Nájdené rozsudky pre výraz: autorskoprávny spor

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 21

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
6 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum 4 891,36 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Ndob/6/2021 6120429930 30.11.2021 JUDr. Andrea Sedlačková sudca ECLI:SK:NSSR:2021:6120429930.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: ŠTOR CAD - GRAITEC s. r. o., so sídlom Mlynské Nivy 16547/71, 821 05 Bratislava, IČO: 35 805 781, právne zastúpeného BUŽEK & TEREM advokati s. r. o., advokátska kancelária, so sídlom Mariánska 2230/12, 811 08 Bratisl
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Ndob/11/2021 6118368104 27. 07. 2021 JUDr. Miroslava Janečková ECLI:SK:NSSR:2021:6118368104.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Slovenská asociácia producentov v audiovízii, Grösslingova 32, 811 09 Bratislava, IČO: 36 06 11 82, zastúpeného AKMS s.r.o., Galandova 3, 811 06 Bratislava, proti žalovanému Stelartv s.r.o., Lysina 751, 916 21 Č
Meritum 92 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Ndob/7/2021 6119462072 27. mája 2021 JUDr. Beáta Miničová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:6119462072.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, so sídlom Jakubovo námestie 2564/14, 813 48 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 17 310 598, zastúpeného LEGAL CARTEL s.r.
Meritum 92 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Ndob/7/2021 6119456157 27. apríla 2021 JUDr. Jana Hullová predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2021:6119456157.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, so sídlom Jakubovo námestie 2564/14, 813 48 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 17 310 598, zastúpeného LEG
Meritum 92 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Ndob/18/2020 6119459174 30. decembra 2020 JUDr. Lenka Praženková sudca ECLI:SK:NSSR:2020:6119459174.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, so sídlom Jakubovo námestie 2564/14, 813 48 Bratislava, IČO: 17 310 598, zastúpeného LEGAL CARTEL s.r.o., so
Meritum ochranu pred nekalou súťažou a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Ndob/12/2020 1120211466 30. septembra 2020 JUDr. Viera Pepelová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:1120211466.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Berto sk, s. r. o., so sídlom Hlavná 1, 900 66 Vysoká pri Morave, IČO: 45 278 156, zastúpeného URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o., advokátska kancelária, so sídlom Havlíčkova 16, 811 04 Bratislava - mes
Meritum 92 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Ndob/14/2020 6120226955 30. septembra 2020 JUDr. Alena Priecelová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:6120226955.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovoobrazových záznamov, so sídlom Jakubovo námestie 2564/14, Bratislava 813 48, IČO: 17 310 598, zastúpeného LEGAL CARTEL s.r.o., so
Meritum 92 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Ndc/13/2020 6119459161 30.09.2020 JUDr. Mária Trubanová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:6119459161.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislava, so sídlom v Bratislave, Jakubovo námestie 2564/14, IČO: 17 310 598, zastúpeného LEGAL CARTEL s.r.o., so sí
Meritum ochranu obchodného mena
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Ndob/12/2020 8120205732 20. augusta 2020 JUDr. Andrea Moravčíková sudca ECLI:SK:NSSR:2020:8120205732.1 ROZHODNUTIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: TOMARK, s. r. o., so sídlom Strojnícka 5, Prešov, IČO: 31 712 428, zast. JUDr. Martin Staroň, advokát, so sídlom Hlavná 89, Prešov, proti žalovanému: Vimark s. r. o. (pôvodne Tomark-SK, s. r. o.), so sídlom
Meritum ochranu proti nekalosúťažnému konaniu a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Ndob/8/2020 1118200509 29. júla 2020 JUDr. Lenka Praženková sudca ECLI:SK:NSSR:2020:1118200509.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu ORGREZ Bratislava, a.s., so sídlom Karloveská 6C, 841 04 Bratislava, IČO: 31 345 701, proti žalovanému PROJEKT ORGREZ s.r.o. Bratislava, so sídlom Polianky 5, 841 04 Bratislava - mestská časť Dúbravka, IČO: 35 850 9
MENU