 04 Bratislava - mes
Meritum určenie nekalých obchodných praktík
Najvyšší súd 3Ndob /14/201 6 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci žalob cu : N. , so sídlom F., IČO: X. , proti žalovanému : N. , so sídlom O. , IČO: X. , v konaní o určenie nekalých obchodných praktík , o nesúhlase Okresného súdu Košice I s postúpením veci Krajským súdom Košice , takto r o z h o d o l : Na konanie vo veci j e p r í s l u š n ý Krajský súd Košice . O d ô v o d n e n i e písm. c/ C . s. p. z dôvodu vecnej príslušnosti. P
Meritum ochranu obchodného mena
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Ndob/12/2020 8120205732 20. augusta 2020 JUDr. Andrea Moravčíková sudca ECLI:SK:NSSR:2020:8120205732.1 ROZHODNUTIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: TOMARK, s. r. o., so sídlom Strojnícka 5, Prešov, IČO: 31 712 428, zast. JUDr. Martin Staroň, advokát, so sídlom Hlavná 89, Prešov, proti žalovanému: Vimark s. r. o. (pôvodne Tomark-SK, s. r. o.), so sídlom
MENU